Idrætspuljen genåbner nu for ansøgninger

1/12 genåbner Idrætspuljen. Fra denne dato kan foreninger således søge tilskud til kommende samarbejdsprojekter med de odenseanske skoler.

Der skal søges på samme måde som tidligere, igennem Fritidsportalen.
Puljen er nu placeret i den nye Sundhedsforvaltning, hvor det er konsulent Aldis Ingadottir Nielsen og kontorchef Xenia Bonde, der skal vurdere ansøgningerne.

I SIKO er det fortsat sekretariatsleder Preben Rasmussen og formand Henrik Schmidt, der har kompetencen i forhold til denne pulje.

Der er løbende ansøgningsfrist og man kan forvente et hurtigt svar.

Tilskudskriterierne er de samme som tidligere.

Særdeles tyndt budgetforlig for foreningsidrætten

Der er nu indgået budgetforlig i Odense. Samtlige partier har underskrevet budgetaftalen, der indeholder meget få positive elementer for foreningsidrætten.
Der afsættes dog en anlægsbevilling på 54,0 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse af Rasmus Rask skolen. Bevillingen skal sammentænkes med den kommende lokale velfærdsaftale for
Bellinge og Brændekilde. Igennem Velfærdens fundament inviteres områdets foreninger som FællesVærket ind i arbejdet med at åbne skolen endnu mere op for foreninger og borgere. Der afsættes desuden afledt drift til dette.
Vi ser nu frem til at der med disse midler kan etableres nye idrætsfaciliteter i dette lokalområde.
Desuden er der afsat nogle ekstra puljemidler til udvikling af viden og tilbud til børn og unge, som mistrives mentalt.
Som det fremgår prioriterede politikerne ikke foreningsidrætten med midler til hverken anlæg eller øgede tilskudspuljer.
Vi står derfor i en situation hvor de lange ventelister til idrætshungrende børn og unge stadig er en realitet i en del af vores lokalområder. Til gengæld lover vi at vi allerede nu vil smøge ærmerne op for at forberede processen henimod næste års budget hvor der forhåbentlig vil være langt større muligheder for en prioritering af foreningsidrætten.

Det er nu tid til at indsende forslag til Årets Frivillige Idrætsleder

Indkaldelse af kandidater til ”Årets frivillige idrætsleder”.

Årets frivillige idrætsleder skal gennem deres personlige virke have:

Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække, eller
Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde-eller eliteområdet.
Skriv en mail med de nødvendige oplysninger om klub og den indstillede kandidat.
Navn: For- og efternavn-alder- telefonnummer og mail.
Billede: (portræt 300 dpi)
Oprindelse/fynsk islæt
Idrætsklub/funktion
Begrundelse, hvad er ganske særligt ved nominerede, hvilken forskel/betydning har
han/hun gjort lokalt, for idrætsforeningen, medlemmerne, udviklingen ect.
Udtalelser fra borgmester, idrætsudøvere, kollegaer m.m. er altid et plus.
Oplys hvem der indstiller og kontaktoplysninger for disse.
Skriv Årets frivillige idrætsleder i emnefelt og send mail til: siko@siko.dk

Tidsfristen for indstillinger af kandidater er senest
fredag den 28/10-22.

Derefter vurderer bestyrelsen de indkomne kandidater og vælger
Årets frivillige idrætsleder.
Vedkommende modtager et kontant beløb på kr. 5000 og bliver indstillet til kåringen af
Årets frivillige idrætsleder på Fyn.
Vinderen offentliggøres ved ”Sportslørdag” i januar.
Vedkommende bliver desuden hyldet på næste års SIKO repræsentantskabsmøde. møde.

Et nutidigt eventyr om idrætten i Odense

I løbet af august har SIKO holdt møder med samtlige partier i Odense.

Alle møder er blevet indledt med vores oplæsning af dette Idrætseventyr.

Nu glæder vi os til Byrådets drøftelser og beslutninger i forhold til vores ønsker.

Sådan får vi glade børn og unge i Odense -Et nutidigt eventyr om idrætten i Odense

En ganske almindelig onsdag midt i september 2022
Vi har sendt SIKO`S idrætsdrone op over Odense.
Det er ved 10 tiden.
Dronen ser en kæmpe flok glade børn i cykelarenaen, Malthe, Alma, Samir og en masse andre.
De både cykler og løber ihærdigt rundt på den flotte bane.
På stierne ved Dalumgård Rideklub ser dronen 8 flotte heste med et barn på ryggen
og 8 unge piger, der er lige ved siden af hesten.
Anja fra Dalumgård Rideklub fortæller: Det er 8 børn med autisme, der rider her hver onsdag. De 8 piger der hjælper får et mindre beløb for det fordi vi får tilskud fra Sundhedspuljen.
I et klasseværelse på Vestre Skole er der desværre en idrætslærer, der fortæller
børnene at de alligevel ikke skal til kampsport i løbet af efteråret.Der er ikke flere penge i Idrætspuljen, men næste år der skal vi alle sammen afsted igen.


I løbet af dagen ser dronen masser af glade aktive børn, der går til svømning, judo,
fodbold, håndbold, roning og meget andet.
I Højby er klokken 16, begge haller er fyldt med børn i alle aldre, der trænes af
dygtige unge instruktører, der selv skal træne senere på dagen.
Ronni er en af dem, han har rigtig travlt for kl. 17.30 skal han være i Holluf Pile
hallen, hvor han har et andet hold. Han er kun 16, derfor skal han cykle derud.

Dronen undrer sig kan det virkelig være rigtigt ?
Ja sørme så og det er det samme i Pårup og Sanderum. De unge trænere pisker
afsted mellem hallerne, de har sågår frugt med til børnene, den bliver indtaget i
omklædningsrummene, idet der ikke er et klublokale til rådighed.
Dennis fortæller: Det er så fedt at træne børnene, men også hårdt. Jeg skulle have
været på kursus i Brøndby, men alle pengene i kursuspuljen er brugt, så nu bliver
det ikke til noget. Måske kan jeg komme afsted næste år.?
De glade børn er ikke så glade mere. Deres træningstid er blevet skåret ned til 1
time, der skal gives plads til alle de andre også.
I alle svømmehallerne er der også masser af børn og unge. En familie har taget
chancen, de er mødt op med Mads, Asta og Andreas på 6, 8 og 10 år. Desværre siger
den venlige underviser, vi har lange ventelister, men prøv igen om et år. Dronen
undrer sig ? Er det virkeligt sådan ?
Dronen kan se at der står en kæmpe flok forældre og børn i skolegården på Agedrup
Skole. Hvorfor mon de står der ?
En ung far fortæller: Vi har planlagt en fællesspisning for alle børnene i
gymnastikafdelingen, hvor vi skulle låne skolekøkkenet og nogle klasseværelser,
men vi kommer til en totalt lukket dør og der er ingen at få fat i . Ingen pedel, ingen
lærere eller leder. Vi bliver nok nødt til at aflyse eller bare hente nogle pizzaer og
sidde på græsset, men nu begynder det at regne ?
Dronen undrer sig. Kan det virkelig være rigtigt ?
Nå vi flyver videre, men hvad er det, der holder en masse biler foran indgangen til
svømmehallen på Klosterbakken. Nogle unge mænd slæber en masse tungt udstyr
ud af bilen, det ligner noget dykkerudstyr. En politibil kommer forbi, her kan I ikke
holde ! Ok men vi har en masse tungt udstyr. Det nytter ikke I må finde en
parkeringsplads !
Anders er en af de unge mænd. Han fortæller: Jeg bruger 68 kr. hver onsdag på at
parkere langt væk fra hallen og udstyret er mega tungt. Når vi er færdige med at
træne er kl. 22.30 og vandet i bruserne er enten hamrende koldt eller kogende !!
Den undrende drone flyver nu helt ud til Kærby Mose, hvor den ser en flot
motorsportsbane. Men der er ingen på den. Hvorfor mon ikke. ? En ung gut
fortæller: Det er noget med en salamander, vi er på vej til Slangerup for at træne.

Dronen har hørt at der skulle være kommet en ny hal på Østerbro. Mon ikke det er
rigtigt, når nu politikerne bevilgede pengene sidste år. Men nej, der er kun den
gamle hal her et år efter. Hvorfor mon ?
Den undrende drone synes virkelig der er brug for at alle de idrætsivrige børn, unge
og familier kan få nogle steder at være.
Men hvad er det ? Der er byrådsmøde i dag.
Og nu står det på lystavlen: Partierne er enige om flg.:
Penge til to nye træningshaller, en i Højby og en i Pårup.
Svømmehallen på Klosterbakken bliver forbeholdt offentlig svømning. Alle de andre
svømmehaller stilles til rådighed for vandklubberne.
Motorbanen i Kærby Mose kan åbne 1/10
2 mio. mere til SIKO til Idrætspuljen, så alle skolebørn kan komme til spændende og
fællesskabsdannende idræt i skoletiden hele skoleåret.
1 mio . mere til kursuspuljen, så alle de unge kan komme på de nødvendige kurser.
1 mio til sundhedspuljen, så alle børn og familier kan komme med i
idrætsfællesskabet.
Pedellerne tilbage til skolerne.
Hurtig sagsbehandling i bygge og anlægsprojekter.
Dronen glæder sig. Det var altså ikke rigtigt . I Odense ender eventyret altid
lykkeligt.
Nu kan børnene, de unge og familierne glæde sig
Som en klog politiker sagde engang: kan vi ikke gøre det lidt bedre ?
Og som en anden sagde: Jo vi kan !!!

SIKO´s ídrætseventyr august 2022.

Kæmpebehov for foreningsfællesskabet

August 2022 synspunkt

Kæmpebehov for foreningsfællesskabet – Vil Odense tage førertrøjen på ?

De seneste undersøgelser om børn og unges mentale og fysiske trivsel viser desværre at en, stor del af disse ikke har det særlig godt, hverken i forhold til den selvoplevede livskvalitet eller i forhold til de objektive fysiske parametre.
Mange børn og unge er i dårlig fysisk form, de har en dårlig kondition, de har en relativ lav muskelstyrke og mange af dem har en decideret
risiko for at få en diabetes diagnose.
Mange børn og unge oplever også en ikke selvvalgt ensomhed.
Disse tendenser gælder desværre også for odenseanske børn og unge.

Odense Kommune har i den forbindelse indkaldt en række interessenter til en rundbordssamtale om årsagerne og løsningsforslag på området.
SIKO kommer selvfølgelig gerne til dette.
Samtidig er vi netop nu i gang med den årlige møderække med samtlige partier i Odense Byråd. Vores spørgsmål til samtlige partier nu: Hvilken udvikling ønsker det enkelte parti på idrætsområdet ?

Hvordan løser vi de aktuelle og langsigtede udfordringer ? Hvordan skaber vi rammerne for at alle børn og unge kan blive og forblive aktive
deltagere i foreningsfællesskaberne ?

I SIKO har vi fremlagt vores 10 årsplan, hvor der skal afsættes de nødvendige ressourcer både i forhold til anlæg, faciliteter og
udviklingsmuligheder.
Lige nu er der voldsomme ventelister indenfor en række idrætsgrene i Odense. Et stort antal børn og unge kan ikke komme til at dyrke den idræt de gerne vil.
Træningstiden reduceres for de nuværende medlemmer for at skaffe plads til de nye. De frivillige instruktører flyver rundt mellem flere
forskellige haller for at imødekomme børnenes behov.
De frivillige ledere knokler ihærdigt for at få enderne til at hænge sammen samtidig med at det er blevet sværere at rekruttere frivillige.

Behovet for nye faciliteter er således særdeles synligt. Samtidig er der også en klar bevidsthed om at der skal en kvalitetsudvikling til i forhold til de grundlæggende værdier.

Hvilken idrætsfaglighed og idrætspædagogik arbejder man ud fra. ? Hvordan skaber man det fede fællesskab for alle ?

Her står vores idrætsforeninger overfor en udfordring både her og nu men også på længere sigt.
I SIKO har vi etableret en række puljer, der kan give foreningerne tilskud til denne udvikling. Det drejer sig om idrætspuljen og kursuspuljen. Begge puljer er meget efterspurgte blandt vores foreninger, f. eks er Idrætspuljen allerede brugt op for dette år.
Det samme gælder ikke kursuspuljen, men det er kun fordi vi har skåret i bevillingerne så der kan etableres en tredje ansøgningsrunde 1/10.

Vores ønsker til partierne går derfor på at disse puljer øges markant, så vi kan booste den ønskede kvalitetsudvikling i foreningerne. Desuden bør der etableres tilsagn om tilskud til mindst to nye træningshaller i Odense.
Både SIKO og foreningerne er klar til at yde en ekstra indsats for at fremme trivslen for alle børn og unge i Odense.

Hvilke partier vil tage førertrøjen på ?

 

Motorbanen i Kærby Mose – Giv et høringssvar nu

Motorbanen Kærby Mose:

Planklagenævnet den 21. december 2020 erklærede gocart- og motocrossbanerne for ulovlige grundet en mulig forekomst af den stærkt fredede stor vandsalamander i et vandhul, som er opstået efter jordopgravning til en støjvold ved motorvejen Grusgravssøen er nu omsluttet af den ene af motorbanerne. Der er også kritik fra en borgergruppe, der blandt andet består af naboer til banerne.

Blandt sportsfolk indenfor idrætten og motorsportsfolk, kan der ikke herske nogen tvivl om, at anlægget har fuld opbakning i hele Danmark.

Med 10 dage tilbage af høringen af de nyskrevne tilladelser til motorbanerne er der således indleveret knap 5800 høringssvar, der stort set allesammen bakker op om, at anlægget skal have lov til at bestå

Fra SIKOs side vil vi gerne opfordre til at vores medlemsforeninger aktiverer deres medlemmer og vil indgive er positivt høringssvar.

Link til høringsportal:

https://odense.viewer.dkplan.niras.dk…

SIKO har for længe siden indgivet svar, læs det her:

http://www.siko.dk/motorsport-center-fyn-kaerby-mose/

Fynske Idrætsforbund har også indgivet høringssvar, læs det her:

https://fynske-if.dk/hoeringssvar-kaerby-mose/

Niels Becker fra firmael High On Cars, har netop lagt en video på Youtube.

I videoen taler Niels Becker med tovholder Steen Fredsøe om sagens gang og der vises rundt på anlæget. Sidst i videoen vises hvordan man hurtigt kan afgive et høringssvar til kommunen.

Håbet er at den store opbagning kan give den endelige tilladelse til at tage motorsportsanlæget i brug.

Se video her:

https://www.youtube.com/watch?v=OMQRqPJOpCs

Torsdag fra klokken 17 til 20 inviterer High on Cars og motorsportscentret således til træf på anlægget på Kærbygårdevej. Alle er velkommen til at komme forbi og se banerne, der altså fortsat ikke kan tages i brug.

Der forventes at der kommer ca. 2000 mennesker og der vil blive solgt forskelligt merchandise, som vil gå direkte ned i projektets kasse.

Håbet er at politikerne når de ser de mange høringssvar, vil se positivt på åbning af baneanlægene, når en række forskellige forbedringer af naturen omkring baneanlæget er udført.

Arrangement i morgen torsdag:

https://www.facebook.com/events/2214712378676390/?ref=newsfeed

Forslag til ny foreningsstruktur i Odense Kommune er en ommer

Høringssvar i forhold til forslaget om den nye forvaltningsstruktur i Odense Kommune

 

I SIKO har vi læst forslaget om den nye forvaltningsstruktur med stor interesse.

Ikke mindst fordi vi , sammen med vores medlemsforeninger, har gang i en særdeles positiv proces henimod ambitionen om at skabe  optimale muligheder for at realisere ambitionen om ” Idræt for alle” i Odense.

 

Forslaget indeholder en forflytning af alle udviklingspuljerne fra By og kultur, Fritid og Folkeoplysning, til den nye sundhedsforvaltning.

Det drejer sig om Idrætspuljen, Udviklingspuljen, Aktivitetspuljen, Vollsmosepuljen og Kompetenceudviklingspuljen.

Alle disse puljer har til formål at give de odenseanske idrætsforeninger mulighed for at igangsætte nye udviklingsforløb.

 

Idrætspuljen har igennem de sidste 7 år givet tilskud til foreningernes samarbejdsforløb med alle odenseanske folkeskoler. Puljen kan fremvise positive resultater på alle parametre:

Både skoler og foreninger er tilfredse, børnene er særdeles glade for forløbene og projekterne er med til at tiltrække endnu flere børn til foreningernes fællesskab.

 

Idrætspuljen ledes og koordineres igennem et tæt samarbejde mellem SIKO og Fritid og Folkeoplysning. Samarbejdet omkring Idrætspuljen bygger på et fagligt og indgående kendskab til foreningerne i Odense, som findes hos begge samarbejdspartnere.

Både hos SIKO og i Fritid og Folkeoplysning er der skabt et unikt netværk af viden og kompetencer.

Disse kompetencer omfatter blandt andet et nært kendskab til bredden og nuancerne i idrætsforeningerne, således at skolesamarbejderne kan udfoldes i et tæt samspil med de øvrige initiativer, der er i gang i foreninger og skoler.

Dette kompetencefællesskab udnyttes optimalt igennem et tæt samarbejde, hvor alle ressourcer udnyttes til fordel for foreningerne og ikke mindst til fordel for børnene.

Flere og flere af de idrætssvage børn får dermed glæde af idrætsforløbene og flere og flere bliver integreret i det daglige foreningsfællesskab.

 

SIKO vil hermed påpege at denne overflytning af udviklingspuljerne  ikke kan anbefales. Der vil være tale om et eklatant selvmål, idet vi dermed mister særdeles nyttige kompetencer, mange års opbyggede erfaringer og ikke mindst det netværk, der udgør et unikt fundament for puljernes succes.

Der er ingen faglige argumenter for en overflytning af puljerne som hører under Fritid og Folkeoplysning og Folkeoplysningsudvalget.

I forhold til den nye Sundhedsforvaltning har SIKO allerede sendt en ansøgning om etablering af en Sundhedspulje, som foreningerne kan søge til særlige indsatser for specifikke målgrupper.

De puljer der foreslås overført har et bredt udviklingsperspektiv for foreningerne som indholdsmæssigt grundlag. I disse puljer bygges der på foreningernes rødder i folkeoplysningen, hvor foreninger er en del af det interessebaserede fællesskab for borgere, der brænder for specifikke områder, herunder idræt.

Endelig vil forslaget indebære endnu en opsplitning af de kommunale afdelinger, der administrerer foreningsområdet, d.v.s at foreningernes indgang til det kommunale system bliver tungere og langt mere besværligt. I SIKO arbejder vi kontinuerligt på at begrænse de administrative byrder  for foreningerne. Dette forslag går i den stik modsatte retning.

 

Med venlig hilsen

Henrik Schmidt

SIKO

Referat repræsentantskabsmøde 29 marts 2022

Referat af repræsentantskabsmøde d. 29/3 2022

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

Dog blev mødet indledt med en tale af Rådmand Søren Windell, By og Kultur. Denne og spørgsmålene til Rådmanden udsendes seperat.

 1. Valg af dirigent. Helge Pasfall  blev valgt. Han startede med at konstatere at der var indkaldt rettidigt til mødet.

 2. Formanden aflægger Beretning.

Formand Henrik Schmidt aflagde den mundtlige beretning. ( Både den mundtlige og skriftlige Beretning kan ses på hjemmesiden )

Derefter godkendte forsamlingen Beretningerne.

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Dennis Witek fremlagde regnskabet.  Derefter blev regnskabet godkendt .

 2. Kassereren fremlægger budget til godkendelse. Der var flg. spørgsmål : Har man en plan i forhold til økonomien ? Man kan ikke budgettere med et underskud !

Henrik Schmidt svarede: Vi er nu gået over til en strategi, der går på at vi modtager et beløb for at administrere, lede og koordinere visse puljer, f.eks. Idrætspuljen og kursuspuljen.

Strategien ser ud til at holde men selvfølgelig er vi afhængige af disse puljers eksistens. Vi mener det er ok at budgettere med et underskud i stedet for at være for optimistiske.

Derefter blev budgettet godkendt. 4 undlod at stemme.

 1. Ingen indkomne forslag.

 2. Valg.

Formand Henrik Schmidt blev genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Peder Theilman Møes blev valgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlemmerne Christel Gall og Lene Jensen blev valgt for 2 år.

William Bond og Niels Peter Knudsen blev valgt for 2 år.

Andreas Kjeldsen og Poul Bûlow blev valgt for 1 år.

PK Revision blev valgt for 1 år.

Hanne Clemmensen blev valgt for 2 år.

Efter valget præsenterede de nye bestyrelsesmedlemmer Christel Gall og Lene Jensen sig.

        7 Eventuelt.

          Der var flg. kommentarer:

Højby SG&I: Vi vil gerne fortælle den gode historie. Vi er gode til at vækste og rekruttere, men har også en væsentlig mangel på faciliteter.

B1913: Vi står overfor en lang række udfordringer. Der er et kæmpe behov for en dialog om andre finansieringsmodeller end den kommunale. Hvordan kan klubberne frigøre sig fra det kommunale bureaukrati ?

TPI: Der er et stort behov for en overordnet planlægning og et overblik over de store projekter i Odense. Derefter bør der være en overordnet planlægning. Velfærdens Fundament er primært gået til skolerne.

Neptun : Vi fik besked på at alle pengene var fordelt på forhånd i Velfærdens Fundament.

Cykling Odense: Ikke helt rigtigt at pengene var fordelt, men der var ikke midler til store forkromede projekter.

B1913: Vigtigt at foreningerne ikke bekriger hinanden, fordi midlerne er små. SIKO skal udarbejde en oversigt over de store idrætsprojekter i Odense.

Henrik Schmidt, SIKO: Enig i at der skal et overblik og en planlægning til. Det er vi i gang med.

Lars Krumholz DGI: Tak for samarbejdet med SIKO, som vi vurderer meget positivt. Gør lige opmærksom på landsstævnet i Svendborg.

Derefter holdt Henrik Schmidt en hyldesttale til Christina Buch, Neptun, som blev Årets frivillige idrætsleder 2021.

Referent :Preben Rasmussen

HÆDRING AF CHRISTINA BUCH FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN

SOM ÅRETS FIVILLIGE IDRÆTSLEDER  2021 I ODENSE

MINE DAMER OG HERRER. VI SKAL I DAG HÆDRE ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER 2021:CHRISTINA BUCH FRA FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN

CHRISTINA, DU BLEV ALLEREDE HÆDRET FØRSTE GANG PÅ EN TRÆNINGSAFTEN I SVØMMEHALLEN I HØJME ENGANG I DECEMBER 2021, HVOR SIKO´S NÆSTFORMAND HANS OLE ANDERSEN HELT UVENTET DUKKEDE
OP OG FORTALTE DIG, AT DU AF SIKO´S BESTYRELSE VAR BLEVET KÅRET SOM ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER I ODENSE.
VED SAMME LEJLIGHED FIK DU HÆDERSBEVISET OG EN CHECK PÅ 5000 KR.

VED SPORTSLØRDAG 12. MARTS I ÅR VAR DU MED I ET STÆRKT FELT AF ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDERE OM AT BLIVE ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER PÅ FYN. DET BLEV DESVÆRRE IKKE DIG, SELV OM VI I SIKO SYNES, AT DU VAR OG ER EN SÆRDELES VÆRDIG KANDIDAT!

AT VÆRE SÅ UNG, OG SÅ ALLEREDE- I EN ÅRRÆKKE-AT HAVE VÆRET SÅ MEGET FOR ANDRE I EN AKTIV FORENING SOM FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN, JA, DET ER NOGET AF EN BEDRIFT!!!
CHRISTINA DU ER FOR ØJEBLIKKET EN DEL AF FRØMANDSKLUBBENS BESTYRELSE. DU ER LEDER AF KLUBBENS JUNIORAFDELING. SÅ ER DU SNORKELDYKKERINSTRUKTØR OG ENDLIG ER DU FESTUDVALGSMEDLEM.

DERUDOVER SIDDER DU I UNGDOMSUDVALGET I DANSK SPORTSDYKKER FORBUND. CHRISTINA, DU ER DET, VI I FORENINGSLIVET KALDER EN ÆGTE ILDSJÆL, DER BRÆNDER FOR DET DU GØR FOR FRØMANDSKLUBBEN
NEPTUN, JA FOR HELE DYKKERIDRÆTSLIVET DU HAR VÆRET I FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN SIDEN 12. MARTS 2005, DVS I 17 ÅR, FØRST SOM JUNIOR, SENERE SOM DYKKER, OG SIDEN SOM HJÆLPETRÆNER.FRA 2010/2011 HAR DU VÆRET EN FAST DEL AF FRØMANDSKLUBBENS JUNIORAFDELING. FRA 2012 OG TIL NU HAR DU VÆRET TRÆNER, INSTRUKTØR OG JUNIOR- LEDER.

SÅ HAR DU VÆRET BESTYRELSESUDVALGSMEDLEM SIDEN 2015. I 2016 TIL 2018 TOG DU DIG AF KASSERERPOSTEN
FESTUDVALGSFORMAND BLEV DU I 2013 OG REDAKTØR AF KLUBBLADET BLEV DU I 2015/2016. BEGGE POSTER BESTRIDER DU STADIG MED STOR SUCCES.

ENDELIG HAR DU OPFUNDET KONCEPTET ”UNGDOMSTRÆF FOR UNGE DYKKERE”, SOM HAR FUNDET STED PÅ LANGELAND I DE SIDSTE 3 ÅR MED DIG SOM EN VÆSENTLIG DEL I DE SIDSTE 2 ÅR.

CHRISTINA, DET ER IKKE SÅ LIDT DU HAR BEDREVET OG STADIG BEDRIVER TIL STOR GLÆDE FOR FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN.
DET ER SÅDANNE UNGE MENNESKER SOM DIG, DER FÅR OS ANDRE ÆLDRE PERSONER I IDRÆTSLIVET TIL AT TRO PÅ, AT DER OGSÅ ER EN GOD FREMTID FOR DET FRIVILLIGE FORENINGSLIV OG DET GENSIDIGT FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB.

ENDNU ENGANG TIL LYKKE MED TITLEN ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER I ODENSE- OG RIGTIG GOD VIND FREMOVER TIL DIG

JEG SYNES, AT VI ALLE HER SKAL RÅBE 3 LANGE OG 3 KORTE HURRA FOR CHRISTINA

Mundlig beretning fra SIKOs repræsentantskabsmøde 29 marts 2022

MUNDTLIG BERETNING TIL SIKO´S REP. MØDE 29.MARTS 2022

VELKOMST:

 • REPRÆSENTANTER FRA SIKO´S MEDLEMSFORENINGER
 • RÅDMAND I BY-OG KULTUR SØREN WINDELL
 • FRITIDSCHEF RUNE BILLE
 • SIKOS SAMARBEJDSPARTNERE INDEN FOR IDRÆTTEN I ODENSE OG PÅ FYN

HENVISNING TIL DEN UDSENDTE SKRIFTLIGE BERETNING OM SIKO´S VIRKE I 2021

SIKO´S SEKRETARIAT HAR SAMMEN MED INDKALDELSEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET UDSENDT EN FYLDIG SKRIFTLIG BERETNING FOR 2021, SOM VI HÅBER, AT ALLE HAR LÆST.

COVID 19

SIDEN SIDSTE REPRÆSENTANTSKABMØDE, UDSAT FRA 23.MARTS TIL 2. SEPTEMBER HAR VI I IDRÆTSLIVET OVER VINTEREN OPLEVET ENDNU EN NEDLUKNING, GRUNDET COVID 19.HELDIGVIS ER DER SÅ EFTER NYTÅR BLEVET LUKKET HELT OP.

DET ER SÆRDELES FORSKELLIGT, HVORDAN VORE MEDLEMSFORENINGER ER KOMMET UD AF KRISEN. FODBOLD, SEJLSPORT OG GOLF, SOM ER DECIDERET UDENDØRSIDRÆTTER ER GENERELT I STÆRK FREMGANG, MEDENS FLERE INDENDØRSIDRÆTTER LIDER VOLDSOMT AF MANGEL PÅ MEDLEMMER.

FLERE GYMNASTIKAFDELINGER HAR IGENNEM FLERE NEDLUKNINGER MISTET MANGE AF DERES INSTRUKTØRER, OG KAN DERFOR IKKE LIGE NU OPRETTE DE HOLD, DE PLEJER AT HAVE! HELDIGVIS BLIVER FORÅRS-OPVISNINGERNE AFHOLDT.DET PLEJER AT VÆRE DEN BEDSTE REKLAME FOR GYMNASTIKKEN.

SIKO, FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET OG FRITID & FOLKEOPLYSNING FØLGER SPÆNDT UDVIKLINGEN I ALLE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, OG VI ER ALLE KLAR TIL AT SÆTTE IND MED RÅD OG VEJLEDNING, OG SÅ ER DER OGSÅ MULIGHEDER FOR BEGRÆNSET STØTTE GENNEM FORENINGSPAKKEN.HELDIGVIS HAR RIGTIGT MANGE SØGT KOMPENSATION FOR MISTEDE INDTÆGTER, OG PÅ OMKOSTNINGSIDEN HAR FRITID- OG FOLKEOPLYSNING HJULPET MANGE FORENINGER MED AT REDUCERE DERES OMKOSTNINGER.

SIKO´S IDRÆTSPOLITISKE INDSATS

VED FORHANDLINGERNE OM BUDGET 2022 I SEPTEMEBER 2021 LYKKEDES DET FOR SIKO AT SKAFFE DET ØKONOMISKE GRUNDLAG FOR, AT SCT. JØRGENSHALLEN KAN FÅ BYGGET DERES HAL 2 MED FLERE OMKLÆDNINGS-RUM.DET HAVDE NEMLIG VIST SIG UMULIGT I EN PERIODE AF ET ÅR AT SKAFFE RESTFINANCIERING TIL PROJEKTET, EFTER AT MAN VED BUDGET 2021 HAVDE FÅET 15,5 MILL. KR. TIL PROJEKTET.DER BLEV BEVILGET YDERLIGERE 18 MILL. KR., SÅ NU KAN DER BYGGES, OG DER KAN FORBEREDES TIL EN SENERE 1. SAL.

VI MÅ HER I ODENSE KLART KONSTATERE, AT DET TAGER MINDST 10 ÅR FRA ET ØNSKE OPSTÅR OM ET KONKRET IDRÆTSBYGGERI TIL BYGGERIET ER REALISERET.

I ALLE IDRÆTSHALLER, SÅVEL KOMMUNALE SOM SELVEJENDE, ER DER NU OPSAT VARMEFØLSOMME KAMERAER, FOR AT FINDE UD AF OM DER KAN FRIGIVES HALTID.SIKO MEDGIVER AT DER KAN VÆRE NOGLE MULIGHEDER, OG AT DET HER ER FØRSTE TRIN I RETNING AF AT SKAFFE PLADS TIL ALLE DE, DER STÅR PÅ VENTELISTER TIL AT DYRKE IDRÆT.

SOM ALLE KAN SE, VOKSER ODENSE BÅDE I MIDTBY, PÅ HAVNEN, OG I FORSTÆDERNE PÅ ALLE LEDER OG KANTER I DISSE ÅR, OG SAMTIDIG ER DER ET STED MELLEM 25 OG 30 BESKREVNE PROJEKTER, DER NU HAR LIGGET I ODENSE KOMMUNES OG SIKOS´DATABASE I SNART EN DEL ÅR.

NÅR VI HAR RESULATERNE AF KAPACITETSUDNYTTELSEN, SÅ ER DET PÅ TIDE, AT VI MED ODENSE KOMMUNES FACILITETSSTRATEGI FRA JULI 2021, SOM UDGANGSPUNKT KOMMER OP I HELIKOPETEREN, OG FOR ALVOR FÅR SET PÅ, HVOR DER MANGLER IDRÆTSFACILTETER.I SIKO VED VI AT DET GØR MAN MANGE STEDER, OG AT VI IKKE KAN FÅ DET HELE PÅ ÉN GANG. MEN SÅ MÅ DER HANDLES HURTIGST DER, HVOR DET BRÆNDER MEST PÅ, OG SÅ MÅ DER LAVES EN PLAN FOR RENOVERING OG NYBYGGERI AF IDRÆTSFACILITETER.

OG FOR SÅ LIGE AT RÅDE BOD PÅ FORTIDENS SYNDER, SÅ BØR DER VED ETHVERT IDRÆTSBYGGERI ÅRLIGT HENSÆTTES ET BELØB TIL RENOVERING/MODERNISRING MED EN FASTLÅSNING AF BELØBET TIL BYGGERIET, SÅLEDES AT BELØBET IKKE KAN ANVENDES TIL ALT MULIGT ANDET I KOMMUNENS BUDGET!

 

VELFÆRDENS FUNDAMANT, SOM ER ET 10 -ÅRIGT PROJEKT RULLES UD I DISSE ÅR.DEN ER EN VIGTIG START PÅ DEN HELT NØDVENDIGE MODERNISERING OG OPGRADERING AF IDRÆTTENS FACILITETER MED 95 MILL. KRONER DIREKTE TIL IDRÆTSFACILITETER

SAMMEN MED 125 MILL. KR. TIL LOKALOMRÅDER,500 MILL. KR. TIL SKOLER ,550 MILL. KR. TIL DAGINSTITUTIONER OG 50 MILL. KR. TIL DET GODE SENIORLIV, SÅ PÅGÅR DER ET STORT ARBEJDE MED AT FÅ DEN BEDSTE KAPACITETSUDNYTTELSE OG KAPACITETSUDVIDELSE I ALLE DE LOKALAFTALER, DER ER LAVET OG SOM SKAL LAVES.SKOLERNE BLIVER DET LOKALE OMDREJNINGSPUNKT I ALLE LOKALOMRÅDER.

FOR AT FÅ SAT EKSTRA FOKUS PÅ ØNSKET OM AT OPGRADERE IDRÆTSFACILITETER OG FÅ SAT SKUB I NYBYGGERI, HVOR DER DIREKTE ER ET BEHOV FOR DET, SÅ ER SIKO TIL STADIGHED MED I DET TÆTTE SAMARBEJDE MED DGI FYN OG FYNSKE IDRÆTSFORBUND, SÅLEDES AT ALLE 3 ORGANISATIONER GÅR UDE MED ÉN STEMME.

INDADTIL IMELLEM SIKO, KOORDINATIONSUDVALGET OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET SAMARBEJDES DER OGSÅ OM AT KOORDINERE ANLÆGSØNSKER.

HERMED BLIVER DE SIGNALER, VI SAMMEN SENDER TIL POLITIKERNE NOGET MERE KLARE, SÅLEDES AT VI KAN HÅBE PÅ BEDST MULIGE RESULTAT.

SIKO´S PULJER:

SIKO HAR KONSTATERET AT VORE MEDLEMSFORENINGER ER AKTIVE I LOKALAFTALERNE OM VELFÆRDENS FUNDAMENT. DET VAR OGSÅ VORT MÅL MED SAMARBEJDET MED DGI FYN OG FYNSKE IDRÆTSFORBUND PÅ FORHÅND AT ADVISERE OM MØDERNE.

NYE ELLER OPGRADEREDE FACILITETER OG GODE KOMPETENCER, SAMLET I IDRÆTSFORENINGER, GØR IDRÆTSFORENINGERNE ATTRAKTIVE AT OPHOLDE SIG I MED DET GENSIDIGE FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB, SOM ER KLAR TIL AT MODTAGE DEN BREDEST MULIGE DEL AF BEFOLKNINGEN

FOR AT UNDERSTØTTE IDRÆTSLIVET HAR SIKO I DE SENESTE ÅR SØGT OG FÅET BEVILGET NOGLE VIGTIGE PULJER, SOM VI AGTER AT UDVIDE, ALT EFTER HVAD DER ER BEHOV FOR I FREMTIDEN, EKSEMPELVIS IDRÆTS-PULJEN, SUNDHEDSPULJEN OG KOMPETENCE-UDVIKLINGSPULJEN.

IDRÆTSPULJENS SUCCES ER ALLEREDE FASTSLÅET IGENNEM FLERE ÅR OG EFTER COVID 19 ER DER IGEN BRUG FOR FLERE MIDLER. SIKO SER GERNE, AT PULJEN FORHØJES FRA 2 MILL.KR. TIL 3 MILL. KR. PR. ÅR.

SUNDHEDPULJEN BLEV FØRSTE GANG BEVILGET I 2021.GRUNDET COVID 19 VAR DER KUN 2 MÅNEDER TIL AT FÅ UDDELT 450000 KR.MIDLERNE BLEV REVET VÆK, SÅ NU SØGER SIKO DEN NYE SUNDHEDSFORVALTNING OM 1 MILL KR. ÅRLIGT I SUNDHEDSPULJE. DEN SENESTE SUNDHEDSUNDERSØGELSE, SOM BLEV OFFENTLIGGJORT MIDT I MARTS MÅNED VISER AT DET STÅR HELT GALT TIL MED FOLKESUNDHEDEN, BÅDE FYSISK OG MENTALT. DET VIL SIKO I DEN GRAD GERNE VÆRE MED TIL AT GØRE NOGET VED, DERFOR OPFORDRER VI PÅ DET KRAFTIGSTE TIL AT ØGE SUNDHEDSPULJEN TIL 1 MILL. KR. PER ÅR, GERNE FRA OG MED ÅRET 2022!

ENDELIG LYKKEDES DET FOR SIKO AT FÅ BEVILGET EN KOMPETENCEUDVIKLINGSPULJE PÅ 1 MILL. KR. PER ÅR I 2022,2023 OG 2024. DER VAR AFTALT 3 UDDELINGER I 2022: 1.MARTS,1.JUNI OG 1.SEPTEMBER.I DE FØRSTE 2 MÅNEDER AF 2022 ER DER SØGT FOR I ALT 600000 KR, SÅ VI KAN BARE FASTSLÅ, AT DET ER EN PULJE SOM DER ER ET STOR OG FAST BEHOV FOR!

 

SAMARBEJDET MED FRITID & FOLKEOPLYSNING

I 2019 SKULLE ALLE FORVALTNINGER SPARE SAMMEN TIL ET STØRRE ANTAL ÆLDRE OG BØRN I DE KOMMENDE ÅR.DET BETØD EN KRAFTIG REDUKTION AF FRITIDSLIVETS EGEN FORVALTNING MED FLERE UHELDIGE FØLGER:

 1. CENTRALISERING AF PEDELLER/SERVICECHEFER, SOM I DAG BETYDER, AT DE FLERE STEDER IKKE KAN SIDDE MED I FRITIDSUDVALGENE SAMMEN MED SKOLERNE, IDRÆTSFORENINGER OG ANDRE FRITIDSBUGERE, FORDI MØDERNE LIGGER UDEN FOR DERES ARBEJDSTID. SAMTIG FORSVINDER NÆRHED OG HURTIGHED I BESLUTNINGSPROCESSEN OM DAGLIGDAGS REPARATIONER OG VEDLIGEHOLD.DET ER ALDELES UHOLDBART!
 2. DEN ANSVARLIGE FOR UDENDØRS IDRÆTSANLÆG, HVOR ALLE BRUGERNE BEFINDER SIG UNDER FRITID & FOLKEOPLYSNING, SIDDER I DAG I EN AFDELING , DER HEDDER PARK OG KIRKEGÅRD.JEG SKAL HILSE AT SIGE, AT DETTE ER MEGET LIDT HENSIGSMÆSSIGT OG MEGET LIDT BRUGERVENLIGT.DET BØR DER LAVES OM PÅ VED AT LADE STILLINGEN KOMME TILBAGE UNDER FRITID OG FOLKEOPLYSNING
 3. DE YDERST KOMPETENTE MEDRABEJDERE I FRITID OG FOLKEOOPLYSNING HAR FÅET ET VOLDSOMT ARBEJDSPRES PÅ SIG, HVILKET PÅ SIGT KAN GÅ UD OVER BRUGERNE: DET ODENSEANSKE FRITIDSLIV. EN YDERLIGERE BESPARELSE PÅ F&F VIL VÆRE IKKE MINDRE END EN KATASTOFE. SIKO ER HELT KLART PÅ BARRIKADERNE, HVIS DET SKULLE SKE.

 

AKTUELLE UDFORDRINGER OG FOKUSPUNKTER

UDOVER, SOM TIDLIGERE NÆVNT, RENOVERING OG OPGRADERING AF DE BESTÅENDE IDRÆTSFACILITETER SÅ ER DER I TAKT MED ALLE DE NYE BOLIGOMRÅDER, OG MED DE BESTÅENDE BOLIGOMRÅDER DER VOKSER, ET STIGENDE BEHOV FOR NYE IDRÆTSFACILTETER ELLER EN UDVIDELSE AF DE BESTÅENDE IDRÆTSFACILITETER

HERUDOVER ER DER VISSE IDRÆTSGRENE, DER OPLEVER EN MASSIV TILSTRØMNING, SÅLEDES AT DE KOMMER I AKUT PLADSNØD.DET ER FOR EKSEMPEL TILFÆLDET FOR FLERE HÅNDBOLDKLUBBER/-AFDELINGER I ODENSE OMRÅDET.HVAD GØR VI VED DET, SAMTIDIG MED AT DER ER EN HARPIKSPROBLEMATIK, NÅR HÅNDBOLD ER SAMMEN MED ANDRE IDRÆTSGRENE OM DE SAMME FACILITETER?

HVORDAN KOMMER VI I MÅL MED RENOVERING AF 3 AF DE ÆLDSTE OG  ETABLERING AF 5 NYE  KUNSTGRÆS-BANER,NÅR VI MØDES MED ØGEDE MILJØKRAV TIL AFVANDING, SOM TRUER MED AT FORDYRE PROJEKTERNE VÆSENTLIGT(FRA 25 MILL. KR. ,SOM AFSAT I VELFÆRDENS FUNDAMENT ,OG HELT OP TIL 50 MILL. KR)

DER ER 3 NYE STORE PROJEKTER PÅ VEJ: SKAL FRILUFTSBADET RENOVERES, ELLER SKAL DER BYGGES NYT, HVAD MED ODENSE STADION OG HVAD MED DET NYE NATIONALE STADION PÅ UNIVERSITETET? EEN TING ER SIKKER: INGEN AF DE 3 PROJEKTER SKAL HAVE MIDLER TILFØRT FRA FRITID & FOLKEOPLYSNINGS BUDGETOMRÅDE, FOR SÅ GÅR DET FOR ALVOR GALT FOR BREDDEIDRÆTTEN I ODENSE! PENGE TIL SÅ STORE ANLÆG SKAL FINDES CENTRALT ,OG DER SKAL FINDES FINANSIERING TIL DET.

HVORDAN BLIVER VI BEDRE TIL AT LEVE OP TIL MÅL-SÆTNINGEN IDRÆT FOR ALLE?

HVORFOR ER DER SÅ MANGE ODENSEANERE, DER IKKE ER FYSISK AKTIVE I IDRÆTSFORENINGERNE?

HVORDAN SIKRER VI DEN FREMTIDIGE REKRUTTERING AF FRIVILLIGE LEDERE?

DER ER NOK AT TAGE FAT PÅ FOR SIKO OG FOR VORES NY RÅDMAND PÅ OMRÅDET: SØREN WINDELL. SIKO SER FREM TIL ET RIGTIGT GODT SAMARBEJDE!

 

SIKO´S SEKRETARIAT,PERSONALE OG BESTYRELSE

COVID 19 HAR IKKE GJORT DET NEMMERE AT VÆRE IDRÆTSFORENING, OG HELLER IKKE AT VÆRE IDRÆTSSAMVIRKE, MEN VI HAR I SIKO VALGT AT HOLDE VORES SEKRETARIAT ÅBENT, OG AT VÆRE DER FOR VORE FORENINGER.OGSÅ VORES KURSUSCENTER OG ÆKDREIDRÆTTENS HUS HAR VÆRET ÅBENT I DET OMFANG DET VAR MULIGT, ELLERS HAR MAN VÆRET GÅET ONLINE.

DET KAN VI ALT SAMMEN TAKKE EN DYGTIG KREDS AF LÆRERE OG VORT PROFESSIONELLE SEKRETARIAT, UNDER LEDELSE AF PREBEN OG ANETTE, FOR!

ENDELIG EN STOR TAK TIL SIKO´S BESTYRELSE FOR MANGE INSPIRERENDE BESTYRELSESMØDER OG FOR JERES ENGAGEMENT, IKKE MINDST I KONTAKTER MED VORE FORENINGER, EMBEDSMÆND OG POLITIKERE!

 

AFSLUTNING:

HERMED OVERLADER JEG SÅVEL DEN SKRIFTLIGE SOM DEN MINDTLIGE BERETNING FOR SIKO´S VIRKE I 2021 TIL REPRÆSENTANTSKABETS GODKENDELSE

Synspunkt: Sundhedsreformen markerer behovet for ”Idræt for alle”

Statens Institut for folkesundhed har netop offentliggjort resultaterne af den sidste landsdækkende undersøgelse af danskernes trivsel.

Hverken i forhold til den fysiske eller mentale trivsel er resultaterne tilfredsstillende.

Alt for mange danskere bevæger sig for lidt, alt for mange er overvægtige og alt for mange mistrives.

Endnu mere bekymrende er det at denne mistrivsel rammer bredt.

Både børn og unge, voksne og seniorer er ramt af disse tendenser.

I SIKO og de odenseanske idrætsforeninger har vi igennem en årrække ageret ud fra målsætningen om at den odenseanske foreningsidræt skal rumme idrætsaktiviteter for alle. Foreningsidrættens fællesskaber rummer netop svaret og løsningen på den fysiske og mentale mistrivsel.

Idræt for alle er et særdeles ambitiøst slogan, men i SIKO og foreningerne holder vi konstant snuden i sporet for at kunne leve op til dette.

Foreningsfællesskabet med idrætten som den fælles ramme indeholder i sig selv de kvaliteter, der skal til for at vi lever op til målsætningen. Den enkelte udøver bliver set, accepteret, får udviklingsmuligheder og bliver inkluderet i et fællesskab, som også rækker ud over individet. Alle løfter i flok og alle bliver løftet. Både den fysiske og mentale del er med på paletten.

De odenseanske idrætsforeninger tilbyder disse almentdannende og udviklende fællesskaber for alle hver dag hele året rundt. De frivillige lederes indsats og engagement er båret af deres egen indre motivation og glæde ved at kunne gøre noget meningsfuldt for andre.

I SIKO kæmper vi hver eneste dag for at optimere rammerne for idrætsforeningernes muligheder for at opretholde og udvikle foreningsidrætten. I kraft af puljer som Idrætspuljen, Sundhedspuljen og nu kursuspuljen kan foreningerne søge tilskud til denne udvikling og bestræbelse på at tiltrække endnu flere odenseanere til idrætten og fællesskabet.

På baggrund af Regeringens udspil på sundhedsområdet aktualiseres behovet for en genetablering af en sundhedspulje, som idrætsforeningerne kan søge til målrettede indsatser overfor udvalgte målgrupper.

SIKO har sendt ansøgningen afsted til den nye Rådmand for Sundhedsforvaltningen. Vi ser nu frem til et hurtigt svar. SIKO og foreningerne er  så klar !