Særdeles tyndt budgetforlig for foreningsidrætten

Der er nu indgået budgetforlig i Odense. Samtlige partier har underskrevet budgetaftalen, der indeholder meget få positive elementer for foreningsidrætten.
Der afsættes dog en anlægsbevilling på 54,0 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse af Rasmus Rask skolen. Bevillingen skal sammentænkes med den kommende lokale velfærdsaftale for
Bellinge og Brændekilde. Igennem Velfærdens fundament inviteres områdets foreninger som FællesVærket ind i arbejdet med at åbne skolen endnu mere op for foreninger og borgere. Der afsættes desuden afledt drift til dette.
Vi ser nu frem til at der med disse midler kan etableres nye idrætsfaciliteter i dette lokalområde.
Desuden er der afsat nogle ekstra puljemidler til udvikling af viden og tilbud til børn og unge, som mistrives mentalt.
Som det fremgår prioriterede politikerne ikke foreningsidrætten med midler til hverken anlæg eller øgede tilskudspuljer.
Vi står derfor i en situation hvor de lange ventelister til idrætshungrende børn og unge stadig er en realitet i en del af vores lokalområder. Til gengæld lover vi at vi allerede nu vil smøge ærmerne op for at forberede processen henimod næste års budget hvor der forhåbentlig vil være langt større muligheder for en prioritering af foreningsidrætten.