Årets Frivillige Idrætsleder

Sådan indstiller du/ klubben en kandidat til Årets frivillige idrætsleder i Odense.

 

Årets frivillige idrætsleder skal gennem deres personlige virke have

Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække,

eller

Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde- eller eliteområdet.

Skriv en mail med de nødvendige oplysninger om Klub og den indstillede kandidat.

Navn – For og Efternavn-Alder- telefonnummer og mail.
Billede (portræt 300 dpi)
Oprindelse/fynsk islæt 
Idrætsklub/funktion

Begrundelse, hvad er ganske særligt ved nominerede, hvilken forskel/betydning har han/hun gjort lokalt, for idrætsforeningen, medlemmerne, udviklingen ect.

Udtalelser fra borgmester, idrætsudøvere, kollegaer m.m. er altid et plus.

Oplys hvem der indstiller og kontaktoplysninger for disse.

Skriv Årets frivillige idrætsleder i emnefelt og send mail  til: siko@siko.dk

Tidsfristen for indstillinger af kandidater er senest fredag uge 40.

Derefter vurderer bestyrelsen de indkomne kandidater og vælger Årets frivillige idrætsleder.

Vedkommende modtager et kontant beløb på kr.5000 og bliver indstillet til kåringen af Årets frivillige idrætsleder på Fyn.

Vinderen offentliggøres ved ”Sportslørdag” i januar.
Vedkommende bliver desuden hyldet på næste års rep. møde.

 

 

 

Her kan du se tidligere Årets Frivillige Idræts ledere.