Det er nu tid til at indsende forslag til Årets Frivillige Idrætsleder

Indkaldelse af kandidater til ”Årets frivillige idrætsleder”.

Årets frivillige idrætsleder skal gennem deres personlige virke have:

Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække, eller
Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde-eller eliteområdet.
Skriv en mail med de nødvendige oplysninger om klub og den indstillede kandidat.
Navn: For- og efternavn-alder- telefonnummer og mail.
Billede: (portræt 300 dpi)
Oprindelse/fynsk islæt
Idrætsklub/funktion
Begrundelse, hvad er ganske særligt ved nominerede, hvilken forskel/betydning har
han/hun gjort lokalt, for idrætsforeningen, medlemmerne, udviklingen ect.
Udtalelser fra borgmester, idrætsudøvere, kollegaer m.m. er altid et plus.
Oplys hvem der indstiller og kontaktoplysninger for disse.
Skriv Årets frivillige idrætsleder i emnefelt og send mail til: siko@siko.dk

Tidsfristen for indstillinger af kandidater er senest
fredag den 28/10-22.

Derefter vurderer bestyrelsen de indkomne kandidater og vælger
Årets frivillige idrætsleder.
Vedkommende modtager et kontant beløb på kr. 5000 og bliver indstillet til kåringen af
Årets frivillige idrætsleder på Fyn.
Vinderen offentliggøres ved ”Sportslørdag” i januar.
Vedkommende bliver desuden hyldet på næste års SIKO repræsentantskabsmøde. møde.