Stem på Cykling Odense

Stem på Cykling Odense

“Danske Spil og DIF’s Årets Idrætsforening”, er aktuel nu.

Nu kan danskerne stemme: Tre foreninger kan blive Årets Idrætsforening og løbe med de 100.000 kroner

Det er prisen prisen “Danske Spil og DIF’s Årets Idrætsforening”, der er nu er aktuel.

Ud af 724 indstillinger, er der nu udvalgt 3 idrætsforeninger som danmarks befolkning nu har mulighed for et stemme om.

Valget er foretaget af en jury, bestående af Nikolas Lyhne-Knudsen(direktør Danske Spil), Hans Natorp(Formand DIF) og Rikke Nielsen (leder af håndboldinitiatiivet Lykkeliga.

Det betyder, at danskerne kan stemme på Cykling Odense, Sundby Sejlforening og Aarhus Watersport Complex. Alle tre foreninger har på hver deres måde gjort en stor forskel for idræt, fællesskab og frivillighed.

100.000 kroner til vinderen

Frem til den 1. december klokken 12.00 kan danskerne nemlig stemme på en af de tre foreninger på www.dif.dk/arets-idraetsforening, hvor man også kan læse mere om foreningerne. Den endelige vinder afsløres i forbindelse med DR’s store Sport 2022-show i Jyske Bank Boxen i Herning den 7. januar.

Vi anbefaler at stemme på den fynske kandidat til prisen.

Siko deltog i fyraftensmødet

Torsdag d. 3/11 deltog vi med en stand ved Fyraftensmødet i Nature Energy Park.
Med over 300 frivillige fra byens foreninger var der en meget fin tilslutning til arrangementet, hvor vi fik talt med en del af vores foreninger.
Rådmand Søren Windell indledte mødet med en status på foreningsområdet. Han takkede samtidig de frivillige ledere for deres flotte indsats. En meget veloplagt Anders Lund Madsen stod derefter for et underholdende og meget alternativt stand up-show.

Danske idrætsråd & Samvirker er en realitet

SIKO var i slutningen af september med til at stifte Danske idrætsråd & Samvirker. Forkortet (DIS)

Som uafhængig idrætsorganisation og et forum for dialog mellem relevante idrætspolitiske aktører skal DIS være med til at skabe de bedst mulige rammer for idrætsforeningerne i landets kommuner. DIS varetager medlemmernes idrætspolitiske interesser og er således disses talerør i idrætsdebatten både regionalt og på landsplan.
Gennem de lokale organisatoriske fællesskaber er det DIS `S formål at være:

. Talerør for kommunernes idrætsråd og samvirker regionalt og på landsplan
. Formidler af erfaringsudveksling, analyser ,debatmøder og konferencer med henblik på at styrke det enkelte idrætsråd.
. Idrættens øjne på idrættens udfordringer lokalt , herunder også på
folkeoplysningsområdet.

Idrætspuljen genåbner nu for ansøgninger

1/12 genåbner Idrætspuljen. Fra denne dato kan foreninger således søge tilskud til kommende samarbejdsprojekter med de odenseanske skoler.

Der skal søges på samme måde som tidligere, igennem Fritidsportalen.
Puljen er nu placeret i den nye Sundhedsforvaltning, hvor det er konsulent Aldis Ingadottir Nielsen og kontorchef Xenia Bonde, der skal vurdere ansøgningerne.

I SIKO er det fortsat sekretariatsleder Preben Rasmussen og formand Henrik Schmidt, der har kompetencen i forhold til denne pulje.

Der er løbende ansøgningsfrist og man kan forvente et hurtigt svar.

Tilskudskriterierne er de samme som tidligere.

Særdeles tyndt budgetforlig for foreningsidrætten

Der er nu indgået budgetforlig i Odense. Samtlige partier har underskrevet budgetaftalen, der indeholder meget få positive elementer for foreningsidrætten.
Der afsættes dog en anlægsbevilling på 54,0 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse af Rasmus Rask skolen. Bevillingen skal sammentænkes med den kommende lokale velfærdsaftale for
Bellinge og Brændekilde. Igennem Velfærdens fundament inviteres områdets foreninger som FællesVærket ind i arbejdet med at åbne skolen endnu mere op for foreninger og borgere. Der afsættes desuden afledt drift til dette.
Vi ser nu frem til at der med disse midler kan etableres nye idrætsfaciliteter i dette lokalområde.
Desuden er der afsat nogle ekstra puljemidler til udvikling af viden og tilbud til børn og unge, som mistrives mentalt.
Som det fremgår prioriterede politikerne ikke foreningsidrætten med midler til hverken anlæg eller øgede tilskudspuljer.
Vi står derfor i en situation hvor de lange ventelister til idrætshungrende børn og unge stadig er en realitet i en del af vores lokalområder. Til gengæld lover vi at vi allerede nu vil smøge ærmerne op for at forberede processen henimod næste års budget hvor der forhåbentlig vil være langt større muligheder for en prioritering af foreningsidrætten.

Det er nu tid til at indsende forslag til Årets Frivillige Idrætsleder

Indkaldelse af kandidater til ”Årets frivillige idrætsleder”.

Årets frivillige idrætsleder skal gennem deres personlige virke have:

Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække, eller
Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde-eller eliteområdet.
Skriv en mail med de nødvendige oplysninger om klub og den indstillede kandidat.
Navn: For- og efternavn-alder- telefonnummer og mail.
Billede: (portræt 300 dpi)
Oprindelse/fynsk islæt
Idrætsklub/funktion
Begrundelse, hvad er ganske særligt ved nominerede, hvilken forskel/betydning har
han/hun gjort lokalt, for idrætsforeningen, medlemmerne, udviklingen ect.
Udtalelser fra borgmester, idrætsudøvere, kollegaer m.m. er altid et plus.
Oplys hvem der indstiller og kontaktoplysninger for disse.
Skriv Årets frivillige idrætsleder i emnefelt og send mail til: siko@siko.dk

Tidsfristen for indstillinger af kandidater er senest
fredag den 28/10-22.

Derefter vurderer bestyrelsen de indkomne kandidater og vælger
Årets frivillige idrætsleder.
Vedkommende modtager et kontant beløb på kr. 5000 og bliver indstillet til kåringen af
Årets frivillige idrætsleder på Fyn.
Vinderen offentliggøres ved ”Sportslørdag” i januar.
Vedkommende bliver desuden hyldet på næste års SIKO repræsentantskabsmøde. møde.

Et nutidigt eventyr om idrætten i Odense

I løbet af august har SIKO holdt møder med samtlige partier i Odense.

Alle møder er blevet indledt med vores oplæsning af dette Idrætseventyr.

Nu glæder vi os til Byrådets drøftelser og beslutninger i forhold til vores ønsker.

Sådan får vi glade børn og unge i Odense -Et nutidigt eventyr om idrætten i Odense

En ganske almindelig onsdag midt i september 2022
Vi har sendt SIKO`S idrætsdrone op over Odense.
Det er ved 10 tiden.
Dronen ser en kæmpe flok glade børn i cykelarenaen, Malthe, Alma, Samir og en masse andre.
De både cykler og løber ihærdigt rundt på den flotte bane.
På stierne ved Dalumgård Rideklub ser dronen 8 flotte heste med et barn på ryggen
og 8 unge piger, der er lige ved siden af hesten.
Anja fra Dalumgård Rideklub fortæller: Det er 8 børn med autisme, der rider her hver onsdag. De 8 piger der hjælper får et mindre beløb for det fordi vi får tilskud fra Sundhedspuljen.
I et klasseværelse på Vestre Skole er der desværre en idrætslærer, der fortæller
børnene at de alligevel ikke skal til kampsport i løbet af efteråret.Der er ikke flere penge i Idrætspuljen, men næste år der skal vi alle sammen afsted igen.


I løbet af dagen ser dronen masser af glade aktive børn, der går til svømning, judo,
fodbold, håndbold, roning og meget andet.
I Højby er klokken 16, begge haller er fyldt med børn i alle aldre, der trænes af
dygtige unge instruktører, der selv skal træne senere på dagen.
Ronni er en af dem, han har rigtig travlt for kl. 17.30 skal han være i Holluf Pile
hallen, hvor han har et andet hold. Han er kun 16, derfor skal han cykle derud.

Dronen undrer sig kan det virkelig være rigtigt ?
Ja sørme så og det er det samme i Pårup og Sanderum. De unge trænere pisker
afsted mellem hallerne, de har sågår frugt med til børnene, den bliver indtaget i
omklædningsrummene, idet der ikke er et klublokale til rådighed.
Dennis fortæller: Det er så fedt at træne børnene, men også hårdt. Jeg skulle have
været på kursus i Brøndby, men alle pengene i kursuspuljen er brugt, så nu bliver
det ikke til noget. Måske kan jeg komme afsted næste år.?
De glade børn er ikke så glade mere. Deres træningstid er blevet skåret ned til 1
time, der skal gives plads til alle de andre også.
I alle svømmehallerne er der også masser af børn og unge. En familie har taget
chancen, de er mødt op med Mads, Asta og Andreas på 6, 8 og 10 år. Desværre siger
den venlige underviser, vi har lange ventelister, men prøv igen om et år. Dronen
undrer sig ? Er det virkeligt sådan ?
Dronen kan se at der står en kæmpe flok forældre og børn i skolegården på Agedrup
Skole. Hvorfor mon de står der ?
En ung far fortæller: Vi har planlagt en fællesspisning for alle børnene i
gymnastikafdelingen, hvor vi skulle låne skolekøkkenet og nogle klasseværelser,
men vi kommer til en totalt lukket dør og der er ingen at få fat i . Ingen pedel, ingen
lærere eller leder. Vi bliver nok nødt til at aflyse eller bare hente nogle pizzaer og
sidde på græsset, men nu begynder det at regne ?
Dronen undrer sig. Kan det virkelig være rigtigt ?
Nå vi flyver videre, men hvad er det, der holder en masse biler foran indgangen til
svømmehallen på Klosterbakken. Nogle unge mænd slæber en masse tungt udstyr
ud af bilen, det ligner noget dykkerudstyr. En politibil kommer forbi, her kan I ikke
holde ! Ok men vi har en masse tungt udstyr. Det nytter ikke I må finde en
parkeringsplads !
Anders er en af de unge mænd. Han fortæller: Jeg bruger 68 kr. hver onsdag på at
parkere langt væk fra hallen og udstyret er mega tungt. Når vi er færdige med at
træne er kl. 22.30 og vandet i bruserne er enten hamrende koldt eller kogende !!
Den undrende drone flyver nu helt ud til Kærby Mose, hvor den ser en flot
motorsportsbane. Men der er ingen på den. Hvorfor mon ikke. ? En ung gut
fortæller: Det er noget med en salamander, vi er på vej til Slangerup for at træne.

Dronen har hørt at der skulle være kommet en ny hal på Østerbro. Mon ikke det er
rigtigt, når nu politikerne bevilgede pengene sidste år. Men nej, der er kun den
gamle hal her et år efter. Hvorfor mon ?
Den undrende drone synes virkelig der er brug for at alle de idrætsivrige børn, unge
og familier kan få nogle steder at være.
Men hvad er det ? Der er byrådsmøde i dag.
Og nu står det på lystavlen: Partierne er enige om flg.:
Penge til to nye træningshaller, en i Højby og en i Pårup.
Svømmehallen på Klosterbakken bliver forbeholdt offentlig svømning. Alle de andre
svømmehaller stilles til rådighed for vandklubberne.
Motorbanen i Kærby Mose kan åbne 1/10
2 mio. mere til SIKO til Idrætspuljen, så alle skolebørn kan komme til spændende og
fællesskabsdannende idræt i skoletiden hele skoleåret.
1 mio . mere til kursuspuljen, så alle de unge kan komme på de nødvendige kurser.
1 mio til sundhedspuljen, så alle børn og familier kan komme med i
idrætsfællesskabet.
Pedellerne tilbage til skolerne.
Hurtig sagsbehandling i bygge og anlægsprojekter.
Dronen glæder sig. Det var altså ikke rigtigt . I Odense ender eventyret altid
lykkeligt.
Nu kan børnene, de unge og familierne glæde sig
Som en klog politiker sagde engang: kan vi ikke gøre det lidt bedre ?
Og som en anden sagde: Jo vi kan !!!

SIKO´s ídrætseventyr august 2022.

Kæmpebehov for foreningsfællesskabet

August 2022 synspunkt

Kæmpebehov for foreningsfællesskabet – Vil Odense tage førertrøjen på ?

De seneste undersøgelser om børn og unges mentale og fysiske trivsel viser desværre at en, stor del af disse ikke har det særlig godt, hverken i forhold til den selvoplevede livskvalitet eller i forhold til de objektive fysiske parametre.
Mange børn og unge er i dårlig fysisk form, de har en dårlig kondition, de har en relativ lav muskelstyrke og mange af dem har en decideret
risiko for at få en diabetes diagnose.
Mange børn og unge oplever også en ikke selvvalgt ensomhed.
Disse tendenser gælder desværre også for odenseanske børn og unge.

Odense Kommune har i den forbindelse indkaldt en række interessenter til en rundbordssamtale om årsagerne og løsningsforslag på området.
SIKO kommer selvfølgelig gerne til dette.
Samtidig er vi netop nu i gang med den årlige møderække med samtlige partier i Odense Byråd. Vores spørgsmål til samtlige partier nu: Hvilken udvikling ønsker det enkelte parti på idrætsområdet ?

Hvordan løser vi de aktuelle og langsigtede udfordringer ? Hvordan skaber vi rammerne for at alle børn og unge kan blive og forblive aktive
deltagere i foreningsfællesskaberne ?

I SIKO har vi fremlagt vores 10 årsplan, hvor der skal afsættes de nødvendige ressourcer både i forhold til anlæg, faciliteter og
udviklingsmuligheder.
Lige nu er der voldsomme ventelister indenfor en række idrætsgrene i Odense. Et stort antal børn og unge kan ikke komme til at dyrke den idræt de gerne vil.
Træningstiden reduceres for de nuværende medlemmer for at skaffe plads til de nye. De frivillige instruktører flyver rundt mellem flere
forskellige haller for at imødekomme børnenes behov.
De frivillige ledere knokler ihærdigt for at få enderne til at hænge sammen samtidig med at det er blevet sværere at rekruttere frivillige.

Behovet for nye faciliteter er således særdeles synligt. Samtidig er der også en klar bevidsthed om at der skal en kvalitetsudvikling til i forhold til de grundlæggende værdier.

Hvilken idrætsfaglighed og idrætspædagogik arbejder man ud fra. ? Hvordan skaber man det fede fællesskab for alle ?

Her står vores idrætsforeninger overfor en udfordring både her og nu men også på længere sigt.
I SIKO har vi etableret en række puljer, der kan give foreningerne tilskud til denne udvikling. Det drejer sig om idrætspuljen og kursuspuljen. Begge puljer er meget efterspurgte blandt vores foreninger, f. eks er Idrætspuljen allerede brugt op for dette år.
Det samme gælder ikke kursuspuljen, men det er kun fordi vi har skåret i bevillingerne så der kan etableres en tredje ansøgningsrunde 1/10.

Vores ønsker til partierne går derfor på at disse puljer øges markant, så vi kan booste den ønskede kvalitetsudvikling i foreningerne. Desuden bør der etableres tilsagn om tilskud til mindst to nye træningshaller i Odense.
Både SIKO og foreningerne er klar til at yde en ekstra indsats for at fremme trivslen for alle børn og unge i Odense.

Hvilke partier vil tage førertrøjen på ?

 

Motorbanen i Kærby Mose – Giv et høringssvar nu

Motorbanen Kærby Mose:

Planklagenævnet den 21. december 2020 erklærede gocart- og motocrossbanerne for ulovlige grundet en mulig forekomst af den stærkt fredede stor vandsalamander i et vandhul, som er opstået efter jordopgravning til en støjvold ved motorvejen Grusgravssøen er nu omsluttet af den ene af motorbanerne. Der er også kritik fra en borgergruppe, der blandt andet består af naboer til banerne.

Blandt sportsfolk indenfor idrætten og motorsportsfolk, kan der ikke herske nogen tvivl om, at anlægget har fuld opbakning i hele Danmark.

Med 10 dage tilbage af høringen af de nyskrevne tilladelser til motorbanerne er der således indleveret knap 5800 høringssvar, der stort set allesammen bakker op om, at anlægget skal have lov til at bestå

Fra SIKOs side vil vi gerne opfordre til at vores medlemsforeninger aktiverer deres medlemmer og vil indgive er positivt høringssvar.

Link til høringsportal:

https://odense.viewer.dkplan.niras.dk…

SIKO har for længe siden indgivet svar, læs det her:

http://www.siko.dk/motorsport-center-fyn-kaerby-mose/

Fynske Idrætsforbund har også indgivet høringssvar, læs det her:

https://fynske-if.dk/hoeringssvar-kaerby-mose/

Niels Becker fra firmael High On Cars, har netop lagt en video på Youtube.

I videoen taler Niels Becker med tovholder Steen Fredsøe om sagens gang og der vises rundt på anlæget. Sidst i videoen vises hvordan man hurtigt kan afgive et høringssvar til kommunen.

Håbet er at den store opbagning kan give den endelige tilladelse til at tage motorsportsanlæget i brug.

Se video her:

https://www.youtube.com/watch?v=OMQRqPJOpCs

Torsdag fra klokken 17 til 20 inviterer High on Cars og motorsportscentret således til træf på anlægget på Kærbygårdevej. Alle er velkommen til at komme forbi og se banerne, der altså fortsat ikke kan tages i brug.

Der forventes at der kommer ca. 2000 mennesker og der vil blive solgt forskelligt merchandise, som vil gå direkte ned i projektets kasse.

Håbet er at politikerne når de ser de mange høringssvar, vil se positivt på åbning af baneanlægene, når en række forskellige forbedringer af naturen omkring baneanlæget er udført.

Arrangement i morgen torsdag:

https://www.facebook.com/events/2214712378676390/?ref=newsfeed

Forslag til ny foreningsstruktur i Odense Kommune er en ommer

Høringssvar i forhold til forslaget om den nye forvaltningsstruktur i Odense Kommune

 

I SIKO har vi læst forslaget om den nye forvaltningsstruktur med stor interesse.

Ikke mindst fordi vi , sammen med vores medlemsforeninger, har gang i en særdeles positiv proces henimod ambitionen om at skabe  optimale muligheder for at realisere ambitionen om ” Idræt for alle” i Odense.

 

Forslaget indeholder en forflytning af alle udviklingspuljerne fra By og kultur, Fritid og Folkeoplysning, til den nye sundhedsforvaltning.

Det drejer sig om Idrætspuljen, Udviklingspuljen, Aktivitetspuljen, Vollsmosepuljen og Kompetenceudviklingspuljen.

Alle disse puljer har til formål at give de odenseanske idrætsforeninger mulighed for at igangsætte nye udviklingsforløb.

 

Idrætspuljen har igennem de sidste 7 år givet tilskud til foreningernes samarbejdsforløb med alle odenseanske folkeskoler. Puljen kan fremvise positive resultater på alle parametre:

Både skoler og foreninger er tilfredse, børnene er særdeles glade for forløbene og projekterne er med til at tiltrække endnu flere børn til foreningernes fællesskab.

 

Idrætspuljen ledes og koordineres igennem et tæt samarbejde mellem SIKO og Fritid og Folkeoplysning. Samarbejdet omkring Idrætspuljen bygger på et fagligt og indgående kendskab til foreningerne i Odense, som findes hos begge samarbejdspartnere.

Både hos SIKO og i Fritid og Folkeoplysning er der skabt et unikt netværk af viden og kompetencer.

Disse kompetencer omfatter blandt andet et nært kendskab til bredden og nuancerne i idrætsforeningerne, således at skolesamarbejderne kan udfoldes i et tæt samspil med de øvrige initiativer, der er i gang i foreninger og skoler.

Dette kompetencefællesskab udnyttes optimalt igennem et tæt samarbejde, hvor alle ressourcer udnyttes til fordel for foreningerne og ikke mindst til fordel for børnene.

Flere og flere af de idrætssvage børn får dermed glæde af idrætsforløbene og flere og flere bliver integreret i det daglige foreningsfællesskab.

 

SIKO vil hermed påpege at denne overflytning af udviklingspuljerne  ikke kan anbefales. Der vil være tale om et eklatant selvmål, idet vi dermed mister særdeles nyttige kompetencer, mange års opbyggede erfaringer og ikke mindst det netværk, der udgør et unikt fundament for puljernes succes.

Der er ingen faglige argumenter for en overflytning af puljerne som hører under Fritid og Folkeoplysning og Folkeoplysningsudvalget.

I forhold til den nye Sundhedsforvaltning har SIKO allerede sendt en ansøgning om etablering af en Sundhedspulje, som foreningerne kan søge til særlige indsatser for specifikke målgrupper.

De puljer der foreslås overført har et bredt udviklingsperspektiv for foreningerne som indholdsmæssigt grundlag. I disse puljer bygges der på foreningernes rødder i folkeoplysningen, hvor foreninger er en del af det interessebaserede fællesskab for borgere, der brænder for specifikke områder, herunder idræt.

Endelig vil forslaget indebære endnu en opsplitning af de kommunale afdelinger, der administrerer foreningsområdet, d.v.s at foreningernes indgang til det kommunale system bliver tungere og langt mere besværligt. I SIKO arbejder vi kontinuerligt på at begrænse de administrative byrder  for foreningerne. Dette forslag går i den stik modsatte retning.

 

Med venlig hilsen

Henrik Schmidt

SIKO