Etiske Regler

Nederst på siden er det muligt at downloade SIKO’s etiske regler som pdf dokument.

Deri er reglerne beskrevet, både i forhold til interne samarbejdsrelationer og eksterne samarbejdspartnere. Desuden er der en beskrivelse af vores holdning til alkohol, doping o.s.v.

Download Materialer