Tidligere Årets Frivillige

Årets frivillige idrætsleder skal gennem deres personlige virke have;

– Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække,

– Eller

– Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde- eller eliteområdet.

 

Viktor Buch, “Årets Frivillige Idrætsleder 2020”.

Viktor Buch, er en frisk ung fynbo på 25 år. Formand allerede som  22 årig og har på få år som formand udviklet klubben på en meget positiv måde, der nu tæller over 200 aktive medlemmer med en sund økonomi. Han har gennem sit arbejde formået af få mange gode frivillige til klubben. Det har skabt en fantastisk stemning på alle klubbens hold, der føler at de bliver trænet på bedste vis. Fællesskabet er vokset i klubben, hvor alle føler sig som en stor del af DHV. Viktor har en hel særlig evne til at samle medlemmerne og netop denne egenskab har gjort at alle vil arbejde for og med Viktor.

Indstiller er Randi Fechtenburg, Vollyball Danmark

 

 

 

Steen Fredsøe Sørensen  ”Årets Frivillige Idrætsleder 2019”

Steen har igennem en lang årrække stået i spidsen for Fyens Motor Sport Odenses kamp for at igen at få en ”hjemmebane”. Som projektleder er det hans fortjeneste at klubben i dag står overfor at kunne åbne et helt nyt motorsportscenter i Odense i løbet af 2020.

Det har til tider været en ulige kamp, men Steen har på intet tidspunkt givet op og ved flere lejligheder har klubben fået Credit for sin indsats, bla. også fra politisk side. Klubben kan derfor kun sige Steen Fredsøe Sørensen en fattig tak, ved at indstille ham til Årets Frivillige, da vi ikke kan sætte ord på hvor meget hans indsats betyder for klubben og sporten, og ikke mindst Odense, som igen vil kunne tilbyde motorsport på flere plan, når anlægget åbner.

Ovenstående er et kort fakta baseret indlæg, fordi et fyldestgørende indlæg om hans indsats vil være meget omfattende.

 

 

 

 

Annie Stotzenbach “Årets Frivillige Idrætsleder 2018”

Annie Stolzenbach har igennem mere end 40 år, været formand og kasserer i Regionledelsen, samt forbundsmedlem i DAI hovedbestyrelse.

Hun er pt. kasser og Regionsmedlem i SAI. Som hun har været med til at starte op fra bunden. Desuden er hun bestyrelsesmedlem og kasser I Fynsk Idrætsforbund. Hun har desuden været med som primus motor i Skovsøløbet Odense. En så aktiv dame er det mig en glæde at kunne indstille Annie Stotzen som Årets Frivillige Idrætsleder.

Ernst Nielsen Sammenslutningen af Aktive Idrætsforeninger, SAI

 

Allan Grundsøe “Årets Frivillige Idrætsleder 2017”

Allan Grundsøe er fra Odense Orienteringsklub og har gennem sit personlige virke, udvist en uegennyttig og engageret indsats til gavn for idrættens område. Han har i over 25 år, ydet en kæmpemæssig Frivillig lederindsats for Odense Orienteringsklub som både løbstilmelder og stævneleder.

Du har på den måde promoveret orienteringssporten på bedste vis og fortjener i den grad kåringen som årets idrætsleder.

I år fandt kåringen sted ved det idrætspolitiske valgmøde afholdt 8-11-17, af SIKO og Erhvervsakademiet Lillebælt.

 

 

Bent Pedersen “Årets Frivillige Idrætsleder 2016″

Bent er fra Sanderum Boldklub.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Poulsen “Årets Frivillige Idrætsleder 2015”

Allan har udvist et kæmpe arrangement i at få skoleelever ud og boltre sig på del den gamle
cyklebane, og med den nye cykelbane har han stået i spidsen for at bibeholde skoleturneringen for 5. / 6.
Klasser, udbygget med skoleturnering for 7. Og 8. Klasser. Alene i

skoleturneringe er der ca 1800 børn
igennem cykelbanen. Dertil skal lægges cykelskoler, hvor klasser fra 5. – 9. Klasser kan melde sig til to
seancer a to timer, hvor de får afprøvet deres evner på cyklebanen. Cykelklubben råder over et stort

antal rigtige banecykler, så det er den helt rigtige følelse børnene får. Alt i alt er han med til at få mere
en 5000 børn gennem de forskellige aktiviteter der er på cyklebanen, og samtidig er han også
bindeled for alle de frivillige hjælpere. – Indstillet af Claus Rasmussen – Cykling Odense.

 

Anders W Bertelsen “Årets frivillige Idrætsleder 2014”

Meget aktiv formand, har fået kørt ny strategi ind.
Mange års aktiv

fodbold som ungdom senior og oldboys spiller.
Holdleder på adskillige oldboys hold igennem mange år
Redaktør på klubbens blad i mange år.
Forgangsmand på nyt tenniscenter i Marienlyst.
Alt i alt det man kalder et RIGTIG FRIVILLIG medlem af Boldklubben Marienlyst
Bruger så meget tid på at alle store som små har det godt og følger sig velkommen i
klubben. Indstiller er Mike Samuel Bech næstformand Boldklubben Marienlyst

 

Jimmy Adler Andersen “Årets Frivillige Idrætsleder 2013”

Data mangler