Legemiljøer

ETABLERING AF NYE LEGEMILJØER

Kursuscenter SIKO kan nu tilbyde målrettede, fleksible lege- og aktivitetsmiljøer til skoler, institutioner, virksomheder, foreninger, campingpladser, hoteller, feriecentre o.s.v.

På baggrund af mange års erfaringer med børneidræt, der appellerer til alle målgruppers muligheder for udfordring, oplevelser og udvikling, kan vi etablere nogle nye, utraditionelle løsninger til en meget konkurrencedygtig pris.

Miljøerne tilgodeser deltagernes evne til at vælge selvstændigt i forhold til bevægelsesmulighederne.

Vi har bl.a. etableret en naturforhindringsbane i Langesøskoven ved Odense. Den bliver flittigt brugt af familier og institutioner fra hele landet.

Ring og bestil brochure.
Tlf. 66 14 86 25