Fundraising Relevante Fonde

Foreningsværkstedets Fondsliste
Denne liste er lavet til foreningerne i Odense Kommune, som hjælp til at finde fonde der kan støtte deres forskellige projekter.
Da der findes over 10.000 fonde i Danmark, er listen ikke komplet, men vi har prøvet at vælge dem ud, som vi synes giver mening for foreningerne.


Listen er delt op efter den måned hvor fondene har ansøgningsfrist. Nogle fonde kan kun søges én gang årligt, nogle 3 gange årligt, og nogle kan søges løbende.
Vi håber at Fondslisten vil hjælpe jer, og skulle I finde fejl eller mangler, så send en mail til:
fundraising@siko.dk så får vi det rettet.

Siden sidst redigeret 2020-09-14

Siden sidst redigeret 2023-02-12

Odense Kommune -Løbende ansøgningsfrist

Aktivitetspuljen – odense.dk/tilskud-til-fritid-og-idraet/aktiviitetspulje

Idrætspuljen – odense.dk/ tilskud-til-fritid-og-idraet/idraetspuljen

Udviklingspuljen – odense.dk/tilskud-til-fritid-og-idraet/udviklingspuljen

Januar:

A.P.Møller Fonden – https://www.apmollerfonde.dk/

Fonden for Fynske Bank – fondenforfynskebank.dk

Jyllands Postens Fond – http://jyllands-posten.org/priser-og-legater

Knud Højgaards Fond – www.khf.dk

Lokale og Anlægsfonden – https://www.loa-fonden.dk/

Middelfart Sparekasses Fond – https://midspar.dk/vi-stotter/ansoegning/

Møllerens Fond – http://www.mollerensfond.dk/hjem/

Realdania – https://realdania.dk/saadan-stoetter-vi

Sparekassen Sjælland Fonden – https://www.spksfonden.dk/

Sydbanks Fond – https://www.sydbank.dk/omsydbank/fonde/velkommen/

Østifterne – https://www.oestifterne.dk/

Energi Fyns Fond – https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/samfundsansvar/fonde/energi-fyns-almenefond/

 

Februar:

Brødrene Hartmanns Fond – http://hartmannfonden.dk

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond – http://kongehuset.dk

Friluftsrådet – https://friluftsraadet.dk/tilskud

Isabella Fonden – https://www.isabellafonden.dk/

Merkurfonden – http://www.merkurfonden.dk/ansoeg-om-stoette/

Realdania – www.underværker.dk

Spar Nord Fonden – https://www.sparnordfonden.dk/

Vanførefonden – https://vanfoerefonden.dk/

Marts:

Bikubenfonden – https://www.bikubenfonden.dk/vi-nyskaber-muligheder

Bydelspuljen – https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette

DIF & DGI Foreningspulje – soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje

Frimodt Heineken Fonden  http://frimodtheinekefonden.dk/

Ludvigsens Legat –  http://www.ludvigsenslegat.dk/

Simon Spies Fonden – http://spiesfonden.dk/index.html

Trygfonden sidste frist 1. marts regional/ landsdækkende ansøgninger- https://trygfonden.dk/

Albani Fonden – https://albanifonden.dk/soeg-stoette/

 

April:

DUF Foreningspulje – https://duf.dk /dufs-lokalforeningspulje/

Idrætspuljen – https://www.odense.dk tilskud-til-fritid-og-idraet

Lauritzen Fonden https://lauritzenfonden.com/

Louis Hansen Fonden – https://louis-hansenfonden.dk/

Nordea Fonden – https://nordeafonden.dk/

Sparekassen Sjælland Fonden – https://www.spksfonden.dk/

Tuborg Fondet – https://www.tuborgfondet.dk/soeg-stoette

Vanføre Fonden – https://vanfoerefonden.dk/

Maj:

Fonden for Fynske Bank – fondenforfynskebank.dk

Lemvigh-Müller Fonden – http://lmfond.dk/

Møllerens Fond – http://www.mollerensfond.dk/hjem/

Spar Nord Fonden – https://www.sparnordfonden.dk/

Velux Fonden – https://veluxfoundations.dk/da

Juni:

Friluftsrådet – https://friluftsraadet.dk/tilskud

Lauritzen Fonden – https://lauritzenfonden.com/

Lokale og Anlægsfonden – https://www.loa-fonden.dk/

Middelfart Sparekasses Fond – https://midspar.dk/vi-stotter/ansoegning/

Realdania – https://realdania.dk/saadan-stoetter-vi

Sydbanks Fond – https://www.sydbank.dk/omsydbank/fonde/velkommen/

Juli:

DUF Foreningspulje – https://duf.dk/-lokalforeningspulje/

Idrætspuljen – https://www.odense.dk idraetspuljen

Nordea Fonden – https://nordeafonden.dk/

Tuborg Fondet – https://www.tuborgfondet.dk/soeg-stoette

August

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond –  http://kongehuset.dk

Fonden for Fynske Bank – fondenforfynskebank.dk

Isabella Fonden – https://www.isabellafonden.dk/

Louis Hansen Fonden – https://louis-hansenfonden.dk/

Møllerens Fond – http://www.mollerensfond.dk/hjem/

Simon Spies Fonden – http://spiesfonden.dk/index.html

Spar Nord Fonden – https://www.sparnordfonden.dk/

Sparekassen Sjælland Fonden – https://www.spksfonden.dk/

September:

Bikubenfonden – https://www.bikubenfonden.dk/vi-nyskaber-muligheder

Codan Fonden – https://www.codan.dk/om-codan/codanfonden

Frimodt Heineken Fonden –  http://frimodtheinekefonden.dk/

Idrætspuljen – https://www.odense.dk fritid-og-idraet/idraetspuljen

KV Fonden – https://www.kv-fonden.dk/index.php

Realdania – https://realdania.dk/saadan-stoetter-vi

TrygFonden stdste frist 1.september regionalt/ landsdækkende ansøgninger– https://trygfonden.dk/

Velux Fonden – https://veluxfoundations.dk/da

Oktober:

2:1 Puljen – https://www.odense.dk idraet/21-ordningen

A.P. Møller Fonden – https://www.apmollerfonde.dk/

Albani Fonden – https://albanifonden.dk/

Lauritzen Fonden – https://lauritzenfonden.com/

Middelfart Sparekasses Fond – https://midspar.dk/vi-stotter/ansoegning/

Sparekassen Sjælland Fonden – https://www.spksfonden.dk/

Tuborg Fondet – https://www.tuborgfondet.dk/soeg-stoette

Vanførefonden – https://vanfoerefonden.dk/

November:

Bydelspuljen – https://www.odense.dk/puljer-og-stoette/tilskud-til-din-bydel

DUF Foreningspulje – https://duf.dk/ dufs-lokalforeningspulje/

Energi Fyns Fonde – https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/fonde

Fonden for Fynske Bankfondenforfynskebank.dk

Lokale og Anlægsfonden – https://www.loa-fonden.dk/

Simon Spies Fonden – http://spiesfonden.dk/index.html

December:

Funch Fonden – www.funchfonden.net

Louis Hansen Fonden – https://louis-hansenfonden.dk/

Nordea Fonden – https://nordeafonden.dk/

Sydbanks Fond – https://www.sydbank.dk/omsydbank/fonde/velkommen/

Vanføre Fonden – https://vanfoerefonden.dk/

Trykfonden sidste frist 1. december for landsdækkende ansøgninger – https://trygfonden.dk/

Energi Fyns Fond – https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/samfundsansvar/fonde/energi-fyns-almenefond/

 

 

https://www.legatbogen.dk/