Mundlig beretning fra SIKOs repræsentantskabsmøde 29 marts 2022

MUNDTLIG BERETNING TIL SIKO´S REP. MØDE 29.MARTS 2022

VELKOMST:

  • REPRÆSENTANTER FRA SIKO´S MEDLEMSFORENINGER
  • RÅDMAND I BY-OG KULTUR SØREN WINDELL
  • FRITIDSCHEF RUNE BILLE
  • SIKOS SAMARBEJDSPARTNERE INDEN FOR IDRÆTTEN I ODENSE OG PÅ FYN

HENVISNING TIL DEN UDSENDTE SKRIFTLIGE BERETNING OM SIKO´S VIRKE I 2021

SIKO´S SEKRETARIAT HAR SAMMEN MED INDKALDELSEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET UDSENDT EN FYLDIG SKRIFTLIG BERETNING FOR 2021, SOM VI HÅBER, AT ALLE HAR LÆST.

COVID 19

SIDEN SIDSTE REPRÆSENTANTSKABMØDE, UDSAT FRA 23.MARTS TIL 2. SEPTEMBER HAR VI I IDRÆTSLIVET OVER VINTEREN OPLEVET ENDNU EN NEDLUKNING, GRUNDET COVID 19.HELDIGVIS ER DER SÅ EFTER NYTÅR BLEVET LUKKET HELT OP.

DET ER SÆRDELES FORSKELLIGT, HVORDAN VORE MEDLEMSFORENINGER ER KOMMET UD AF KRISEN. FODBOLD, SEJLSPORT OG GOLF, SOM ER DECIDERET UDENDØRSIDRÆTTER ER GENERELT I STÆRK FREMGANG, MEDENS FLERE INDENDØRSIDRÆTTER LIDER VOLDSOMT AF MANGEL PÅ MEDLEMMER.

FLERE GYMNASTIKAFDELINGER HAR IGENNEM FLERE NEDLUKNINGER MISTET MANGE AF DERES INSTRUKTØRER, OG KAN DERFOR IKKE LIGE NU OPRETTE DE HOLD, DE PLEJER AT HAVE! HELDIGVIS BLIVER FORÅRS-OPVISNINGERNE AFHOLDT.DET PLEJER AT VÆRE DEN BEDSTE REKLAME FOR GYMNASTIKKEN.

SIKO, FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET OG FRITID & FOLKEOPLYSNING FØLGER SPÆNDT UDVIKLINGEN I ALLE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER, OG VI ER ALLE KLAR TIL AT SÆTTE IND MED RÅD OG VEJLEDNING, OG SÅ ER DER OGSÅ MULIGHEDER FOR BEGRÆNSET STØTTE GENNEM FORENINGSPAKKEN.HELDIGVIS HAR RIGTIGT MANGE SØGT KOMPENSATION FOR MISTEDE INDTÆGTER, OG PÅ OMKOSTNINGSIDEN HAR FRITID- OG FOLKEOPLYSNING HJULPET MANGE FORENINGER MED AT REDUCERE DERES OMKOSTNINGER.

SIKO´S IDRÆTSPOLITISKE INDSATS

VED FORHANDLINGERNE OM BUDGET 2022 I SEPTEMEBER 2021 LYKKEDES DET FOR SIKO AT SKAFFE DET ØKONOMISKE GRUNDLAG FOR, AT SCT. JØRGENSHALLEN KAN FÅ BYGGET DERES HAL 2 MED FLERE OMKLÆDNINGS-RUM.DET HAVDE NEMLIG VIST SIG UMULIGT I EN PERIODE AF ET ÅR AT SKAFFE RESTFINANCIERING TIL PROJEKTET, EFTER AT MAN VED BUDGET 2021 HAVDE FÅET 15,5 MILL. KR. TIL PROJEKTET.DER BLEV BEVILGET YDERLIGERE 18 MILL. KR., SÅ NU KAN DER BYGGES, OG DER KAN FORBEREDES TIL EN SENERE 1. SAL.

VI MÅ HER I ODENSE KLART KONSTATERE, AT DET TAGER MINDST 10 ÅR FRA ET ØNSKE OPSTÅR OM ET KONKRET IDRÆTSBYGGERI TIL BYGGERIET ER REALISERET.

I ALLE IDRÆTSHALLER, SÅVEL KOMMUNALE SOM SELVEJENDE, ER DER NU OPSAT VARMEFØLSOMME KAMERAER, FOR AT FINDE UD AF OM DER KAN FRIGIVES HALTID.SIKO MEDGIVER AT DER KAN VÆRE NOGLE MULIGHEDER, OG AT DET HER ER FØRSTE TRIN I RETNING AF AT SKAFFE PLADS TIL ALLE DE, DER STÅR PÅ VENTELISTER TIL AT DYRKE IDRÆT.

SOM ALLE KAN SE, VOKSER ODENSE BÅDE I MIDTBY, PÅ HAVNEN, OG I FORSTÆDERNE PÅ ALLE LEDER OG KANTER I DISSE ÅR, OG SAMTIDIG ER DER ET STED MELLEM 25 OG 30 BESKREVNE PROJEKTER, DER NU HAR LIGGET I ODENSE KOMMUNES OG SIKOS´DATABASE I SNART EN DEL ÅR.

NÅR VI HAR RESULATERNE AF KAPACITETSUDNYTTELSEN, SÅ ER DET PÅ TIDE, AT VI MED ODENSE KOMMUNES FACILITETSSTRATEGI FRA JULI 2021, SOM UDGANGSPUNKT KOMMER OP I HELIKOPETEREN, OG FOR ALVOR FÅR SET PÅ, HVOR DER MANGLER IDRÆTSFACILTETER.I SIKO VED VI AT DET GØR MAN MANGE STEDER, OG AT VI IKKE KAN FÅ DET HELE PÅ ÉN GANG. MEN SÅ MÅ DER HANDLES HURTIGST DER, HVOR DET BRÆNDER MEST PÅ, OG SÅ MÅ DER LAVES EN PLAN FOR RENOVERING OG NYBYGGERI AF IDRÆTSFACILITETER.

OG FOR SÅ LIGE AT RÅDE BOD PÅ FORTIDENS SYNDER, SÅ BØR DER VED ETHVERT IDRÆTSBYGGERI ÅRLIGT HENSÆTTES ET BELØB TIL RENOVERING/MODERNISRING MED EN FASTLÅSNING AF BELØBET TIL BYGGERIET, SÅLEDES AT BELØBET IKKE KAN ANVENDES TIL ALT MULIGT ANDET I KOMMUNENS BUDGET!

 

VELFÆRDENS FUNDAMANT, SOM ER ET 10 -ÅRIGT PROJEKT RULLES UD I DISSE ÅR.DEN ER EN VIGTIG START PÅ DEN HELT NØDVENDIGE MODERNISERING OG OPGRADERING AF IDRÆTTENS FACILITETER MED 95 MILL. KRONER DIREKTE TIL IDRÆTSFACILITETER

SAMMEN MED 125 MILL. KR. TIL LOKALOMRÅDER,500 MILL. KR. TIL SKOLER ,550 MILL. KR. TIL DAGINSTITUTIONER OG 50 MILL. KR. TIL DET GODE SENIORLIV, SÅ PÅGÅR DER ET STORT ARBEJDE MED AT FÅ DEN BEDSTE KAPACITETSUDNYTTELSE OG KAPACITETSUDVIDELSE I ALLE DE LOKALAFTALER, DER ER LAVET OG SOM SKAL LAVES.SKOLERNE BLIVER DET LOKALE OMDREJNINGSPUNKT I ALLE LOKALOMRÅDER.

FOR AT FÅ SAT EKSTRA FOKUS PÅ ØNSKET OM AT OPGRADERE IDRÆTSFACILITETER OG FÅ SAT SKUB I NYBYGGERI, HVOR DER DIREKTE ER ET BEHOV FOR DET, SÅ ER SIKO TIL STADIGHED MED I DET TÆTTE SAMARBEJDE MED DGI FYN OG FYNSKE IDRÆTSFORBUND, SÅLEDES AT ALLE 3 ORGANISATIONER GÅR UDE MED ÉN STEMME.

INDADTIL IMELLEM SIKO, KOORDINATIONSUDVALGET OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET SAMARBEJDES DER OGSÅ OM AT KOORDINERE ANLÆGSØNSKER.

HERMED BLIVER DE SIGNALER, VI SAMMEN SENDER TIL POLITIKERNE NOGET MERE KLARE, SÅLEDES AT VI KAN HÅBE PÅ BEDST MULIGE RESULTAT.

SIKO´S PULJER:

SIKO HAR KONSTATERET AT VORE MEDLEMSFORENINGER ER AKTIVE I LOKALAFTALERNE OM VELFÆRDENS FUNDAMENT. DET VAR OGSÅ VORT MÅL MED SAMARBEJDET MED DGI FYN OG FYNSKE IDRÆTSFORBUND PÅ FORHÅND AT ADVISERE OM MØDERNE.

NYE ELLER OPGRADEREDE FACILITETER OG GODE KOMPETENCER, SAMLET I IDRÆTSFORENINGER, GØR IDRÆTSFORENINGERNE ATTRAKTIVE AT OPHOLDE SIG I MED DET GENSIDIGE FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB, SOM ER KLAR TIL AT MODTAGE DEN BREDEST MULIGE DEL AF BEFOLKNINGEN

FOR AT UNDERSTØTTE IDRÆTSLIVET HAR SIKO I DE SENESTE ÅR SØGT OG FÅET BEVILGET NOGLE VIGTIGE PULJER, SOM VI AGTER AT UDVIDE, ALT EFTER HVAD DER ER BEHOV FOR I FREMTIDEN, EKSEMPELVIS IDRÆTS-PULJEN, SUNDHEDSPULJEN OG KOMPETENCE-UDVIKLINGSPULJEN.

IDRÆTSPULJENS SUCCES ER ALLEREDE FASTSLÅET IGENNEM FLERE ÅR OG EFTER COVID 19 ER DER IGEN BRUG FOR FLERE MIDLER. SIKO SER GERNE, AT PULJEN FORHØJES FRA 2 MILL.KR. TIL 3 MILL. KR. PR. ÅR.

SUNDHEDPULJEN BLEV FØRSTE GANG BEVILGET I 2021.GRUNDET COVID 19 VAR DER KUN 2 MÅNEDER TIL AT FÅ UDDELT 450000 KR.MIDLERNE BLEV REVET VÆK, SÅ NU SØGER SIKO DEN NYE SUNDHEDSFORVALTNING OM 1 MILL KR. ÅRLIGT I SUNDHEDSPULJE. DEN SENESTE SUNDHEDSUNDERSØGELSE, SOM BLEV OFFENTLIGGJORT MIDT I MARTS MÅNED VISER AT DET STÅR HELT GALT TIL MED FOLKESUNDHEDEN, BÅDE FYSISK OG MENTALT. DET VIL SIKO I DEN GRAD GERNE VÆRE MED TIL AT GØRE NOGET VED, DERFOR OPFORDRER VI PÅ DET KRAFTIGSTE TIL AT ØGE SUNDHEDSPULJEN TIL 1 MILL. KR. PER ÅR, GERNE FRA OG MED ÅRET 2022!

ENDELIG LYKKEDES DET FOR SIKO AT FÅ BEVILGET EN KOMPETENCEUDVIKLINGSPULJE PÅ 1 MILL. KR. PER ÅR I 2022,2023 OG 2024. DER VAR AFTALT 3 UDDELINGER I 2022: 1.MARTS,1.JUNI OG 1.SEPTEMBER.I DE FØRSTE 2 MÅNEDER AF 2022 ER DER SØGT FOR I ALT 600000 KR, SÅ VI KAN BARE FASTSLÅ, AT DET ER EN PULJE SOM DER ER ET STOR OG FAST BEHOV FOR!

 

SAMARBEJDET MED FRITID & FOLKEOPLYSNING

I 2019 SKULLE ALLE FORVALTNINGER SPARE SAMMEN TIL ET STØRRE ANTAL ÆLDRE OG BØRN I DE KOMMENDE ÅR.DET BETØD EN KRAFTIG REDUKTION AF FRITIDSLIVETS EGEN FORVALTNING MED FLERE UHELDIGE FØLGER:

  1. CENTRALISERING AF PEDELLER/SERVICECHEFER, SOM I DAG BETYDER, AT DE FLERE STEDER IKKE KAN SIDDE MED I FRITIDSUDVALGENE SAMMEN MED SKOLERNE, IDRÆTSFORENINGER OG ANDRE FRITIDSBUGERE, FORDI MØDERNE LIGGER UDEN FOR DERES ARBEJDSTID. SAMTIG FORSVINDER NÆRHED OG HURTIGHED I BESLUTNINGSPROCESSEN OM DAGLIGDAGS REPARATIONER OG VEDLIGEHOLD.DET ER ALDELES UHOLDBART!
  2. DEN ANSVARLIGE FOR UDENDØRS IDRÆTSANLÆG, HVOR ALLE BRUGERNE BEFINDER SIG UNDER FRITID & FOLKEOPLYSNING, SIDDER I DAG I EN AFDELING , DER HEDDER PARK OG KIRKEGÅRD.JEG SKAL HILSE AT SIGE, AT DETTE ER MEGET LIDT HENSIGSMÆSSIGT OG MEGET LIDT BRUGERVENLIGT.DET BØR DER LAVES OM PÅ VED AT LADE STILLINGEN KOMME TILBAGE UNDER FRITID OG FOLKEOPLYSNING
  3. DE YDERST KOMPETENTE MEDRABEJDERE I FRITID OG FOLKEOOPLYSNING HAR FÅET ET VOLDSOMT ARBEJDSPRES PÅ SIG, HVILKET PÅ SIGT KAN GÅ UD OVER BRUGERNE: DET ODENSEANSKE FRITIDSLIV. EN YDERLIGERE BESPARELSE PÅ F&F VIL VÆRE IKKE MINDRE END EN KATASTOFE. SIKO ER HELT KLART PÅ BARRIKADERNE, HVIS DET SKULLE SKE.

 

AKTUELLE UDFORDRINGER OG FOKUSPUNKTER

UDOVER, SOM TIDLIGERE NÆVNT, RENOVERING OG OPGRADERING AF DE BESTÅENDE IDRÆTSFACILITETER SÅ ER DER I TAKT MED ALLE DE NYE BOLIGOMRÅDER, OG MED DE BESTÅENDE BOLIGOMRÅDER DER VOKSER, ET STIGENDE BEHOV FOR NYE IDRÆTSFACILTETER ELLER EN UDVIDELSE AF DE BESTÅENDE IDRÆTSFACILITETER

HERUDOVER ER DER VISSE IDRÆTSGRENE, DER OPLEVER EN MASSIV TILSTRØMNING, SÅLEDES AT DE KOMMER I AKUT PLADSNØD.DET ER FOR EKSEMPEL TILFÆLDET FOR FLERE HÅNDBOLDKLUBBER/-AFDELINGER I ODENSE OMRÅDET.HVAD GØR VI VED DET, SAMTIDIG MED AT DER ER EN HARPIKSPROBLEMATIK, NÅR HÅNDBOLD ER SAMMEN MED ANDRE IDRÆTSGRENE OM DE SAMME FACILITETER?

HVORDAN KOMMER VI I MÅL MED RENOVERING AF 3 AF DE ÆLDSTE OG  ETABLERING AF 5 NYE  KUNSTGRÆS-BANER,NÅR VI MØDES MED ØGEDE MILJØKRAV TIL AFVANDING, SOM TRUER MED AT FORDYRE PROJEKTERNE VÆSENTLIGT(FRA 25 MILL. KR. ,SOM AFSAT I VELFÆRDENS FUNDAMENT ,OG HELT OP TIL 50 MILL. KR)

DER ER 3 NYE STORE PROJEKTER PÅ VEJ: SKAL FRILUFTSBADET RENOVERES, ELLER SKAL DER BYGGES NYT, HVAD MED ODENSE STADION OG HVAD MED DET NYE NATIONALE STADION PÅ UNIVERSITETET? EEN TING ER SIKKER: INGEN AF DE 3 PROJEKTER SKAL HAVE MIDLER TILFØRT FRA FRITID & FOLKEOPLYSNINGS BUDGETOMRÅDE, FOR SÅ GÅR DET FOR ALVOR GALT FOR BREDDEIDRÆTTEN I ODENSE! PENGE TIL SÅ STORE ANLÆG SKAL FINDES CENTRALT ,OG DER SKAL FINDES FINANSIERING TIL DET.

HVORDAN BLIVER VI BEDRE TIL AT LEVE OP TIL MÅL-SÆTNINGEN IDRÆT FOR ALLE?

HVORFOR ER DER SÅ MANGE ODENSEANERE, DER IKKE ER FYSISK AKTIVE I IDRÆTSFORENINGERNE?

HVORDAN SIKRER VI DEN FREMTIDIGE REKRUTTERING AF FRIVILLIGE LEDERE?

DER ER NOK AT TAGE FAT PÅ FOR SIKO OG FOR VORES NY RÅDMAND PÅ OMRÅDET: SØREN WINDELL. SIKO SER FREM TIL ET RIGTIGT GODT SAMARBEJDE!

 

SIKO´S SEKRETARIAT,PERSONALE OG BESTYRELSE

COVID 19 HAR IKKE GJORT DET NEMMERE AT VÆRE IDRÆTSFORENING, OG HELLER IKKE AT VÆRE IDRÆTSSAMVIRKE, MEN VI HAR I SIKO VALGT AT HOLDE VORES SEKRETARIAT ÅBENT, OG AT VÆRE DER FOR VORE FORENINGER.OGSÅ VORES KURSUSCENTER OG ÆKDREIDRÆTTENS HUS HAR VÆRET ÅBENT I DET OMFANG DET VAR MULIGT, ELLERS HAR MAN VÆRET GÅET ONLINE.

DET KAN VI ALT SAMMEN TAKKE EN DYGTIG KREDS AF LÆRERE OG VORT PROFESSIONELLE SEKRETARIAT, UNDER LEDELSE AF PREBEN OG ANETTE, FOR!

ENDELIG EN STOR TAK TIL SIKO´S BESTYRELSE FOR MANGE INSPIRERENDE BESTYRELSESMØDER OG FOR JERES ENGAGEMENT, IKKE MINDST I KONTAKTER MED VORE FORENINGER, EMBEDSMÆND OG POLITIKERE!

 

AFSLUTNING:

HERMED OVERLADER JEG SÅVEL DEN SKRIFTLIGE SOM DEN MINDTLIGE BERETNING FOR SIKO´S VIRKE I 2021 TIL REPRÆSENTANTSKABETS GODKENDELSE