Synspunkt

Forskellige idrætsforskere lancerer gang på gang holdningen om at idrætsfaciliteter ikke er afgørende for befolkningens tilslutning til organiseret idræt i idrætsforeningerne.
Desværre er det nogle letkøbte argumenter, som især købes af politikerne i de store kommuner som argument i de årlige budgetlægninger.
For de frivillige idrætsledere i de store byer ser virkeligheden noget anderledes ud. I mange foreninger etablerer man nu lange ventelister for de idrætshungrende børn og unge, seniorhold nedlægges eller flyttes til ekstreme tidspunkter, f. eks fredag aften, som altid har udgjort en øm tå i facilitetsudnyttelsen. Kreativiteten hos lederne er enorm, gangene og omklædningsrummene i idrætshallerne udnyttes til træning og man flytter sågar opvarmningen udenfor fordi hallen er optaget.
Idrætsforeningerne i de store byer har ikke en jordisk chance for at imødekomme det store antal børn og unge, der gerne vil med i foreningsfællesskabet. Dette gælder generelt alle indendørs idrætsgrene.De selvsamme forskere har en tendens til at pege på outdoor idræt som det store mantra i forhold til den nødvendige nytænkning. Dette argument købes også ivrigt af politikerne, der her ser muligheden for en særdeles billig løsning.
Borgerne kan jo bare løbe og cykle på alle vores fantastiske stier !!

 
Borgerne trives imidlertid allerbedst i  dynamiske foreningsfællesskaber, hvor et stort antal i alle aldre kan mødes på tværs af idrætsgrene.
I de byer og lokalområder, hvor man har en stor mængde af idrætsfaciliteter samlet på et sted, er der en massiv tilslutning til den lokale idrætsforening.
Tune IF, der blev kåret som årets idrætsforening i 2020 er et lysende eksempel på dette. Der bor 5000 i byen og 3500 af disse er medlem af idrætsforeningen, der råder over tre haller. Foreningen administrerer selv hallerne, som i øvrigt stilles gratis til rådighed. Samtlige haltider bliver udnyttet og de tre haller, fitnesscentret og de øvrige klublokaler summer af liv og glade dage med masser af mennesker og masser af frivillige, der står i kø for at hjælpe til. De traditionelle foreningsdyder som holdånd og sammenhold er de bærende værdier for dette fantastiske foreningseventyr.Der er mange, mange flere eksempler på lignende foreninger rundt om i landet, også i de store byer. Mængden af faciliteter samlet på et centralt sted i lokalområdet, gerne tæt på skolen, er den helt afgørende forudsætning for at frivilligheden kan udfoldes til fulde. Når faciliteterne er der skabes der et grundlag for involveringen af den store mængde frivillig energi, som er tilstede hos et stort antal borgere, især forældre, der gerne vil yde en indsats for deres børn og dermed for foreningen. Hvis kommunen desuden  uddelegerer ansvaret for den daglige vedligeholdelse af faciliteterne til foreningerne så er der skabt et miljø, der er langtidsholdbart.

 

Forskernes argumenter om at idrætsdeltagelsen i høj grad er afhængig af idrætsforeningernes kompetencer både i forhold til ledelse og instruktørernes evne til at levere kvalificeret undervisning er således misvisende, i hvert fald i forhold til prioriteringen af midlerne. Når først faciliteterne er der ser man hvordan de udviklende foreningsmiljøer udfolder sig, både på leder og instruktørsiden.

Med venlig hilsen
Preben Rasmussen
Sekretariatsleder

Årets Frivillige Idrætsleder i Odense er nu kåret

Årets Frivillige Idrætsleder i Odense 2022, er nu kåret

SIKO har valgt Morten Schreiner 67 år  – Odense idrætsforening (OGF)

Onsdag d 7. december kl. 18.00, blev Morten Schreiner overrasket ved en lille happening, udført af klubkammerater, klubbestyrelse og en lille delegation fra SIKO.

Morten blev kåret som “Årets Frivillige Idrætsleder” i Odense og en lille tale afholdt af SIKOs formand Henrik Schmidt.

Hej Morten

Det var ikke svært i SIKO, at kåre dig som Årets Frivillige Idrætsleder i Odense 2022.

Du er blevet indstillet af de gode mennesker, som er samlet her i dag, sammen med os fra SIKO.

Selv om du kun er 67 år, er det ikke småting, du har bedrevet F.eks.:

Hovedkasserer i OGFs Hovedafdeling i 25 år

Kasserer i klubhuset.

Medlem af Eventyrløbets styregruppe gennem 31 år.

Leder af løbetræningsgruppe hos OGF Motion.

Frontløber for “Løb med Avisen”.

Styre af fortræningen til eventyrløbet og ansvarlig for medhjælpere og vejvisere.

Assisterer på foreningsværkstedet i SIKO. Hjælper foreninger som har problemer med regnskab.

Du karakteriseres som et venligt, kompetent og engageret Menneske.

Det er en sand fornøjelse at have dig som frivillig.

Du får altid løst opgaverne 100 % til alles tilfredshed.

Det er også sagt om dig at: “Morten er den eneste vi ikke kan undvære”, en gudsbenådet ildsjæl.

I forbindelse med din kåring som Årets frivillige Idrætsleder, medfølger der et lille beløb på 5000 kr, som SIKO overfører til din konto.

Du bliver også indstillet sammen med 7 andre kandidater fra Fyn. Her kåres “Årets Frivillige Idrætsleder for fyn”. Dette foregår ved Sportslørdag d 21. januar 2023, så reserver venligst dagen.

Du skal også reservere Torsdag d 30. marts 2023, hvor vi i forbindelse med SIKOs repræsentantskabsmøde, vil hædre dig sammen med medlemsforeningerne.

Rigtig hjertelig tillykke!

Formand for OGF, Jørgen Bendix, udtaler:

Morten har i 25 år været kasserer i hovedafdelingen i OGF, suppleret med en kassererpost i klubhuset, en plads i Eventyrløbets styregruppe gennem 31 år samt leder af en løbetræningsgruppe hos OGF Motion.

Alt dette løst med stor kompetence, venlighed og engagement.

Der er sagt om Morten, at “han er den eneste, vi ikke kan undvære”. Store ord, men velfortjente.

Efter sin pensionering er Morten også kommet ind på Foreningsværkstedet, hvor han hjælper, hvis der er foreninger, der søger hjælp til regnskaberne. En bedre og mere kompetent assistance, kan jeg ikke forestille mig. Morten er et venligt, rart og beskedent menneske, som er respekteret og afholdt overalt. Han er et oplagt valg til årets frivillige idrætsleder.

Det er en sand fornøjelse at have Morten som frivillig. Du kan altid regne med at han går 100% ind for at løse sin opgave til alles tilfredshed, og desuden har han et stort lager af vittigheder, som han gerne deler med andre.

Danske idrætsråd & Samvirker er en realitet

SIKO var i slutningen af september med til at stifte Danske idrætsråd & Samvirker. Forkortet (DIS)

Som uafhængig idrætsorganisation og et forum for dialog mellem relevante idrætspolitiske aktører skal DIS være med til at skabe de bedst mulige rammer for idrætsforeningerne i landets kommuner. DIS varetager medlemmernes idrætspolitiske interesser og er således disses talerør i idrætsdebatten både regionalt og på landsplan.
Gennem de lokale organisatoriske fællesskaber er det DIS `S formål at være:

. Talerør for kommunernes idrætsråd og samvirker regionalt og på landsplan
. Formidler af erfaringsudveksling, analyser ,debatmøder og konferencer med henblik på at styrke det enkelte idrætsråd.
. Idrættens øjne på idrættens udfordringer lokalt , herunder også på
folkeoplysningsområdet.

Idrætspuljen genåbner nu for ansøgninger

1/12 genåbner Idrætspuljen. Fra denne dato kan foreninger således søge tilskud til kommende samarbejdsprojekter med de odenseanske skoler.

Der skal søges på samme måde som tidligere, igennem Fritidsportalen.
Puljen er nu placeret i den nye Sundhedsforvaltning, hvor det er konsulent Aldis Ingadottir Nielsen og kontorchef Xenia Bonde, der skal vurdere ansøgningerne.

I SIKO er det fortsat sekretariatsleder Preben Rasmussen og formand Henrik Schmidt, der har kompetencen i forhold til denne pulje.

Der er løbende ansøgningsfrist og man kan forvente et hurtigt svar.

Tilskudskriterierne er de samme som tidligere.

Særdeles tyndt budgetforlig for foreningsidrætten

Der er nu indgået budgetforlig i Odense. Samtlige partier har underskrevet budgetaftalen, der indeholder meget få positive elementer for foreningsidrætten.
Der afsættes dog en anlægsbevilling på 54,0 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse af Rasmus Rask skolen. Bevillingen skal sammentænkes med den kommende lokale velfærdsaftale for
Bellinge og Brændekilde. Igennem Velfærdens fundament inviteres områdets foreninger som FællesVærket ind i arbejdet med at åbne skolen endnu mere op for foreninger og borgere. Der afsættes desuden afledt drift til dette.
Vi ser nu frem til at der med disse midler kan etableres nye idrætsfaciliteter i dette lokalområde.
Desuden er der afsat nogle ekstra puljemidler til udvikling af viden og tilbud til børn og unge, som mistrives mentalt.
Som det fremgår prioriterede politikerne ikke foreningsidrætten med midler til hverken anlæg eller øgede tilskudspuljer.
Vi står derfor i en situation hvor de lange ventelister til idrætshungrende børn og unge stadig er en realitet i en del af vores lokalområder. Til gengæld lover vi at vi allerede nu vil smøge ærmerne op for at forberede processen henimod næste års budget hvor der forhåbentlig vil være langt større muligheder for en prioritering af foreningsidrætten.

Et nutidigt eventyr om idrætten i Odense

I løbet af august har SIKO holdt møder med samtlige partier i Odense.

Alle møder er blevet indledt med vores oplæsning af dette Idrætseventyr.

Nu glæder vi os til Byrådets drøftelser og beslutninger i forhold til vores ønsker.

Sådan får vi glade børn og unge i Odense -Et nutidigt eventyr om idrætten i Odense

En ganske almindelig onsdag midt i september 2022
Vi har sendt SIKO`S idrætsdrone op over Odense.
Det er ved 10 tiden.
Dronen ser en kæmpe flok glade børn i cykelarenaen, Malthe, Alma, Samir og en masse andre.
De både cykler og løber ihærdigt rundt på den flotte bane.
På stierne ved Dalumgård Rideklub ser dronen 8 flotte heste med et barn på ryggen
og 8 unge piger, der er lige ved siden af hesten.
Anja fra Dalumgård Rideklub fortæller: Det er 8 børn med autisme, der rider her hver onsdag. De 8 piger der hjælper får et mindre beløb for det fordi vi får tilskud fra Sundhedspuljen.
I et klasseværelse på Vestre Skole er der desværre en idrætslærer, der fortæller
børnene at de alligevel ikke skal til kampsport i løbet af efteråret.Der er ikke flere penge i Idrætspuljen, men næste år der skal vi alle sammen afsted igen.


I løbet af dagen ser dronen masser af glade aktive børn, der går til svømning, judo,
fodbold, håndbold, roning og meget andet.
I Højby er klokken 16, begge haller er fyldt med børn i alle aldre, der trænes af
dygtige unge instruktører, der selv skal træne senere på dagen.
Ronni er en af dem, han har rigtig travlt for kl. 17.30 skal han være i Holluf Pile
hallen, hvor han har et andet hold. Han er kun 16, derfor skal han cykle derud.

Dronen undrer sig kan det virkelig være rigtigt ?
Ja sørme så og det er det samme i Pårup og Sanderum. De unge trænere pisker
afsted mellem hallerne, de har sågår frugt med til børnene, den bliver indtaget i
omklædningsrummene, idet der ikke er et klublokale til rådighed.
Dennis fortæller: Det er så fedt at træne børnene, men også hårdt. Jeg skulle have
været på kursus i Brøndby, men alle pengene i kursuspuljen er brugt, så nu bliver
det ikke til noget. Måske kan jeg komme afsted næste år.?
De glade børn er ikke så glade mere. Deres træningstid er blevet skåret ned til 1
time, der skal gives plads til alle de andre også.
I alle svømmehallerne er der også masser af børn og unge. En familie har taget
chancen, de er mødt op med Mads, Asta og Andreas på 6, 8 og 10 år. Desværre siger
den venlige underviser, vi har lange ventelister, men prøv igen om et år. Dronen
undrer sig ? Er det virkeligt sådan ?
Dronen kan se at der står en kæmpe flok forældre og børn i skolegården på Agedrup
Skole. Hvorfor mon de står der ?
En ung far fortæller: Vi har planlagt en fællesspisning for alle børnene i
gymnastikafdelingen, hvor vi skulle låne skolekøkkenet og nogle klasseværelser,
men vi kommer til en totalt lukket dør og der er ingen at få fat i . Ingen pedel, ingen
lærere eller leder. Vi bliver nok nødt til at aflyse eller bare hente nogle pizzaer og
sidde på græsset, men nu begynder det at regne ?
Dronen undrer sig. Kan det virkelig være rigtigt ?
Nå vi flyver videre, men hvad er det, der holder en masse biler foran indgangen til
svømmehallen på Klosterbakken. Nogle unge mænd slæber en masse tungt udstyr
ud af bilen, det ligner noget dykkerudstyr. En politibil kommer forbi, her kan I ikke
holde ! Ok men vi har en masse tungt udstyr. Det nytter ikke I må finde en
parkeringsplads !
Anders er en af de unge mænd. Han fortæller: Jeg bruger 68 kr. hver onsdag på at
parkere langt væk fra hallen og udstyret er mega tungt. Når vi er færdige med at
træne er kl. 22.30 og vandet i bruserne er enten hamrende koldt eller kogende !!
Den undrende drone flyver nu helt ud til Kærby Mose, hvor den ser en flot
motorsportsbane. Men der er ingen på den. Hvorfor mon ikke. ? En ung gut
fortæller: Det er noget med en salamander, vi er på vej til Slangerup for at træne.

Dronen har hørt at der skulle være kommet en ny hal på Østerbro. Mon ikke det er
rigtigt, når nu politikerne bevilgede pengene sidste år. Men nej, der er kun den
gamle hal her et år efter. Hvorfor mon ?
Den undrende drone synes virkelig der er brug for at alle de idrætsivrige børn, unge
og familier kan få nogle steder at være.
Men hvad er det ? Der er byrådsmøde i dag.
Og nu står det på lystavlen: Partierne er enige om flg.:
Penge til to nye træningshaller, en i Højby og en i Pårup.
Svømmehallen på Klosterbakken bliver forbeholdt offentlig svømning. Alle de andre
svømmehaller stilles til rådighed for vandklubberne.
Motorbanen i Kærby Mose kan åbne 1/10
2 mio. mere til SIKO til Idrætspuljen, så alle skolebørn kan komme til spændende og
fællesskabsdannende idræt i skoletiden hele skoleåret.
1 mio . mere til kursuspuljen, så alle de unge kan komme på de nødvendige kurser.
1 mio til sundhedspuljen, så alle børn og familier kan komme med i
idrætsfællesskabet.
Pedellerne tilbage til skolerne.
Hurtig sagsbehandling i bygge og anlægsprojekter.
Dronen glæder sig. Det var altså ikke rigtigt . I Odense ender eventyret altid
lykkeligt.
Nu kan børnene, de unge og familierne glæde sig
Som en klog politiker sagde engang: kan vi ikke gøre det lidt bedre ?
Og som en anden sagde: Jo vi kan !!!

SIKO´s ídrætseventyr august 2022.

Kæmpebehov for foreningsfællesskabet

August 2022 synspunkt

Kæmpebehov for foreningsfællesskabet – Vil Odense tage førertrøjen på ?

De seneste undersøgelser om børn og unges mentale og fysiske trivsel viser desværre at en, stor del af disse ikke har det særlig godt, hverken i forhold til den selvoplevede livskvalitet eller i forhold til de objektive fysiske parametre.
Mange børn og unge er i dårlig fysisk form, de har en dårlig kondition, de har en relativ lav muskelstyrke og mange af dem har en decideret
risiko for at få en diabetes diagnose.
Mange børn og unge oplever også en ikke selvvalgt ensomhed.
Disse tendenser gælder desværre også for odenseanske børn og unge.

Odense Kommune har i den forbindelse indkaldt en række interessenter til en rundbordssamtale om årsagerne og løsningsforslag på området.
SIKO kommer selvfølgelig gerne til dette.
Samtidig er vi netop nu i gang med den årlige møderække med samtlige partier i Odense Byråd. Vores spørgsmål til samtlige partier nu: Hvilken udvikling ønsker det enkelte parti på idrætsområdet ?

Hvordan løser vi de aktuelle og langsigtede udfordringer ? Hvordan skaber vi rammerne for at alle børn og unge kan blive og forblive aktive
deltagere i foreningsfællesskaberne ?

I SIKO har vi fremlagt vores 10 årsplan, hvor der skal afsættes de nødvendige ressourcer både i forhold til anlæg, faciliteter og
udviklingsmuligheder.
Lige nu er der voldsomme ventelister indenfor en række idrætsgrene i Odense. Et stort antal børn og unge kan ikke komme til at dyrke den idræt de gerne vil.
Træningstiden reduceres for de nuværende medlemmer for at skaffe plads til de nye. De frivillige instruktører flyver rundt mellem flere
forskellige haller for at imødekomme børnenes behov.
De frivillige ledere knokler ihærdigt for at få enderne til at hænge sammen samtidig med at det er blevet sværere at rekruttere frivillige.

Behovet for nye faciliteter er således særdeles synligt. Samtidig er der også en klar bevidsthed om at der skal en kvalitetsudvikling til i forhold til de grundlæggende værdier.

Hvilken idrætsfaglighed og idrætspædagogik arbejder man ud fra. ? Hvordan skaber man det fede fællesskab for alle ?

Her står vores idrætsforeninger overfor en udfordring både her og nu men også på længere sigt.
I SIKO har vi etableret en række puljer, der kan give foreningerne tilskud til denne udvikling. Det drejer sig om idrætspuljen og kursuspuljen. Begge puljer er meget efterspurgte blandt vores foreninger, f. eks er Idrætspuljen allerede brugt op for dette år.
Det samme gælder ikke kursuspuljen, men det er kun fordi vi har skåret i bevillingerne så der kan etableres en tredje ansøgningsrunde 1/10.

Vores ønsker til partierne går derfor på at disse puljer øges markant, så vi kan booste den ønskede kvalitetsudvikling i foreningerne. Desuden bør der etableres tilsagn om tilskud til mindst to nye træningshaller i Odense.
Både SIKO og foreningerne er klar til at yde en ekstra indsats for at fremme trivslen for alle børn og unge i Odense.

Hvilke partier vil tage førertrøjen på ?

 

Forslag til ny foreningsstruktur i Odense Kommune er en ommer

Høringssvar i forhold til forslaget om den nye forvaltningsstruktur i Odense Kommune

 

I SIKO har vi læst forslaget om den nye forvaltningsstruktur med stor interesse.

Ikke mindst fordi vi , sammen med vores medlemsforeninger, har gang i en særdeles positiv proces henimod ambitionen om at skabe  optimale muligheder for at realisere ambitionen om ” Idræt for alle” i Odense.

 

Forslaget indeholder en forflytning af alle udviklingspuljerne fra By og kultur, Fritid og Folkeoplysning, til den nye sundhedsforvaltning.

Det drejer sig om Idrætspuljen, Udviklingspuljen, Aktivitetspuljen, Vollsmosepuljen og Kompetenceudviklingspuljen.

Alle disse puljer har til formål at give de odenseanske idrætsforeninger mulighed for at igangsætte nye udviklingsforløb.

 

Idrætspuljen har igennem de sidste 7 år givet tilskud til foreningernes samarbejdsforløb med alle odenseanske folkeskoler. Puljen kan fremvise positive resultater på alle parametre:

Både skoler og foreninger er tilfredse, børnene er særdeles glade for forløbene og projekterne er med til at tiltrække endnu flere børn til foreningernes fællesskab.

 

Idrætspuljen ledes og koordineres igennem et tæt samarbejde mellem SIKO og Fritid og Folkeoplysning. Samarbejdet omkring Idrætspuljen bygger på et fagligt og indgående kendskab til foreningerne i Odense, som findes hos begge samarbejdspartnere.

Både hos SIKO og i Fritid og Folkeoplysning er der skabt et unikt netværk af viden og kompetencer.

Disse kompetencer omfatter blandt andet et nært kendskab til bredden og nuancerne i idrætsforeningerne, således at skolesamarbejderne kan udfoldes i et tæt samspil med de øvrige initiativer, der er i gang i foreninger og skoler.

Dette kompetencefællesskab udnyttes optimalt igennem et tæt samarbejde, hvor alle ressourcer udnyttes til fordel for foreningerne og ikke mindst til fordel for børnene.

Flere og flere af de idrætssvage børn får dermed glæde af idrætsforløbene og flere og flere bliver integreret i det daglige foreningsfællesskab.

 

SIKO vil hermed påpege at denne overflytning af udviklingspuljerne  ikke kan anbefales. Der vil være tale om et eklatant selvmål, idet vi dermed mister særdeles nyttige kompetencer, mange års opbyggede erfaringer og ikke mindst det netværk, der udgør et unikt fundament for puljernes succes.

Der er ingen faglige argumenter for en overflytning af puljerne som hører under Fritid og Folkeoplysning og Folkeoplysningsudvalget.

I forhold til den nye Sundhedsforvaltning har SIKO allerede sendt en ansøgning om etablering af en Sundhedspulje, som foreningerne kan søge til særlige indsatser for specifikke målgrupper.

De puljer der foreslås overført har et bredt udviklingsperspektiv for foreningerne som indholdsmæssigt grundlag. I disse puljer bygges der på foreningernes rødder i folkeoplysningen, hvor foreninger er en del af det interessebaserede fællesskab for borgere, der brænder for specifikke områder, herunder idræt.

Endelig vil forslaget indebære endnu en opsplitning af de kommunale afdelinger, der administrerer foreningsområdet, d.v.s at foreningernes indgang til det kommunale system bliver tungere og langt mere besværligt. I SIKO arbejder vi kontinuerligt på at begrænse de administrative byrder  for foreningerne. Dette forslag går i den stik modsatte retning.

 

Med venlig hilsen

Henrik Schmidt

SIKO

Referat repræsentantskabsmøde 29 marts 2022

Referat af repræsentantskabsmøde d. 29/3 2022

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

Dog blev mødet indledt med en tale af Rådmand Søren Windell, By og Kultur. Denne og spørgsmålene til Rådmanden udsendes seperat.

  1. Valg af dirigent. Helge Pasfall  blev valgt. Han startede med at konstatere at der var indkaldt rettidigt til mødet.

  2. Formanden aflægger Beretning.

Formand Henrik Schmidt aflagde den mundtlige beretning. ( Både den mundtlige og skriftlige Beretning kan ses på hjemmesiden )

Derefter godkendte forsamlingen Beretningerne.

  1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Dennis Witek fremlagde regnskabet.  Derefter blev regnskabet godkendt .

  2. Kassereren fremlægger budget til godkendelse. Der var flg. spørgsmål : Har man en plan i forhold til økonomien ? Man kan ikke budgettere med et underskud !

Henrik Schmidt svarede: Vi er nu gået over til en strategi, der går på at vi modtager et beløb for at administrere, lede og koordinere visse puljer, f.eks. Idrætspuljen og kursuspuljen.

Strategien ser ud til at holde men selvfølgelig er vi afhængige af disse puljers eksistens. Vi mener det er ok at budgettere med et underskud i stedet for at være for optimistiske.

Derefter blev budgettet godkendt. 4 undlod at stemme.

  1. Ingen indkomne forslag.

  2. Valg.

Formand Henrik Schmidt blev genvalgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Peder Theilman Møes blev valgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlemmerne Christel Gall og Lene Jensen blev valgt for 2 år.

William Bond og Niels Peter Knudsen blev valgt for 2 år.

Andreas Kjeldsen og Poul Bûlow blev valgt for 1 år.

PK Revision blev valgt for 1 år.

Hanne Clemmensen blev valgt for 2 år.

Efter valget præsenterede de nye bestyrelsesmedlemmer Christel Gall og Lene Jensen sig.

        7 Eventuelt.

          Der var flg. kommentarer:

Højby SG&I: Vi vil gerne fortælle den gode historie. Vi er gode til at vækste og rekruttere, men har også en væsentlig mangel på faciliteter.

B1913: Vi står overfor en lang række udfordringer. Der er et kæmpe behov for en dialog om andre finansieringsmodeller end den kommunale. Hvordan kan klubberne frigøre sig fra det kommunale bureaukrati ?

TPI: Der er et stort behov for en overordnet planlægning og et overblik over de store projekter i Odense. Derefter bør der være en overordnet planlægning. Velfærdens Fundament er primært gået til skolerne.

Neptun : Vi fik besked på at alle pengene var fordelt på forhånd i Velfærdens Fundament.

Cykling Odense: Ikke helt rigtigt at pengene var fordelt, men der var ikke midler til store forkromede projekter.

B1913: Vigtigt at foreningerne ikke bekriger hinanden, fordi midlerne er små. SIKO skal udarbejde en oversigt over de store idrætsprojekter i Odense.

Henrik Schmidt, SIKO: Enig i at der skal et overblik og en planlægning til. Det er vi i gang med.

Lars Krumholz DGI: Tak for samarbejdet med SIKO, som vi vurderer meget positivt. Gør lige opmærksom på landsstævnet i Svendborg.

Derefter holdt Henrik Schmidt en hyldesttale til Christina Buch, Neptun, som blev Årets frivillige idrætsleder 2021.

Referent :Preben Rasmussen

HÆDRING AF CHRISTINA BUCH FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN

SOM ÅRETS FIVILLIGE IDRÆTSLEDER  2021 I ODENSE

MINE DAMER OG HERRER. VI SKAL I DAG HÆDRE ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER 2021:CHRISTINA BUCH FRA FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN

CHRISTINA, DU BLEV ALLEREDE HÆDRET FØRSTE GANG PÅ EN TRÆNINGSAFTEN I SVØMMEHALLEN I HØJME ENGANG I DECEMBER 2021, HVOR SIKO´S NÆSTFORMAND HANS OLE ANDERSEN HELT UVENTET DUKKEDE
OP OG FORTALTE DIG, AT DU AF SIKO´S BESTYRELSE VAR BLEVET KÅRET SOM ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER I ODENSE.
VED SAMME LEJLIGHED FIK DU HÆDERSBEVISET OG EN CHECK PÅ 5000 KR.

VED SPORTSLØRDAG 12. MARTS I ÅR VAR DU MED I ET STÆRKT FELT AF ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDERE OM AT BLIVE ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER PÅ FYN. DET BLEV DESVÆRRE IKKE DIG, SELV OM VI I SIKO SYNES, AT DU VAR OG ER EN SÆRDELES VÆRDIG KANDIDAT!

AT VÆRE SÅ UNG, OG SÅ ALLEREDE- I EN ÅRRÆKKE-AT HAVE VÆRET SÅ MEGET FOR ANDRE I EN AKTIV FORENING SOM FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN, JA, DET ER NOGET AF EN BEDRIFT!!!
CHRISTINA DU ER FOR ØJEBLIKKET EN DEL AF FRØMANDSKLUBBENS BESTYRELSE. DU ER LEDER AF KLUBBENS JUNIORAFDELING. SÅ ER DU SNORKELDYKKERINSTRUKTØR OG ENDLIG ER DU FESTUDVALGSMEDLEM.

DERUDOVER SIDDER DU I UNGDOMSUDVALGET I DANSK SPORTSDYKKER FORBUND. CHRISTINA, DU ER DET, VI I FORENINGSLIVET KALDER EN ÆGTE ILDSJÆL, DER BRÆNDER FOR DET DU GØR FOR FRØMANDSKLUBBEN
NEPTUN, JA FOR HELE DYKKERIDRÆTSLIVET DU HAR VÆRET I FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN SIDEN 12. MARTS 2005, DVS I 17 ÅR, FØRST SOM JUNIOR, SENERE SOM DYKKER, OG SIDEN SOM HJÆLPETRÆNER.FRA 2010/2011 HAR DU VÆRET EN FAST DEL AF FRØMANDSKLUBBENS JUNIORAFDELING. FRA 2012 OG TIL NU HAR DU VÆRET TRÆNER, INSTRUKTØR OG JUNIOR- LEDER.

SÅ HAR DU VÆRET BESTYRELSESUDVALGSMEDLEM SIDEN 2015. I 2016 TIL 2018 TOG DU DIG AF KASSERERPOSTEN
FESTUDVALGSFORMAND BLEV DU I 2013 OG REDAKTØR AF KLUBBLADET BLEV DU I 2015/2016. BEGGE POSTER BESTRIDER DU STADIG MED STOR SUCCES.

ENDELIG HAR DU OPFUNDET KONCEPTET ”UNGDOMSTRÆF FOR UNGE DYKKERE”, SOM HAR FUNDET STED PÅ LANGELAND I DE SIDSTE 3 ÅR MED DIG SOM EN VÆSENTLIG DEL I DE SIDSTE 2 ÅR.

CHRISTINA, DET ER IKKE SÅ LIDT DU HAR BEDREVET OG STADIG BEDRIVER TIL STOR GLÆDE FOR FRØMANDSKLUBBEN NEPTUN.
DET ER SÅDANNE UNGE MENNESKER SOM DIG, DER FÅR OS ANDRE ÆLDRE PERSONER I IDRÆTSLIVET TIL AT TRO PÅ, AT DER OGSÅ ER EN GOD FREMTID FOR DET FRIVILLIGE FORENINGSLIV OG DET GENSIDIGT FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB.

ENDNU ENGANG TIL LYKKE MED TITLEN ÅRETS FRIVILLIGE IDRÆTSLEDER I ODENSE- OG RIGTIG GOD VIND FREMOVER TIL DIG

JEG SYNES, AT VI ALLE HER SKAL RÅBE 3 LANGE OG 3 KORTE HURRA FOR CHRISTINA

Synspunkt: Sundhedsreformen markerer behovet for ”Idræt for alle”

Statens Institut for folkesundhed har netop offentliggjort resultaterne af den sidste landsdækkende undersøgelse af danskernes trivsel.

Hverken i forhold til den fysiske eller mentale trivsel er resultaterne tilfredsstillende.

Alt for mange danskere bevæger sig for lidt, alt for mange er overvægtige og alt for mange mistrives.

Endnu mere bekymrende er det at denne mistrivsel rammer bredt.

Både børn og unge, voksne og seniorer er ramt af disse tendenser.

I SIKO og de odenseanske idrætsforeninger har vi igennem en årrække ageret ud fra målsætningen om at den odenseanske foreningsidræt skal rumme idrætsaktiviteter for alle. Foreningsidrættens fællesskaber rummer netop svaret og løsningen på den fysiske og mentale mistrivsel.

Idræt for alle er et særdeles ambitiøst slogan, men i SIKO og foreningerne holder vi konstant snuden i sporet for at kunne leve op til dette.

Foreningsfællesskabet med idrætten som den fælles ramme indeholder i sig selv de kvaliteter, der skal til for at vi lever op til målsætningen. Den enkelte udøver bliver set, accepteret, får udviklingsmuligheder og bliver inkluderet i et fællesskab, som også rækker ud over individet. Alle løfter i flok og alle bliver løftet. Både den fysiske og mentale del er med på paletten.

De odenseanske idrætsforeninger tilbyder disse almentdannende og udviklende fællesskaber for alle hver dag hele året rundt. De frivillige lederes indsats og engagement er båret af deres egen indre motivation og glæde ved at kunne gøre noget meningsfuldt for andre.

I SIKO kæmper vi hver eneste dag for at optimere rammerne for idrætsforeningernes muligheder for at opretholde og udvikle foreningsidrætten. I kraft af puljer som Idrætspuljen, Sundhedspuljen og nu kursuspuljen kan foreningerne søge tilskud til denne udvikling og bestræbelse på at tiltrække endnu flere odenseanere til idrætten og fællesskabet.

På baggrund af Regeringens udspil på sundhedsområdet aktualiseres behovet for en genetablering af en sundhedspulje, som idrætsforeningerne kan søge til målrettede indsatser overfor udvalgte målgrupper.

SIKO har sendt ansøgningen afsted til den nye Rådmand for Sundhedsforvaltningen. Vi ser nu frem til et hurtigt svar. SIKO og foreningerne er  så klar !