Beretning – Regnskab – Dagsorden til SIKOs repræsentabtskabsmøde 19. marts 2024

SIKO´S repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 18.00

i Odense Golfklub
Hollufgårds Alle´21, 5220 Odense SØ.

Mødet indledes med fællesspisning, som SIKO er vært for. Derefter afholdes selve mødet med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
5. Ingen indkomne forslag:
6. Valg.

Formand Henrik Schmidt (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen indstiller Søren Aahman
Bestyrelsesmedlem Lene Jensen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Christel Gall (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem William Bond (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Niels Peter Knudsen (modtager genvalg)

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år af gangen.

1 registreret revisor (1 år):
PK Revision

1 folkevalgt revisor (2 år):
Hanne Clemmensen

7. Eventuelt.

Efter afslutningen af rep. mødet vil Rådmand Søren Windell orientere om den idrætspolitiske status.

Til sidst vil der være en debat mellem chefredaktør Leif Rasmussen, Fyens Stiftstidende og næstformand Frans Hammer, DIF om temaet: ”Børneidrætten nu og i fremtiden”. Vi sender yderligere oplæg ud om dette.
Tilmelding til rep. mødet senest d. 12/3 til kontoret på tlf. 66148625 eller siko@siko.dk.

På bestyrelsens vegne
SIKO

Henrik Schmidt
formand

Link til årsregnskabet her. SIKO årsregnskab 2023 med underskrifter
Link til regnskabssammendrag her. SIKO regnskabssammendrag 2023 med underskrifter
Link til den skriftlige Beretning her. Beretning 2023 ny

Ugens Fonds Tips – Uge 51

Ugens Fonds Tips – Uge 51.

Foreningsværkstedet, SIKO og Odense Kommune kommer her med ugens Tips til din forening.

Send flere ansøgninger ud.

Når du har brugt en masse tid på at gøre første ansøgning klar, beskrive projektet, lave budget, finde bilag (Vedtægter – Årsregnskab mv.) og ansøgningen er sendt, vil der ofte være en ventetid på 2-6 måneder inden fonden har sagsbehandlet ansøgningen og vurderet den på et Bestyrelses-møde.

Brug ventetiden på at sende flere ansøgninger ud og optimer chancen for bevilling fra en eller flere fonde.

Du har jo allerede lavet alt forarbejdet én gang, så meget kan genbruges til de næste ansøgninger.

Så mens du venter på svar fra ansøgning nummer 1, sender du flere ansøgninger afsted til flere relevante fonde.

Virkeligheden er at kun ca. 15 % af de afsendte ansøgninger får positivt svar, og selv om du måske har søgt 100.000 kr. ved Fond-1, får du måske kun bevilget 40.000 kr., så det er fint at have flere ansøgninger ude ved flere fonde, for at øge chancen for at opnå de 100.000 kr. du skal bruge til foreningens projekt.

Hvis du får afslag fra en fond, så kan det godt betale sig at prøve samme fond igen.

Fondene sidder jo og prioriterer de ansøgninger de har til hvert Bestyrelses-møde, og selvom du taber konkurrencen mod de andre gode projekter, som søger samtidig med dig, kan du sagtens vinde konkurrencen næste gang.

Det afhænger jo af hvilke konkurrenter der er i feltet.  😊

Har din forening brug for hjælp og sparring til ansøgningen, så står Torben i Foreningsværkstedet klar første tirsdag i hver måned kl. 16.00 – 18.00, på Stadionvej 50, indgang H, 5200 Odense V.

Han kan også træffes på mail: fundraising@siko.dk og tlf. 23314302.

Nyhedsbrev 2 december 2023

Ændringer i ansøgningsproceduren for Idrætspuljen

På baggrund af den stigende efterspørgsel efter tilskud fra Idrætspuljen har vi, sammen med Sundhedsforvaltningen, besluttet at ændre proceduren for ansøgninger til denne pulje.

Der bliver åbent for at søge pr. 1/1 2024 på Foreningsportalen. Desuden etablerer vi nu en ansøgningsfrist. Ansøgningsfristen bliver 1/2.

Vi vil derefter foretage en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger, således at der bliver lige vilkår for de ansøgende foreninger.

Yderligere oplysninger: Preben Rasmussen.

 

Husk Sportslørdag

Lørdag d. 20/1 er vi igen med til at arrangere Sportslørdag I Odense Idrætspark.

Hele området vil igen være fyldt med foreninger, der profilerer deres idræt med en høj grad af kreativitet. På vores stand i forhallen inviterer vi politikere, embedsmænd og foreningsledere til armlægning med vores bestyrelse. Der vil desuden være underholdning og prisoverrækkelser til foreninger og idrætsudøvere. Ved den efterfølgende reception vil vi være massivt tilstede. Her vil vi først og fremmest vil være spændte og forventningsfulde i forhold til kåringen af ”Årets frivillige idrætsleder”, hvor Christian Heyde Petersen fra FREM er vores kandidat.

Vi skal opfordre til at alle medlemsforeninger og frivillige idrætsledere i Odense møder op til arrangementet. Vi er så klar til en dialog om de idrætspolitiske udfordringer.

Glædelig jul og godt nytår til alle foreninger og samarbejdspartnere.

 

Ugens Fonds Tips – Uge 50.

Foreningsværkstedet, SIKO og Odense Kommune kommer her med ugens Tips til din forening.

Selve ansøgningen til fonden er det vigtigste.

Det er HER du skal fortælle den gode historie om jeres forening og projektet som I søger penge til, og det er essentielt at du på den første halve A4-side får vækket læserens interesse.

Sæt dig i modtagerens situation, prøv at tænke som dem.
Sagsbehandleren i fonden får måske 20 ansøgninger hver dag, så de kan godt blive trætte af at læse laaaange kedelige historier, hvor pointen kommer på side 3 !!!
Lav en kort og præcis ansøgning, og fortæl med entusiasme om jeres projekt, og lad sagsbehandleren blive smittet af din entusiasme .

De fleste større fonde har i dag digitale ansøgnings-systemer, som tilgås via fondenes hjemmesider, og login sker ofte med jeres forenings MitID.
De digitale ansøgnings-systemer har ofte en række spørgsmål og svar-rubrikker med f.eks. plads til 500 anslag, og så muligheden for at vedhæfte filer med årsregnskab, vedtægter, projekt-budget, mv.

Hos nogle fonde kan man nøjes med at sende en mail med en ansøgning + de relevante bilag, og andre fonde har et meget simpelt ansøgningssystem på deres hjemmeside, som man blot udfylder og trykker på ”send”.
Så det er meget forskelligt fra Fond til Fond, hvilke formelle krav de stiller til jer som ansøgere. Husk blot at give fondene præcist det som de beder om, ellers diskvalificerer I jeres ansøgning og spilder jeres tid.

Her kan du se hvordan ansøgnings-systemet hos Albani-Fonden ser ud:
https://grantmanager.grantcompass.com/albani-fonden/apply-for/202e3e22-b026-420b-8dab-f08467b55805

Har din forening brug for hjælp og sparring til ansøgningen, så står Torben i Foreningsværkstedet klar første tirsdag i hver måned kl. 16.00 – 18.00, på Stadionvej 50, indgang H, 5200 Odense V. Han kan også træffes på mail: fundraising@siko.dk og tlf. 23314302.

Nyhedsbrev 1 december 2023

Christian Heyde Pedersen kåret som Årets frivillige idrætsleder i Odense

Onsdag d. 29/11 overraskede SIKO Svømmeklubben FREM´s bestyrelse ved en pludselig indtrængen i bestyrelsesmødet. Overraskelsen var stor, men glæden var endnu større, da vi kunne offentliggøre nyheden om at formand Christian Heyde Pedersen var blevet valgt som ”Årets frivillige idrætsleder” i Odense 2023.

Christian Heyde Pedersen (CHP) har været med i FREM siden midt i 80 ´erne. Han har været med i bestyrelsen siden 2014 og blev valgt som formand i 2019.

Christian Heyde Pedersen Årets frivillige idrætsleder i Odense

I hans formandsperiode har klubben kunnet fremvise en markant medlemsfremgang i alle afdelinger, samtidig med at der er etableret nye aktivitetsområder for handicappede børn og unge, veteraner, gravide og voksne med særlige udfordringer. CHP er meget vellidt af alle i klubben, både medlemmerne, bestyrelsen, personale og blandt alle klubbens samarbejdspartnere.

Alle noterer sig CHP´s prioritering af fællesskabet, som han udtrykker det: ” Alle skal opleve fællesskabet i klubben, for FREM har plads til alle” !

CHP går nu videre til nomineringen som ”Årets frivillige idrætsleder på Fyn”, som markeres og offentliggøres ved Sportslørdag d. 20. januar 2024.

Han bliver desuden hyldet ved vores repræsentantskabsmøde, som afholdes d. 19/3 2024.

Endnu en gang: 🎉  Stort tillykke til CHP og FREM 🎉

 

Anbefalinger af 3 foreninger til Fremtidens idræt for børn og unge ( FIBU)

DIF har givet SIKO mulighed for at anbefale 3 foreninger som kandidater til at blive udvalgt som spydspidsforeninger til udviklingsprogrammet ” Fremtidens idræt for børn og unge”. Der var 4 foreninger, der havde søgt ved ansøgningsfristen 17/11.

Vi har nu indstillet 3 foreninger og ser frem til det videre forløb, hvor ansøgningerne skal vurderes af DIF.

Yderligere oplysninger hos sekretariatsleder Preben Rasmussen.

 

Repræsentantskabsmøde 2024

Vi har nu fastlagt datoen for vores repræsentantskabsmøde. Det bliver tirsdag d. 19/3. Noter allerede nu datoen.  Stedet fastlægges senere.

Ugens Fonds Tips – Uge 48

Foreningsværkstedet, SIKO og Odense Kommune kommer her med ugens Tips til din forening.

 

RAM PLET HOS FONDENE.

Når jeres forening går i gang med at søge fonde, så brug lidt tid på at finde de fonde der støtter netop det som I vil søge penge til.
Det er spild af tid, både hos jer og hos fonden, at sende en ansøgning om støtte til et projekt med idræt for ældre, hvis fonden kun støtter projekter med børn-unge.

Alle fondene har egne hjemmesider, med udførlige beskrivelser af deres støtteområder, og nogle har også specielle satsninger det ene år, og støtter noget helt andet næste år, så sæt jer ind i fondens kriterier.

Ofte kan man også på fondenes hjemmeside, finde de ”flotte bevingede ord – om hvad de prioriterer” – og hvis jeres ansøgning kan bruge nogle af de samme ord som fonden bruger, så vil sagsbehandleren i fonden kunne nikke genkendende til jeres projekt, og sætte ”flueben” ved at I rammer indenfor fondens kriterier.

Ofte har fondene nogle ”Buzzwords” som går igen i deres støttekriterier,- find dem, brug dem og brug også gerne andre ord med samme mening, så teksten ikke bare bliver en ”foto-kopi” af fondens støttekriterier.

-Hvis man kopierer fondenes kriterier alt for tykt, så kan det give bagslag,- så vær kreativ 😊.

Her er et eksempel på støttekriterier fra en fond: https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/liv-i-det-lokale

På fondenes hjemmesider kan man ofte også finde lister med de projekter de har støttet sidste år og forrige år, så man både kan få en fornemmelse af, hvad de støtter, men også med hvor store beløb pr. projekt.

Så hvis fonden typisk støtter med beløb i størrelsesordenen 50-100.000 kr., så søg et beløb i samme niveau.

Har din forening brug for hjælp og sparring til ansøgningen, så står Torben i Foreningsværkstedet klar første tirsdag i hver måned kl. 16.00 – 18.00, på Stadionvej 50, indgang H, 5200 Odense V.

Han kan også træffes på mail: fundraising@siko.dk og tlf. 23314302.

Ugens Fonds Tips – Uge 47

Foreningsværkstedet, SIKO og Odense Kommune kommer her med ugens Tips til din forening.

Når I søger en fond eller en kommunal pulje om støtte til jeres forenings gode projekt, så vil fonden/puljen gerne vide, hvad de penge som I søger, skal bruges til.
Så udover projektbeskrivelsen, så lav et realistisk budget og send det med som bilag til ansøgningen.

Eksempel – Kajakklubbens budget.

3 stk. havkajak á 14.500 kr.                               43.500 kr.
3 stk. pagaj á 850 kr.                                             2.550 kr.
3 redningsveste á 900 kr.                                     2.700 kr.
3 stk. spray-deck á 600 kr.                                   1.800 kr.
I alt inkl. moms                                                      50.550 kr.

Det er ALTID en fordel, hvis I selv kan finde nogle af pengene. Det viser at I er engagerede og økonomisk ansvarlige. Så hvis I f.eks. kan skrive:  ”Kajakklubben har selv opsparet de 15.000 kr., så vi søger om hjælp til de sidste 35.550 kr.” – er det et stort plus, som vil give jer point hos fonden, og derved større chance for at jeres ansøgning får støtte.

Hvis I søger penge til et stort projekt eller evt. et byggeprojekt, så indhent en overslagspris fra leverandører/håndværkere, og vedlæg det som bilag til ansøgningen. Det viser at I har gjort jeres forarbejde grundigt.

Husk at vedlægge de obligatoriske bilag til ansøgningen, så fonden nemt kan finde alle oplysninger om jeres forening (Vedtægter, Årsregnskab, CVR-nr, Bank-konto-nr).

Jeg har hørt fra sagsbehandlere i fonde/puljer, at de får mange elendige ansøgninger, hvor foreninger tror de kan hente 100.000 kr. på en 5-linjers tekst uden budget, uden årsregnskab, uden de nødvendige bilag som belyser projektet og foreningen.

Det er spild af tid hos begge parter, så gør jer umage

Husk at fondene får MANGE ansøgninger og kun ca. 15 % får JA, så I skal lave en god ansøgning for at blive udvalgt.

Har din forening brug for hjælp og sparring til ansøgningen, så står Torben i Foreningsværkstedet klar første tirsdag i hver måned kl. 16.00 – 18.00, på Stadionvej 50, indgang H, 5200 Odense V. Han kan også træffes på mail: fundraising@siko.dk og tlf. 23314302.

Referat af repræsentantskabsmøde 30/3 2023

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Helge Pasfall blev valgt og startede med at konstatere at rep. mødet var lovligt indvarslet.
 1. Formandens mundtlige beretning
  Henrik Schmidt (HS) fremlagde den mundtlige beretning med henvisning til den udsendte skriftlige beretning.
  Spørgsmål: Jørgen Bendix : At 200 foreninger har søgt hjælp i Foreningsværkstedet ( FV) viser også at der stadig er store administrative udfordringer for foreningerne.
  HS: Ja vi er helt enige. Der arbejdes med at forenkle regler mv. både centralt og i kommunen. Det er især når der er udskiftning på kassererposten at der er udfordringer. Netop der viser FV sin styrke.Derefter blev beretningen godkendt.
 1. Fremlæggelse af regnskab og budget
  Da Dennis Witek var fraværende på grund af sygdom fremlagde HS regnskab og budget.
 2. Spørgsmål efter fremlæggelsen: Jørgen Bendix: Hvem er formand for SIKO-fonden ?
  HS: Der er ikke en fond med bestyrelse mv. Det er et begreb vi har opfundet for at kunne adskille tingene. Formandshonoreringen vedrører SIKO.
  Jens Erik Pedersen: Jeg var med til at stifte SIKO- fonden. Pengene skal ud og arbejde i foreningerne. Hvorfor arrangerer man ikke en tur til vores venskabsby, Tammerfors i Finland ?
  HS: Enig i at midlerne skal ud til foreningerne og vi tager forslaget til efterretning.
  HS fremlagde derefter budgettet.
  Derefter blev regnskab og budget godkendt.

 1. Indkomne forslag
  Der er ikke kommet nogle forslag
 2. Valg
  Næstformand Hans Ole Andersen blev genvalgt.
 3. Kasserer Dennis Witek blev genvalgt.
  Bernt Nielsen og Bent Juhler blev genvalgt.
  Kasper Ejlertsen og Claus Rasmussen blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
  Andreas Kjeldsen og Poul Bulow blev genvalgt som suppleanter.
  PK revision blev genvalgt.
  Arne Christensen blev genvalgt som frivillig revisor.

 1. Evt
 2. Jens Erik Pedersen: hvorfor er politikerne ikke inviteret ? Og hvorfor er pressen ikke tilstede ?
  Svar: Politikerne er inviteret og der er også 2 tilstede. Pressen er inviteret men er ikke mødt.
  Claus Rasmussen: Har man en arbejdsplan ?
  HS: Ja vi skal satse endnu mere på det idrætspolitiske. Planen udarbejdes efter bestyrelseskonferencen 15/4.
  HS holdt derefter en hyldesttale til Årets frivillige idrætsleder, Morten Schreiner.
  Tak til dirigenten.
  Som afslutning på mødet holdt viceborgmester Andreas Møller et oplæg om den idrætspolitiske status i Odense.
  Dette oplæg kan ses senere på hjemmesiden.
  Oplægget afstedkom en del kommentarer fra salen. Her opsummeres hovedpunkterne fra denne debat:

  • Der er behov for en markant højere idrætspolitisk satsning i Odense.
  • Manglen på faciliteter er et kæmpeproblem, der kan forårsage frafald i forhold til frivillige ledere og trænere.
  • Fritidschef Rune Bille pegede på at By og Kulturudvalget skal drøfte facilitetsområdet på et af de kommende møder.
  • Der er et stort behov for andre finansieringskilder end kommunen.
  • Påvirkningen af de centrale politikere i hvert parti er et særdeles vigtigt arbejdsområde.
  • Byplanlægningen skal i langt højere grad indtænke idrætsfaciliteter.

Referent : Preben Rasmussen

Remindere til repræsentantskabsmøde 2023

Reminder 1.
Husk lige tilmelding til
SIKO’S Repræsentantskabsmøde fordi
På mødet vil der være mulighed for at drøfte og få ny inspiration til forskellige relevante emner.

Et af de højaktuelle emner :
Hvordan gør vi en god børne og ungdomsidræt bedre ?

Odense Kommune har markant focus på børn og unges trivsel i Odense.
Hvordan kan din idrætsforening bidrage ?

Har din forening lyst til at være med i et udviklingsprojekt indenfor dette område ?

Får vi alle børn og unge med i fællesskabet ?

Ja eller nej til forældretrænere ?

Bliver trænerne set og hørt af lederne ?

Der er mange udviklingsområder indenfor børneidrætten.
I SIKO er vi klar til at igangsætte nye initiativer på dette område .

Kom og deltag i debatten

Torsdag d 30. marts 2023 kl.19.00

Odense Kultur- og Idrætshus
Stadionvej 50, opgang K, stuen, 5200 Odense V

Tilmelding senest 27 marts
mail: siko@siko.dk eller tlf. 66148625

Skriftlig beretning tryk her

Regnskabssammendrag tryk her

Reminder 2.
SIKO’S Repræsentantskabsmøde
er vigtig og spændende
fordi
Idrætspolitikken er det højest prioriterede område i SIKO.

Men hvordan får vi endnu større politisk gennemslagskraft i Odense ?
Har du og din forening nogle forslag til nye metoder ?

Er der behov for et idrætspolitisk forum i Odense, hvor alle idrætsinteressenter kan mødes til uformelle drøftelser?

Er det korrekt eller er det en myte at vi ikke har særlig mange politikere, der brænder for foreningsidrætten ?

I SIKO holder vi en intern bestyrelseskonference d. 15/4, hvor vi kun har focus på dette område.
Her vil vi blive klædt på af Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen hvor vi får et indblik i den kommunale økonomi. Senere vil vi blive inspireret af Klaus Frejo fra Idrættens Udviklingscenter i forhold til nye metoder til påvirkning af beslutningstagerne.


Foto: TV2 Fyn
Din forening har mulighed for at komme med indput til udviklingen af vores metoder indenfor dette vigtige område.
Mød op på repræsentantskabsmødet og giv dit bidrag til debatten.
Reminder 3.
SIKO’S Repræsentantskabsmøde
kan være starten på et udviklingsprojekt
om rekruttering af frivillige i idrætsforeningerne
Evnen til at tiltrække og fastholde frivillige er vigtig.
Der er en kæmpe forskel på vores foreningers evne til at tiltrække og fastholde frivillige ledere.

Hvad skal der til for at trække nye ledere/hjælpere til foreningen?

Handler det i virkeligheden om synlig ledelse ?
Handler det om at skabe et socialt miljø, hvor de involverede oplever en værdi ved at få nogle gode relationer ?
Hvordan får vi de unge involveret ?
Hvilke erfaringer er der fra de foreninger, der lykkes med det ?
Hvilke kompetencer skal der til for at tiltrække nye ledere ?
Er rekrutteringen af nye frivillige i virkeligheden den største udfordring for foreningerne ?
Hvad kan SIKO gøre for at hjælpe foreningerne ?

I SIKO vil vi gerne igangsætte et udviklingsprojekt hvor vi har focus på dette område.

Vil I være med ?
Mød op på repræsentantskabsmødet 30/3 og få ny inspiration. !


Foto: Idrætssamvirket Aarhus
Mød op på repræsentantskabsmødet og giv dit bidrag til debatten.
Torsdag d 30. marts 2023 kl.19.00

Odense Kultur- og Idrætshus
Stadionvej 50, opgang K, stuen, 5200 Odense V

Tilmelding senest 27 marts
mail: siko@siko.dk eller tlf. 66148625

 

 

 

Dagsorden for SIKO’S Repræsentantskabsmøde

DAGSORDEN for SIKO ́S repræsentantskabsmøde

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00
i Odense Kultur- og Idrætshus

Stadionvej 50, opgang K, stuen, 5200 Odense V.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
5. Ingen indkomne forslag:

6. Valg.

Næstformand Hans Ole Andersen
Kasserer Dennis Witek
Bestyrelsesmedlem Bent Juhler
Bestyrelsesmedlem Max Pedersen
Bestyrelsesmedlem Peter-Tommas Møss
Bestyrelsesmedlem Bernt Nielsen
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år af gangen.
1 registreret revisor (1 år):
PK Revision
1 folkevalgt revisor (2 år):
Arne Christensen

7. Eventuelt.

Mødet starter med et indlæg fra rådmand Søren Windell.
Beretning, regnskab og budget kan nu findes på vores hjemmeside www.siko.dk.
På bestyrelsens vegne
SIKO

Henrik Schmidt
formand