Så er vi klar igen !

1/8: Så er sommerferien slut og både kontoret og bestyrelsen er i omdrejninger igen.

Imidlertid har vores formand Henrik Schmidt, b. medlem Verner Engelbæk og b. medlem Jimmy Andersen holdt gryden i kog

i juli måned. De har  afholdt møder med nogle af byrådspartierne, nemlig Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Møderækken fortsætter her i august.

Når alle møder er afholdt vil vi komme med en opsummerende artikel med vores holdninger og forventninger til det kommende budget.

Så er Sportslotteriet på banen igen!

I kan nu bestille de populære sportslodder til salg i Jeres forening eller lokalområde.

Alle præmier og tilladelser er på plads.

Salgsperioden går i år fra 1/5 – 30/9 2016.

I år har vi tilknyttet 2 hjælpere, formand Henrik Schmidt samt næstformand Hans Ole Andersen, der evt. kan varetage de praktiske funktioner i Jeres forening i forbindelse med lotteriet. Det drejer sig f.eks. om udlevering af lodder samt opfølgning på salget. Meld tilbage hertil, hvis I vil have et uforpligtende besøg af Henrik eller Hans Ole.

I tjener kr. 8,00 pr. solgt lod. Ingen investering og ingen risiko. Ikke solgte lodder returneres uden udgifter.

Kontakt vores sekretariat hurtigst muligt for en aftale på siko@siko.dk alternativt på telefon 66 14 86 25.

 

Nyt hjemmeside design

Så er SIKO’s nye hjemmeside køreklar på www.siko.dk

Hjemmesiden er resultatet af samarbejdet mellem medieudvalget og vores praktikant. Der mangler stadig få informationer på siden, men det vil komme de næste par dage.

Det nye design og bedre integration med Facebook og andre sociale medier, skal være med til at give SIKO en bedre synlighed online, samt gøre det lettere for vores medlemmer at finde relevant information på hjemmesiden.

Vi tager gerne imod feedback fra vores medlemmer, med meninger omkring vores nye hjemmeside, på siko@siko.dk

SIKO’s Repræsentantskabsmøde

Vores rep. møde blev afviklet med 40 deltagere tirsdag d. 29/3. Alt blev godkendt uden kommentarer fra de fremmødte. Henrik Schmidt blev genvalgt som formand for 2 år.

Der var også genvalg til bestyrelsen for Carina Andersen, Jimmy Andersen og Verner Engelbæk. Desuden blev Kim Jensen fra Odense Sportscentrum nyvalgt.

Efter selve mødet  var der to inspirerende oplæg fra hhv. Rådmand Jane Jegind og projektleder Søs  Bondo fra projekt Gadeidræt. Begge indlæg kommer på hjemmesiden snarest.

Fortsat fokus på idrætspolitikken

På bestyrelseskonferencen d. 16/1 arbejdede den samlede bestyrelse en hel dag med temaet : ”SIKO i fremtiden”.
Der kom en lang række gode forslag på banen, som strategi og strukturudvalget nu skal arbejde videre med.

Imidlertid var der enighed om at der fortsat skal være fokus på det idrætspolitiske område. Desuden skal vores synlighed øges. Vi vil senere formidle bestyrelsens beslutninger på baggrund af drøftelserne på konferencen.

Multimediedesigner i praktik hos SIKO

Vi har netop nu fået mulighed for at tilknytte en praktikant til sekretariatet. David Wolff er startet og han skal foreløbig være her i 3 måneder, hvorefter der er mulighed for forlængelse med yderligere 3 måneder.

David skal arbejde med modernisering og optimering af hjemmesiden, desuden vil David optimere håndteringen af dokumenter og diverse design opgaver.

Idrætspuljen

Idrætspuljen en oplagt mulighed for at søge penge til at styrke foreningens børn/unge arbejde. Det er et tiltag fremlagt af Odense kommune. Puljen skal bruges “til folkeoplysende foreningers tiltag der fremmer sundhed og aktivitet i skolerne.”

Ansøgningen foregår igennem Odense kommune, men SIKO kan være behjælpelig med processen.

Følg linket for at læse mere omkring Idrætspuljen på Odense kommunes hjemmeside.