Idrætspolitisk valgmøde

Idrætspolitisk valgmøde.

Tirsdag d. 28/9 kl. 18.00 hos Energi Fyn afholder vi idrætspolitisk valgmøde med alle spidskandidaterne.
Mødet afvikles igennem et samarbejde mellem DGI, Fyn, Fyenske Idrætsforbund og SIKO.

Reserver allerede nu denne aften til dette formål.

For SIKO, er det nu højsæson for idrætspolitik

Vi er nu i gang med forberedelserne af vores idrætspolitiske indsats ieftersommeren og efteråret 2021.

Vi har netop fastlagt augustmøderne med samtlige partier i Byrådet.

Vi vil prioritere flg. områder i dialogen med politikerne:
. Nye investeringer i idrætsfaciliteter i udvalgte lokalområder.
. Ny pulje til kompetenceudvikling i idrætsforeningerne
. Forhøjelse af idrætspuljen med kr. 1. mio.
. Fastholdelse af den halve mio. til sundhedsfremmende initiativer.
. Afbureaukratisering af Bydelspuljen
. Anvendelse af midlerne fra Velfærdens Fundament til idrætsfremmende initiativer.

Alle disse områder er baseret på vores idrætspolitiske 10 års plan.
Vi ser frem til en positiv og fremadrettet dialog med politikerne.

Møderne vil blive afholdt som en optakt til budgetforhandlingerne.

Søg penge til jeres sundhedsfremmende initiativer !

Søg penge til jeres sundhedsfremmende initiativer !

Covidvirussen er snart et overstået kapitel. Det betyder at fællesskabet i idrætsforeningerne er stærkt efterspurgt igen.

I kan nu søge midler til at igangsætte eller understøtte en eller flere aktiviteter, der har focus på at øge sundheden, fællesskabet
og livskvaliteteten.

Det kunne f. eks være:
. På med musklerne – ned med vægten. Målrettet styrketræning for alle
. Et nyt samarbejde med børneinstitutionerne om mere bevægelse til førskolebørnene
. Tag din nabo med til idræt
. Tag din ven eller veninde med til idræt
. Skal vi cykle en tur hver uge – deltagere søges
. Nyt udstyr til træningen, der kan stilles til rådighed for nye medlemmer
. Send jeres ledere eller instruktører på kursus
. Flere sunde varer på hylderne i klubhuset
. Fællesspisning i klubhuset/hallen
. Idræt på tværs – familieidræt for alle generationer.

Kom selv med flere ideer. I kan søge op til kr. 50.000 til at
understøtte et eksisterende initiativ eller til at starte et helt nyt
hold eller tiltag.

I skal blot sende en mail til siko@siko.dk med en kort beskrivelse
af det I søger penge til.

Den nye ansøgningsfrist er 1/9.
Yderligere oplysninger hos sekretariatsleder Preben Rasmussen.

Søg om 200.000 til dit lokalområde – Borgerne Bestemmer 2021

I Odense Kommune er vi i øjeblikket ved at lancerer Borgerne Bestemmer-pulje 2021.

Du kender den måske, men det er en tilbagevendende pulje som borgerne i et lokalområde kan ansøge, hvis de opfylder kriterierne. Her kan man blandt andet søge midler til at afvikle arrangementer der støtter de lokale fællesskaber og foreninger, men også til indsatser der støtter op om klima og miljø samt til mindre faciliteter og anlæg, fx borde og bænke i lokalområdet.

Vil du være med til at styrke fællesskabet i dit lokalområde? 🙌😀
Igen i år kan 10 lokalområder i Odense hver få 200.000 kr. til at styrke det lokale fællesskab. Søg puljen Borgerne Bestemmer og vær med til at gøre en forskel for dit lokalområde!
Find sammen med andre i dit lokalområde, og ansøg senest den 27. juni 2021. 👉 Læs mere på: odense.dk/borgernebestemmer
Del gerne opslaget med dine naboer, lokale foreninger og andre ildsjæle i dit lokalområde 👍
Mere om Borgerne Bestemmer:
Odense har mange lokale kræfter, som kan og vil noget med deres lokalområde. Derfor har vi puljen Borgerne Bestemmer. Formålet med puljen er at fremme det lokale engagement og styrke fællesskaber i lokalområderne.
Borgerne Bestemmer har tidligere støttet en lang række af projekter, fx foredrag, musikcaféer, legepladser, shelters, sommerfester, kunst, fodboldstævner og meget mere 🌿🎺🎭

Tilbud om kurser i konflikthåndtering – Det er gratis

Trænere, ledere og undervisere i foreningslivet oplever i stigende grad konflikter blandt deltagere, konflikter
der kan være ødelæggende for aktiviteten. Konflikter kan opstå pga. af mange forskellige faktorer f.eks.
deltagere med forskellig baggrund, psykiske udfordringer, forskellige forventninger eller af helt andre
årsager.
Der er en udbredt usikkerhed og mangel på viden og værktøjer til at tackle sådanne konflikter.
Derfor har BUS, SIKO og DOF Paarup Aftenskole i samarbejde søgt og fået tildelt midler til kurser i
konflikthåndtering fra Odense Kommunes udviklingspulje.
Kurserne er gratis og for alle trænere, ledere og undervisere i Odenses foreninger og aftenskoler.
Vi håber at rigtig mange vil deltage i kurserne til gavn for et bedre foreningsliv for alle.
Vi beder derfor om at I videresender det gode budskab med vedhæftede kursusbeskrivelse og orientering
om tilmelding til alle relevante i Jeres forening eller aftenskole.
Bemærk at det første kursus allerede er 26/5.

Det er afgørende, at du er bevidst om dine egne styrker og begrænsninger – såvel følelsesmæssigt som
intellektuelt, når du vil være god til at håndtere konflikter. Det er også vigtigt, at du får viden om og overblik
over, hvordan uenigheder kan optrappe til konflikter, hvis ikke vi griber ind på en hensigtsmæssig måde.
Derfor skal du kende forskellige redskaber til at nedtrappe konflikter.
Du får viden om
. Hvad er en konflikt?
. Hjernens dagsorden, når vi er pressede
. Konfliktgrupper og konflikttyper
. Konflikttrappen
. Kommunikation – optrappende og neddæmpende sprog – og kropssprogets betydning
. GIRAF-sprog og modellen – tal med autoritet og empati
.Konfliktreaktioner – test dig selv

Vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så når vi laver – mange – øvelser, er det jeres konflikter, vi prøver at håndtere.
De 14 dage mellem kursusdagene kan I bruge til at øve jer på lige de situationer, som er svære for jer at håndtere i dagligdagen.
På den sidste kursusdag taler vi om, hvad I har erfaret, der virker – og hvad der ikke virker. Og vi hjælpes ad
med, at I hver især starter på at udvikle jeres egen ”manual” til konflikthåndtering, som er brugbar netop for jer.
Underviser er Cand. Mag. Anette Ingemann Kirkegaard, som har 15 års erfaring med at undervise i kommunikation og konflikthåndtering.

Kursus 1: Onsdage 26/5 og 9/6 2021 kl. 17.00-21.35
Kursus 2: Lørdage 12/6 og 26/6 2021 kl. 10.00-14.35
Kursus 3: Lørdag 7/8 og 21/8 2021 kl. 10.00-14.35
Kursus 4: Tirsdage 7/9 og 21/9 2021 kl. 17.00-21.35
Kursus 5: Tirsdage 12/10 og 26/10 2021 kl. 17.00-21.35
Kursus 6: Lørdage 13/11 og 27/11 2021 kl. 10.00-14.35
Kursus 7: Lørdage 15/1 pg 29/1 2022 kl. 10.00-14.35
Kursus 8: Tirsdag 8/2 og 22/2 2022 kl. 17.00-21.35

Kurserne er gratis
Sted: DOF Paarup Aftenskole, Pakhusgården 18, 5000 Odense C. Hvis I er nok deltagere til et kursus fra
samme forening, kan kurset evt. afholdes i Jeres egne lokaler.
Tilmelding og yderligere oplysninger: DOF Paarup Aftenskole, info@paarupaftenskole.dk, 66 13 00 82
Ved tilmelding bedes du oplyse på hvilket af kurserne du gerne vil deltage, hvilken forening/aftenskole du er
tilknyttet, dit navn, adresse, tlf.nr. og e-mail.

Søg penge fra vores nye sundhedspulje !

Bevilling fra Odense Kommune åbner nu for ansøgninger til sundhedspuljen.

På baggrund af en bevilling fra Odense Kommune lukker vi hermed op for ansøgninger til Sundhedspuljen.

I Sundhedspuljen kan alle medlemsforeninger søge tilskud til idrætsindsatser for :
. Børn og unge med sundhedsmæssige udfordringer.
. Psykisk syge.
. Misbrugere.
. Isolerede familier.
. Andre udsatte grupper.
Der kan søges tilskud til:
. Udarbejdelse af PR-materiale.
. Indkøb af nødvendigt udstyr.
. Lokaleleje.
. Instruktørhonorering.
. Nedbringelse af deltagergebyr.
. Andre udgiftsposter indenfor puljens formål.
Der kan max. søges kr. 50.000 pr. forening.

I søger igennem en kort beskrivelse af Jeres indsats med en angivelse af formålet, indholdet, målgruppen, tidsplanen, evt. samarbejdspartnere og budget.
I kan også søge tilskud til en indsats I allerede har igangsat.
I skal sende en mail til siko@siko.dk med dette.

Ansøgningsfristen er 1/6 men vi behandler ansøgningerne løbende og der er 450.000 i puljen. Når de er bevilget er der ikke flere muligheder for at søge i 2021.

Når i har brugt pengene skal I indsende regnskab og en kort evaluering af indsatsen hertil.

Yderligere oplysninger:

Preben Rasmussen

preben@siko.dk

66148625./ 30625851

SIKOs repræsentantskabsmøde flyttes til Efteråret

Februar 2021-6 Nyhedsbrev

SIKOs repræsentantskabsmøde flyttes til Efteråret
Afholdes torsdag d 2/9 kl. 19.00.

På baggrund af myndighedernes opretholdelse af forsamlingsforbuddet skal vi hermed meddele at
repræsentantskabsmødet  er flyttet til:

torsdag d. 2/9 kl. 19.00.

Sted meddeles senere.
Beretning, dagsorden og regnskab udsendes medio april.

Med venlig hilsen
SIKO

Velfærdens Fundament – Få indflydelse i dit lokale område

Odense Kommune udruller i disse måneder Velfærdens Fundament, hvor din forening har mulighed for at få indflydelse på udviklingen i jeres lokalområde.

Velfærdens Fundament bygger på, at der etableres partnerskaber mellem lokale borgergrupper og kommunen. Derigennem skal der i fællesskab sættes mål for og handling på udviklingstiltag i de enkelte lokalområder i kommunen. I er som idrætsforening en vigtig aktør i det lokale samarbejde og i den lokale dialog.
Vi håber derfor, at I vil være interesseret i at involvere jer, når kommunen inviterer til de kommende dialogprocesser i jeres lokalområde.

Se mere om de enkelte lokalområder Link: Velfærdens Fundament

Sæt fokus på idræt, fællesskab og fritidsaktiviteter i dit lokalområde
Udviklingstiltagene kan igangsættes på mange områder, men vi håber, at idrætten, fællesskabet, fritidsaktiviteterne og rammerne for disse også tilgodeses i den fælles udviklingsplan via jeres konstruktive involvering.
I de lokale partnerskaber er den lokale folkeskole et vigtigt omdrejningspunkt, og den lokale skoleleder er derfor også indgangen til mulig deltagelse i de lokale borgerupper.

SIKO, Fynske Idrætsforbund og DGI Fyn håber, at I finder muligheden relevant og interessant og at samarbejdet i jeres lokalområde vil udvikle sig konstruktivt til glæde for flest mulige. Som lokale idrætsorganisationer står vi gerne til rådighed med yderligere info og data vedrørende netop dit lokalområde.

Du er til enhver tid velkommen til at rette henvendelse til vores idrætsorganisationer

DGI: tlf. 79 40 46 17 – mail: anders.nielsen@dgi.dk                          

SIKO: tlf. 66 14 86 25 – mail: siko@siko,dk

Fynske IF: tlf. 22 41 75 20 – mail. konsulent@fynske-if.dk

Sæt fokus på idræt, fællesskab og fritidsaktiviteter i dit lokalområde
Udviklingstiltagene kan igangsættes på mange områder, men vi håber, at idrætten, fællesskabet, fritidsaktiviteterne og rammerne for disse også tilgodeses i den fælles udviklingsplan via jeres konstruktive involvering.
I de lokale partnerskaber er den lokale folkeskole et vigtigt omdrejningspunkt, og den lokale skoleleder er derfor også indgangen til mulig deltagelse i de lokale borgerupper.

BOLBRO Dialogproces er i gang start 23. marts

Skoleleder på Provstegårdsskolen er: Annemette Hovmand Petersen, Tlf: 61 55 82 14, AHPET@odense.dk

Udvalgt data for lokalområde Bolbro:

 • 14% af drenge og 20% af piger på mellemtrinnet (4.-6. klasse) deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 23% af drenge og 20% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Demografisk udvikling: Der forventes en stigning i befolkningstal i lokalområdet på 2300 fra 2018 til 2028 –
 • Der er en stor andel af unge i den studieparate alder 19-24 år.
 • Befolkningstilvæksten presser kapaciteten i idrætsfaciliteterne i lokalområdet

Næsby Dialogproces uge 15 til 18

Skoleleder på Næsby Skole er: Berith Emilie Eberhardt Bonnesen, tlf. 63751500, mail: bereb@odense.dk

Udvalgt data fra Næsby:

 • 24% af drenge og 20% af piger på mellemtrinnet deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 27% af drenge og 30% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Demografisk udvikling: Der forventes et fald i befolkningstal i lokalområdet på 250 fra 2018 til 2028 som det eneste område i kommunen. – dog stigning i aldersgruppen 60+
 • Stort pres på faciliteter ved Næsby Hallerne og Næsby Boldklub

DALUM Dialogproces Uge 17 til 20

Skoleleder på Dalumskolen er: Thomas Elm Mahler, tlf. 63750300, mail: tema@odense.dk

Udvalgt data fra skoledistrikterne Dalum, Hjallese, Tingløkke, Sanderum

 • 24% af drenge og 10% af piger på mellemtrinnet deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 26% af drenge og 10% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Demografisk udvikling: Der forventes en stigning i befolkningstal i lokalområdet på 2400 fra 2018 til 2028
 • Andel af børnefamilier og ældre er højere end gennemsnittet i andre lokalområder.
 • Befolkningstilvæksten presser kapaciteten i idrætsfaciliteterne i lokalområdet.
 • Kendetegnet ved en række meget store idrætsforeninger.
 • Stort potentiale for udvikling af fritidsaktiviteter ifm. Elmelundsskoven

HØJME Dialogproces uge 25 til 33

Skoleleder på Højmeskolen er: Anna-Cecilie Winther, tlf. 63750600, mail: ancep@odense.dk

Udvalgt data fra Højme

 • 24% af drenge og 11% af piger på mellemtrinnet deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 29% af drenge og 11% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Fritidslivet præget af foreningerne i Bellinge og Sanderum
 • Gode rekreative naturområder
 • Planer for opgradering af faciliteter i området
 • Demografisk udvikling: Der forventes en stigning i befolkningstal i lokalområdet (inkl. Bellinge og Dyrup) på 1500 fra 2018 til 2028 .
 • Væksten stammer især for 0-18 årige og 27-44 årige (børn/børnefamilier)

SANDERUM Dialogproces uge 13 til 16

Skoleleder på Sanderumskolen er: Claus Fagerlund, tlf. 63752404, mail: cfc@odense.dk

Udvalgt data fra skoledistrikt Sanderum

 • 24% af drenge og 10% af piger på mellemtrinnet deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 26% af drenge og 10% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Demografisk udvikling: Der forventes en stigning i befolkningstal i lokalområdet på 2400 fra 2018 til 2028 (for hele område Sanderum, Dalum, Tingløkke, Hjallese)
 • Andel af børnefamilier og ældre er højere end gennemsnittet i andre lokalområder.
 • Befolkningstilvæksten presser kapaciteten i idrætsfaciliteterne i lokalområdet.
 • Stort potentiale for udvikling af fritidsaktiviteter ifm. Elmelundsskoven

 

 

 

 

Hjælp Fritid og Folkeoplysning – Hjælp din forening

Fritid og Folkeoplysning søger eksempler på foreningers udfordringer med banker, hvidvask, GDPR og andet.

Rådmand Christoffer Lilleholt rejste den 2/2 2021 et initiativretsforslag i By- og Kulturudvalget vedr. det foreningerne bliver udsat for i forbindelse med banker, hvidvask, gdpr og andre ting.

Her ligestilles ofte store virksomheder og den lille forening.

Vi er i Fritid og Folkeoplysning ved at udarbejde en sag til udvalget til den 13/4 2021, hvor vi vil underbygge hans forslag med eksempler. Christoffer ønsker, at BKF-udvalget skal henvende sig til de relevante ministrer på området.

Har I som organisation nogle eksempler på ting, hvor det er ”at skyde myg med kanoner”?

Vi har lige et eksempel på en forening der søgte coronastøtte på 1.400 kr. Det kostede foreningen 1.000 kr. at oprette en konto i banken.

Og så har vi en forening der er kommet i Gældstyrelsens faste greb med renter, rykkergebyr m.m., men de kan ikke få besked om, hvad de samlet skylder, hvad de skylder for og hvordan de kan betale.

Kan I også nogle eksempler, så vil vi rigtig gerne bede om det senest den 1. marts 2021.

Vi mærker, at der på landsplan er en stemning for at gøre noget ved dette for at bevare vores foreningskultur, og for ikke at ”tage livet af” de frivillige.

Vi har også bedt om eksempler via vores nyhedsbrev fra sidste uge. Der er desværre ikke indkommet nogen endnu.

Venlig hilsen

Vivian Glasdam Sørensen

Fuldmægtig

Direkte tlf.: 65515311

Mail: vgs@odense.dk

Odense Kommune

By- og Kulturforvaltningen

Fritid og Folkeoplysning

Israels Plads 3

5200 Odense V

www.odense.dk

625 mio. – mulighed for prioritering

625 mio. til lokalområderne – giver mulighed for prioritering af idrætsområdet

Som en del af Velfærdens Fundament har forligspartierne i Odense Byråd bevilget 625 mio til udvikling af samtlige lokalområder i Odense. 

I SIKO er vi selvfølgelig meget tilfredse med denne prioritering. 

Politikere og embedsmænd har nu fordelt midlerne til hver skole fordelt på vedligehold, modernisering og lokalaftaler.

Nu starter den demokratiske proces i hvert lokalområde omkring fordelingen og prioriteringen af disse midler.

På baggrund af dette er der nu en unik mulighed for at lokalområderne kan igangsætte en længe savnet investering i idrætsområdet.

Både i forhold til vedligeholdelse og modernisering af ídrætsfaciliteterne er der et markant behov for en indsats.

Alle undersøgelser viser at vedligeholdte og moderne idrætsfaciliteter afsætter et  karakteristisk løft af sammenhængskraften i lokalområdet. Dette at et stort antal børn, unge, voksne og ældre kan samles på et centralt sted til idrætsudøvelse og socialt samvær giver en lokal identitet og fællesskabsfølelse, som er en uundværlig faktor for alle. I denne tid har vi alle erfaret hvor vigtigt det er at have et fællesskab på tværs af familier, interesser, social status, køn og alder.

De lokale idrætsforeninger bør derfor stå klar til at argumentere og kæmpe for en prioritering af idrætsområdet. Alle odenseanske idrætsforeninger repræsenterer netop det ønskede fællesskab.

Forligspartierne understreger netop at midlerne også skal anvendes til ”at forvandle folkeskolerne til et naturligt omdrejningspunkt og ad den vej styrke fællesskabet og sammenholdet i byens lokalområder”.

De kommunale gymnastiksale og idrætshaller trænger både til en kærlig hånd og ikke mindst en modernisering, der modsvarer de nutidige behov for idrætsfaglighed og fleksible muligheder for et aktivitetsindhold, der skal appellere til alle deltagergrupper. I den forbindelse har en ny undersøgelse af det markante frafald blandt piger fra 13 – 20 år i idrætsforeningerne angivet den manglende mulighed for socialt samvær i forbindelse med træningen som en helt afgørende faktor. De fleste piger prioriterer mulighederne for fællesskab meget højt. Spørgsmålet er nu om der findes tidssvarende lokaler til dette fællesskab i tilknytning til de nuværende haller og gymnastiksale i Odense ? Altså har deltagerne mulighed for at hygge sig i indbydende lokaler, der kan anvendes før, under og efter aktiviteten ? I mange tilfælde er svaret nej desværre. Konsekvensen er desværre at mange holder op med at dyrke idrætten i foreningen.

Desuden er omklædningsrummenes standard og fremtræden også et område, der bør have lokalområdernes bevågenhed.

Idræt for alle i Odense kan nu få langt bedre ben at gå på !

Vi skal derfor opfordre idrætsforeningerne til at være særdeles aktive lige nu i forhold til fremlæggelse af alle de gode argumenter for idrættens og foreningens muligheder for at der også i fremtiden kan være moderne rammer for idrætsområdet.

I SIKO vil vi gøre alt for at alle lokalområder udnytter denne mulighed til fordel for foreningsfællesskabet.