Dagsorden for SIKO’S Repræsentantskabsmøde

DAGSORDEN for SIKO ́S repræsentantskabsmøde

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00
i Odense Kultur- og Idrætshus

Stadionvej 50, opgang K, stuen, 5200 Odense V.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
5. Ingen indkomne forslag:

6. Valg.

Næstformand Hans Ole Andersen
Kasserer Dennis Witek
Bestyrelsesmedlem Bent Juhler
Bestyrelsesmedlem Max Pedersen
Bestyrelsesmedlem Peter-Tommas Møss
Bestyrelsesmedlem Bernt Nielsen
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år af gangen.
1 registreret revisor (1 år):
PK Revision
1 folkevalgt revisor (2 år):
Arne Christensen

7. Eventuelt.

Mødet starter med et indlæg fra rådmand Søren Windell.
Beretning, regnskab og budget kan nu findes på vores hjemmeside www.siko.dk.
På bestyrelsens vegne
SIKO

Henrik Schmidt
formand