SIKO’s Kursuspulje

Nu kan Idrætsforeninger i Odense søge penge til at komme på kursus. Odense Kommune har afsat en årlig pulje på 1 mio. kr. over de næste 4 år.
Dygtige trænere og ledere er sammen med gode faciliteter de vigtigste faktorer for at tiltrække og fastholde medlemmer i foreningsidrætten.
Vi er rigtig glade for at politikerne i Odense Byråd har lyttet til SIKO og også har placeret administrationen af puljen hos os.

Vi er sikre på, at behovet for puljen er stort og vores ambition er, at det skal være nemt at søge midler i puljen.

Vi er derfor klar med sekretariatshjælp til alle ansøgere i sekretariatets åbningstider, som er mandag-torsdag fra 8-15 og fredag 8-13.

Desuden vil der være mulighed for direkte hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet hver tirsdag og torsdag mellem 10-12.

Ring 66 14 86 25 eller send en mail siko@siko.dk, så tilbyder vi her og nu hjælp til alle foreninger

Det er også muligt at aftale møde om hjælp til ansøgning i foreningsværkstedet den første tirsdag i måneden 16.30 – 18.30.

Booking af møde foregår ved kontakt til SIKO’s sekretariat senest dagen før foreningsværkstedet har åbent.

Vi har valgt, at der skal være tre årlige ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juni og 1. oktober i årene 2022-2025.

Ansøgningsskemaet finder I her på SIKO’s hjemmeside eller på link:  SIKOs Kursuspulje

KURSUSPULJEN
I kan søge midler til uddannelse af både trænere og andre ledere i klubben Puljen skal understøtte:
– Idrætsfaglig udvikling indenfor den enkelte idrætsgren.
– Idrætspædagogisk udvikling på tværs af idrætsgrene/foreninger.
– Udvikling af lederkompetencer for både nuværende og kommende frivillige.

Der kan søges tilskud til:
– Kursusgebyr
– Rejse- og opholdsudgifter
– Forplejning

Der kan ikke ydes tilskud til tabt:
– Tabt arbejdsfortjeneste
– Mødevirksomhed for ledere på regional- eller landsplan
– Træningssamlinger
– ECTS kompetencegivende kurser
– Kurser i udlandet, med mindre særlige fysiske rammer ikke kan tilgodeses i Danmark
– Foreningsledere under 13 år, med mindre kurset er målrettet denne aldersgruppe.
– Foreningsledere, der har forenings-ansættelsen som primært erhverv.

Ansøgningerne behandles umiddelbart efter ansøgningsfristen, hvorefter SIKO giver meddelelse om bevilling/afslag til alle ansøgere. Der kan ansøges såvel før som efter kurset er afholdt.
Efter kursus-afviklingen skal der indsendes dokumentation for anvendelsen af midlerne til de beskrevne formål samt en kort beskrivelse af udbyttet af kurset for foreningen.