Mission, Vision & Værdier

På bestyrelses konferencen d. 23. januar 2010 fik vi fastlagt vores mission, vision og værdigrundlaget for de kommende år.

Dette kan downloades som en pdf fil, nederst på siden.

Mission

SIKO skal:

 • Være ideudviklende, fremsynet og søge størst mulig indflydelse på de idræts politiske beslutninger til gavn for vores medlemmer.
 • Opbygge relationer til mulige økonomiske samarbejdspartnere.
 • Arbejde aktivt for en samling af idrætsorganisationerne i Region Syddanmark.
 •  Være en serviceorganisation for den organiserede idræt i Odense.
 • Være sparrings og udvikling spartner til gavn for idrætten.

Vision

SIKO skal være et synligt, dynamisk og aktivt idrætssamvirke/idrætsråd, der varetager den organiserede idræts politiske interesser.

 

Værdigrundlag

SIKO’s indsats skal være resultatskabende, således at

 • der arbejdes målrettet og effektivt med opgaverne
 • faglighed og kvalitet er styrende faktorer
 •  vi sikrer forankring af igangværende projekter

 

Karakteriseret ved et højt vidensniveau,  således at

 • vi sikrer et højt informations niveau såvel internt som eksternt.

Præget af en høj grad af åbenhed, således at

 • vi er imødekommende, servicemindede og troværdige
 • vi udviser tillid, respekt og omtanke.

Engageret, således at

 • vi er dynamiske, initiativrige og på forkant med udviklingen.

 

Samarbejdsorienteret, således at

 • vi vil være kendt for ansvarlighed og loyalitet i forhold til den organiserede idræt.

Download Materialer