Beretning – Regnskab – Dagsorden til SIKOs repræsentabtskabsmøde 19. marts 2024

SIKO´S repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 18.00

i Odense Golfklub
Hollufgårds Alle´21, 5220 Odense SØ.

Mødet indledes med fællesspisning, som SIKO er vært for. Derefter afholdes selve mødet med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
5. Ingen indkomne forslag:
6. Valg.

Formand Henrik Schmidt (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen indstiller Søren Aahman
Bestyrelsesmedlem Lene Jensen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Christel Gall (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem William Bond (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Niels Peter Knudsen (modtager genvalg)

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år af gangen.

1 registreret revisor (1 år):
PK Revision

1 folkevalgt revisor (2 år):
Hanne Clemmensen

7. Eventuelt.

Efter afslutningen af rep. mødet vil Rådmand Søren Windell orientere om den idrætspolitiske status.

Til sidst vil der være en debat mellem chefredaktør Leif Rasmussen, Fyens Stiftstidende og næstformand Frans Hammer, DIF om temaet: ”Børneidrætten nu og i fremtiden”. Vi sender yderligere oplæg ud om dette.
Tilmelding til rep. mødet senest d. 12/3 til kontoret på tlf. 66148625 eller siko@siko.dk.

På bestyrelsens vegne
SIKO

Henrik Schmidt
formand

Link til årsregnskabet her. SIKO årsregnskab 2023 med underskrifter
Link til regnskabssammendrag her. SIKO regnskabssammendrag 2023 med underskrifter
Link til den skriftlige Beretning her. Beretning 2023 ny