Nyttige Links

Følg med og få nyttig viden

Til dig der har interesse i idrætsfaciliteter.
IFFD LINK

IFFD (Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark) afholdte d. 20.-21. marts konferencen ”Bæredygtige Idræts- og Fritidsfaciliteter” hvor repræsentanter fra Fritid og Eliteidræt deltog. For at videreføre viden og inspiration fra de mange spændende oplæg har Henrik Schmidt efterspurgt adgang til oplægsholdernes præsentationer.
Disse kan findes via dette link.