Synspunkt om Puljetyrani eller udvikling.

Mængden af puljer i kommunalt, regionalt eller statsligt regi er stadig stigende.
I forhold til det frivillige foreningsliv er der dermed også et stigende antal muligheder for at søge midler til udvikling.
Temaerne kan være meget varierede, men det er ofte et fællestræk at der skal tænkes nyt i forhold til målgrupper, indhold, sundhed, faciliteter og organisering.

Forsøg og udvikling er et nødvendigt tema for de fleste foreninger. I SIKO har vi igennem de sidste 30 år været særdeles aktive i forhold til disse områder og det er fortsat en prioriteret opgave.

Imidlertid kan vi samtidig konstatere at de ordinære tilskudsmuligheder for foreningerne i forhold til medlems og lokaletilskud slet ikke følger med. Hvis vi kigger på fordelingen mellem de statslige tilskud til idrættens hovedorganisationer og de ordinære kommunale tilskud til foreningerne er der en verden til forskel.

I det netop indgåede budgetforlig i Odense kan vi også konstatere at det samme forhold gør sig gældende. Der blev sparet markant på medlems og lokaletilskud, mens vi samtidig noterer at der etableres nye puljer, som foreningerne kan søge til en øget frivillig indsats.

Idrætsforeningernes traditionelle aktivitetsområder har vist sig at indeholde nogle helt unikke kvaliteter i forhold til livskvalitet for det enkelte menneske og i forhold til fællesskabet.
Den daglige livsglæde finder netop et udfoldelsesrum i det fællesskab, der findes i foreningerne.

Alle gode intentioner om at få andre og nye målgrupper med i foreningerne kan realiseres igennem de traditionelle aktivitetsområder, som er tilstede i foreningerne.

Imidlertid er politikere og embedsmænd på alle niveauer totalt focuserede på at der ikke skal øgede tilskud til foreningernes daglige rammevilkår. Hvis de derimod vil bruge tid og ressourcer på at søge de utallige puljer kan de være heldige at få et tilskud.

Vi taler her om frivillige ledere, der i forvejen bruger deres fritid på at holde hjulene kørende i foreningerne.

Vi vil opfordre idrætsinteresserede politikere og embedsmænd til at tænke nye tanker på dette område. Der er hårdt brug for øgede medlems og lokaletilskud til idrætsforeningerne.

Så skal nytænkningen nok komme !!!