Siko´s rolle i Idrætspuljen

Facts om puljen:
. Det er idrætsforeningerne, der kan søge

. 55 idrætsforeninger har taget initiativ til og gennemført forløb i samarbejde med skoler.
. Samtlige skoler (folkeskoler og private) i Odense har deltaget i forløb
. Foreningerne har generelt en meget positiv vurdering af puljen idet den:
. Giver dem mulighed for at fastholde deres dygtige instruktører
. Giver dem mulighed for at tiltrække dygtige udøvere, der så tildeles instruktøropgaver i forhold til skolerne.
. Giver dem mulighed for at udnytte frivillige eller professionelle konsulenters kvalifikationer i forhold til
forløbene i skolerne. ( atletik, basket, cykling))
. Giver dem en større synlighed i lokalområdet, der kan være igangsættende for andre nye initiativer
. Udnytte specifikke idrætsgrenes muligheder i forhold til udfordrede målgrupper ( ridning for autister og adhd børn,
kampsport for udadreagerende, skydning for autister, fiskeri for utilpassede børn)
. Giver dem mulighed for at skabe større opmærksomhed om deres idræt
. Giver en afsmittende effekt i forhold til medlemstilgang.

. Giver dem mulighed for at tiltrække ”svage” målgrupper. SIKO´s rolle:
. Ideudvikling og igangsætning via påvirkning af politikerne

SIKO´s rolle:
. Ideudvikling og igangsætning via påvirkning af politikerne i Odense.
. Fastlæggelse af værdier og handlemønstre. Lad 1000 ideer blomstre og lad dem vokse hurtigt.
. Ingen bureaukratiske procedurer.
. Hurtig behandling af ansøgninger.
. Respekt for foreningslederne, ingen afslag, men derimod hurtig dialog og hjælp.
. Høj grad af synlighed og tilgængelighed.
. Udnyttelse af organisationens mangeårige erfaringer og netværk i forhold til foreningerne
. Etablering af et konstruktivt samarbejde med konsulenten fra By og Kultur ( 250.000 til hver til ledelse, koordinering og udvikling)
. Foreningsudvikling igennem supervision og synlighed i forhold til instruktørrollen.
. Kontinuerlig påvirkning af det politiske system.
. Igangsætning og gennemførsel af evaluering.
. Sikring af indholdsmæssig og geografisk bredde i initiativerne.
. Ledelse af advisory board (Skoleforvaltning, sundhedsafdelingen, DGI, Dansk Skoleidræt, SIKO og By og Kultur)
. Større synlighed i forhold til foreningerne ( puljen kaldes SIKO-puljen)