Søg penge fra vores nye sundhedspulje !

Bevilling fra Odense Kommune åbner nu for ansøgninger til sundhedspuljen.

På baggrund af en bevilling fra Odense Kommune lukker vi hermed op for ansøgninger til Sundhedspuljen.

I Sundhedspuljen kan alle medlemsforeninger søge tilskud til idrætsindsatser for :
. Børn og unge med sundhedsmæssige udfordringer.
. Psykisk syge.
. Misbrugere.
. Isolerede familier.
. Andre udsatte grupper.
Der kan søges tilskud til:
. Udarbejdelse af PR-materiale.
. Indkøb af nødvendigt udstyr.
. Lokaleleje.
. Instruktørhonorering.
. Nedbringelse af deltagergebyr.
. Andre udgiftsposter indenfor puljens formål.
Der kan max. søges kr. 50.000 pr. forening.

I søger igennem en kort beskrivelse af Jeres indsats med en angivelse af formålet, indholdet, målgruppen, tidsplanen, evt. samarbejdspartnere og budget.
I kan også søge tilskud til en indsats I allerede har igangsat.
I skal sende en mail til siko@siko.dk med dette.

Ansøgningsfristen er 1/6 men vi behandler ansøgningerne løbende og der er 450.000 i puljen. Når de er bevilget er der ikke flere muligheder for at søge i 2021.

Når i har brugt pengene skal I indsende regnskab og en kort evaluering af indsatsen hertil.

Yderligere oplysninger:

Preben Rasmussen

preben@siko.dk

66148625./ 30625851