SIKO`s kandidater blev valgt til Folkeoplysningsudvalget.

SIKO`s kandidater blev valgt til Folkeoplysningsudvalget.
Torsdag d. 20 januar blev der afholdt valg til Folkeoplysningsudvalget ( FOU)
Vi skal hermed takke for idrætsforeningernes opbakning til de opstillede kandidater
fra SIKO`s bestyrelse.


Formand Henrik Schmidt, kasserer Dennis Witek og bestyrelsesmedlem Niels Peter
Knudsen blev valgt.


Bernt Nielsen, William Bond og Charlotte Weppler blev valgt som suppleanter.
Vi glæder os nu til arbejdet i det nye udvalg.