Indkaldelse til repræsentantskabsmøde:

Repræsentantskabsmøde

Vi skal hermed indkalde til repræsentantskabsmøde:
Tirsdag d. 29/3 kl. 19.00. Sted fastlægges senere.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på rep. mødet skal være bestyrelsen i hænde senest 4
uger før mødet afholdes.

Dagsorden, årsberetning og det reviderede regnskab, budget samt indkomne forslag
er tilgængeligt for foreningerne på hjemmesiden senest 2 uger før mødet.