Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 21/3 kl. 19.00
i Marienlystcentret, Windelsvej 138, 5000 Odense C.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før.

Den specificerede dagsorden, årsberetning, det reviderede regnskab samt indkomne forslag udsendes senest 2 uger før.