Aktivitetstilskuddet til pensionister i idrætsforeninger opretholdes

12/1 2017

Ingen besparelser på aktivitetstilskuddet.

Tirsdag d. 10/1 besluttede et flertal i By og Kulturudvalget at der ikke skal spares på aktivitetstilskuddet til pensionister i idrætsforeninger.

Forvaltningen havde ellers fremlagt et forslag om en besparelse på dette område på kr. 1.2 mio.

I SIKO har vi kæmpet ihærdigt imod denne besparelse, dels igennem offentlige tilkendegivelser i pressen, dels igennem et åbent brev til politikerne i By

og Kulturudvalget.

Indsatsen har således haft den ønskede effekt: Ingen besparelser på foreningsidrætten !