Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20/3 kl. 19.00
(Sted fastlægges senere)

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før.

Den specificerede dagsorden, årsberetning, det reviderede regnskab samt indkomne forslag udsendes senest 2 uger før.