Idrætspolitisk valgmøde med spidskandidater

Budgetforliget betyder flere penge til idrætten

Torsdag d. 21/9 blev der opnået enighed om et budgetforlig mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Forliget indeholder en række positive elementer for den organiserede foreningsidræt:

  • En forhøjelse af 2:1-puljen med 1. mio. kr.
  • En forhøjelse af Idrætspuljen med 1 mio. kr.
  • 4,5 mio. kr. til renovering af svømmehallen i Højme
  • Midler til supercykelsti ved Sanderum Boldklub
  • 2,2 mio. kr. til aktive lokalområders borgerstyrede budgettering
  • 15,2 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer i folkeskoler og dagtilbud.
  • Kommunal medfinansiering til etablering af et nationalt fodboldcenter ved SDU.

Vi holder imidlertid stadig den idrætspolitiske fane højt!

Derfor indkalder vi til Idrætspolitisk valgmøde med spidskandidater

Onsdag d 8/11 kl. 18.00 hos Erhvervsakademiet Lillebælt, Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

Vi satser på, at alle partiers spidskandidater deltager, og har allerede tilsagn fra Jane Jegind, Anders W. Berthelsen og Brian Skov Nielsen.

Afsæt allerede nu denne aften til et spændende valgmøde.

Yderligere info udsendes snarest.

Med venlig hilsen
SIKO