Idrætspolitisk Valgmøde 8-11-2017

SIKO og Erhversakademiet Lillebælt afholdt møde med partiernes spidskandidater.

Hans Ole Andersen

Der var god debat og synspunkter.Der blev talt meget fodbold og kunstgræs, men det er også et varmt emne. Vedr. vedligeholdelse af vore fritidsfaciliteter blev der også talt meget, det er nok også den største udfordring som det nye byråd skal have opdateret og afsætte midler til. Alle erkendte det var en prioritering som man ikke havde gjort meget for men at man havde fokus på dette.

Jeg kunne forstå på Jane at hun havde et budget med midler men hun blev ikke inviteret, det må være ret irriterende at andre kan sætte dagsorden og vedtage noget som Jane så skal stå inde for uden indflydelse det virker ikke holdbart.

Det var også dejligt at vi fik hædret årets frivillig idræts leder Allan Grundsøe fra Odense Orienteringsklub dejligt med en sådan ildsjæl, Tillykke.

Debatten blev ledet godt og bestemt af Journalist Ole Larsen Tak for det. En god debat med idrætten

 

Noter – Valgmøde den 8. november 2017

Politikere:
Søren Windell (SW) – Konservativ
Anders W. Berthelsen (AWB) – Socialdemokratiet
Brian Dybbro (BD) – SF
Bjørn Bjerrehøj (BB) – Radikale Venstre
Carsten Sørensen (CS) – Dansk Folkeparti
Jane Jegind (JJ) – Venstre
Tonny West (TV) – Liberal Alliance
Brian S. Nielsen (BSN) – Enhedslisten

1. Idrætsfaciliteter

Der er afsat kr. 40 mio. fordelt på 4 år til opgradering af nuværende
faciliteter.
Enighed om, at der skal arbejdes med en prioriteringsliste. Flere
politikere gav udtryk for, at de er villig til at indgå i en gruppe for afklaring.
Ser gerne SIKO som en samarbejdspartner.
Generelt skal der klarhed over, hvad Odense vil med idrætten?

2. Tilfredsstillende tilskud

Der var meget fokus på baneproblematikken i Odense og ikke mindst,
at OB havde fået kr. 8 mio. til 2 kunstgræsbaner. BSN lover at holde øje med,
at pengene kun går til kunstgræsbanerne.
Der blev spurgt ind til økonomien ved Marienlyst BK samt
tennisbaner og vedligeholdelse af disse. Problematikken skulle med på
kommende byrådsmøde.

3. Idrætsefterskole / idrætscollege

SW – Der skal vedligeholdes fremfor nybygning
BSN – Der skal ikke bruges kommunale kroner på disse initiativer
JJ – Er pt. i gang med drøftelse omkring såvel idrætsefterskole som
idrætscollege
TW – Forpligter sig til, at få lavet et overblik over såvel faciliteter som
behov
BB – Der skal vedligeholdelse. Byrummet skal inspirere til sport og
leg
BD – Der skal handling og penge til. Der er afsat kr. 10 mio. pr. år de
næste 4 år til vedligeholdelse
CS – Der skal vedligeholdelse fremfor at bygge nyt
JJ – Der skal arbejdes på, at forstadspuljen kommer tilbage. Den er nu
lagt sammen med bydelspuljen.

Ovenstående noter er taget i forhold til arbejdet i strategi og strukturudvalget, og er ikke et
referat fra valgmødet.
Carina Andersen