Søg penge fra vores nye sundhedspulje !

Bevilling fra Odense Kommune åbner nu for ansøgninger til sundhedspuljen.

På baggrund af en bevilling fra Odense Kommune lukker vi hermed op for ansøgninger til Sundhedspuljen.

I Sundhedspuljen kan alle medlemsforeninger søge tilskud til idrætsindsatser for :
. Børn og unge med sundhedsmæssige udfordringer.
. Psykisk syge.
. Misbrugere.
. Isolerede familier.
. Andre udsatte grupper.
Der kan søges tilskud til:
. Udarbejdelse af PR-materiale.
. Indkøb af nødvendigt udstyr.
. Lokaleleje.
. Instruktørhonorering.
. Nedbringelse af deltagergebyr.
. Andre udgiftsposter indenfor puljens formål.
Der kan max. søges kr. 50.000 pr. forening.

I søger igennem en kort beskrivelse af Jeres indsats med en angivelse af formålet, indholdet, målgruppen, tidsplanen, evt. samarbejdspartnere og budget.
I kan også søge tilskud til en indsats I allerede har igangsat.
I skal sende en mail til siko@siko.dk med dette.

Ansøgningsfristen er 1/6 men vi behandler ansøgningerne løbende og der er 450.000 i puljen. Når de er bevilget er der ikke flere muligheder for at søge i 2021.

Når i har brugt pengene skal I indsende regnskab og en kort evaluering af indsatsen hertil.

Yderligere oplysninger:

Preben Rasmussen

preben@siko.dk

66148625./ 30625851

Frivilligcenter Odense – Frivilligbørs 2021

Ved seneste Frivilligbørs blev der indgået 100 nye samarbejdsaftaler på kun 70 minutter.

Frivilligcenter Odense inviterer SIKO og medlemsforeninger til at deltage i Frivilligbørs’21

Normalt ville Frivilligbørsen være en livlig markedsplads og et festligt netværksarrangement – et arrangement hvor man opsøger børsdeltagere for at indgå så mange meningsfulde ”børsaftaler” som muligt -en slags bytte-bytte-købmandsleg – hvor man udveksler ”ressourcer” i bred forstand (men ikke penge).

Online katalog
I år er der tale om et digitalt katalog  – et katalog der gøres tilgængeligt online fra vores hjemmeside og kommunikeres på vores forskellige platforme.
Vi kickstarter ”børsugen” (uge 20) med en åbningsvideo/evt. live stream, og vi lukker den igen den følgende mandag på samme måde.
Om fredagen afsløres antallet af indgåede aftaler og  vindernes  af årets ”børshaj” og bedste præsentation kårs.

I løbet af hele uge 20, har man så muligheden at gå på jagt i  kataloget, finde interessante ressourcer og organisationer og indgå ”børsaftaler” (et sjovere navn for konkrete små samarbejdsaftaler) – Kataloget kan desuden have længere levetid på hjemmesiden og ”skabe værdi”, men vi forsøger at fastholde det som et afgrænset event, med en start og slutning og en særlig kommunikativ indsats før, under og efter uge 20.

Vi har i år tilføjet muligheden for at de medvirkende kan tilføje en video/film til kataloget. En lille kort videooptagelse, hvor man præsentere sig selv, det man søger, og det man efterlyser på børsen. Videoerne kan således også bruges kommunikativt på de sociale kanaler i forbindelse med Frivilligbørsen.

Få inspiration fra 2019 kataloget: Tryk link her
Tilmelding til Frivilligbørs’21, senest 3. maj: Tryk på link

De bedste hilsner

Jess Kahr, centerleder – Frivilligcenter Odense
Østre Stationsvej 15 5000 Odense C
Mobil: 21 16 02 18
E-mail: leder@frivilligcenter-odense.dk

SIKOs repræsentantskabsmøde flyttes til Efteråret

Februar 2021-6 Nyhedsbrev

SIKOs repræsentantskabsmøde flyttes til Efteråret
Afholdes torsdag d 2/9 kl. 19.00.

På baggrund af myndighedernes opretholdelse af forsamlingsforbuddet skal vi hermed meddele at
repræsentantskabsmødet  er flyttet til:

torsdag d. 2/9 kl. 19.00.

Sted meddeles senere.
Beretning, dagsorden og regnskab udsendes medio april.

Med venlig hilsen
SIKO

Velfærdens Fundament – Få indflydelse i dit lokale område

Odense Kommune udruller i disse måneder Velfærdens Fundament, hvor din forening har mulighed for at få indflydelse på udviklingen i jeres lokalområde.

Velfærdens Fundament bygger på, at der etableres partnerskaber mellem lokale borgergrupper og kommunen. Derigennem skal der i fællesskab sættes mål for og handling på udviklingstiltag i de enkelte lokalområder i kommunen. I er som idrætsforening en vigtig aktør i det lokale samarbejde og i den lokale dialog.
Vi håber derfor, at I vil være interesseret i at involvere jer, når kommunen inviterer til de kommende dialogprocesser i jeres lokalområde.

Se mere om de enkelte lokalområder Link: Velfærdens Fundament

Sæt fokus på idræt, fællesskab og fritidsaktiviteter i dit lokalområde
Udviklingstiltagene kan igangsættes på mange områder, men vi håber, at idrætten, fællesskabet, fritidsaktiviteterne og rammerne for disse også tilgodeses i den fælles udviklingsplan via jeres konstruktive involvering.
I de lokale partnerskaber er den lokale folkeskole et vigtigt omdrejningspunkt, og den lokale skoleleder er derfor også indgangen til mulig deltagelse i de lokale borgerupper.

SIKO, Fynske Idrætsforbund og DGI Fyn håber, at I finder muligheden relevant og interessant og at samarbejdet i jeres lokalområde vil udvikle sig konstruktivt til glæde for flest mulige. Som lokale idrætsorganisationer står vi gerne til rådighed med yderligere info og data vedrørende netop dit lokalområde.

Du er til enhver tid velkommen til at rette henvendelse til vores idrætsorganisationer

DGI: tlf. 79 40 46 17 – mail: anders.nielsen@dgi.dk                          

SIKO: tlf. 66 14 86 25 – mail: siko@siko,dk

Fynske IF: tlf. 22 41 75 20 – mail. konsulent@fynske-if.dk

Sæt fokus på idræt, fællesskab og fritidsaktiviteter i dit lokalområde
Udviklingstiltagene kan igangsættes på mange områder, men vi håber, at idrætten, fællesskabet, fritidsaktiviteterne og rammerne for disse også tilgodeses i den fælles udviklingsplan via jeres konstruktive involvering.
I de lokale partnerskaber er den lokale folkeskole et vigtigt omdrejningspunkt, og den lokale skoleleder er derfor også indgangen til mulig deltagelse i de lokale borgerupper.

BOLBRO Dialogproces er i gang start 23. marts

Skoleleder på Provstegårdsskolen er: Annemette Hovmand Petersen, Tlf: 61 55 82 14, AHPET@odense.dk

Udvalgt data for lokalområde Bolbro:

 • 14% af drenge og 20% af piger på mellemtrinnet (4.-6. klasse) deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 23% af drenge og 20% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Demografisk udvikling: Der forventes en stigning i befolkningstal i lokalområdet på 2300 fra 2018 til 2028 –
 • Der er en stor andel af unge i den studieparate alder 19-24 år.
 • Befolkningstilvæksten presser kapaciteten i idrætsfaciliteterne i lokalområdet

Næsby Dialogproces uge 15 til 18

Skoleleder på Næsby Skole er: Berith Emilie Eberhardt Bonnesen, tlf. 63751500, mail: bereb@odense.dk

Udvalgt data fra Næsby:

 • 24% af drenge og 20% af piger på mellemtrinnet deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 27% af drenge og 30% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Demografisk udvikling: Der forventes et fald i befolkningstal i lokalområdet på 250 fra 2018 til 2028 som det eneste område i kommunen. – dog stigning i aldersgruppen 60+
 • Stort pres på faciliteter ved Næsby Hallerne og Næsby Boldklub

DALUM Dialogproces Uge 17 til 20

Skoleleder på Dalumskolen er: Thomas Elm Mahler, tlf. 63750300, mail: tema@odense.dk

Udvalgt data fra skoledistrikterne Dalum, Hjallese, Tingløkke, Sanderum

 • 24% af drenge og 10% af piger på mellemtrinnet deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 26% af drenge og 10% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Demografisk udvikling: Der forventes en stigning i befolkningstal i lokalområdet på 2400 fra 2018 til 2028
 • Andel af børnefamilier og ældre er højere end gennemsnittet i andre lokalområder.
 • Befolkningstilvæksten presser kapaciteten i idrætsfaciliteterne i lokalområdet.
 • Kendetegnet ved en række meget store idrætsforeninger.
 • Stort potentiale for udvikling af fritidsaktiviteter ifm. Elmelundsskoven

HØJME Dialogproces uge 25 til 33

Skoleleder på Højmeskolen er: Anna-Cecilie Winther, tlf. 63750600, mail: ancep@odense.dk

Udvalgt data fra Højme

 • 24% af drenge og 11% af piger på mellemtrinnet deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 29% af drenge og 11% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Fritidslivet præget af foreningerne i Bellinge og Sanderum
 • Gode rekreative naturområder
 • Planer for opgradering af faciliteter i området
 • Demografisk udvikling: Der forventes en stigning i befolkningstal i lokalområdet (inkl. Bellinge og Dyrup) på 1500 fra 2018 til 2028 .
 • Væksten stammer især for 0-18 årige og 27-44 årige (børn/børnefamilier)

SANDERUM Dialogproces uge 13 til 16

Skoleleder på Sanderumskolen er: Claus Fagerlund, tlf. 63752404, mail: cfc@odense.dk

Udvalgt data fra skoledistrikt Sanderum

 • 24% af drenge og 10% af piger på mellemtrinnet deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 26% af drenge og 10% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Demografisk udvikling: Der forventes en stigning i befolkningstal i lokalområdet på 2400 fra 2018 til 2028 (for hele område Sanderum, Dalum, Tingløkke, Hjallese)
 • Andel af børnefamilier og ældre er højere end gennemsnittet i andre lokalområder.
 • Befolkningstilvæksten presser kapaciteten i idrætsfaciliteterne i lokalområdet.
 • Stort potentiale for udvikling af fritidsaktiviteter ifm. Elmelundsskoven

 

 

 

 

Hjælp Fritid og Folkeoplysning – Hjælp din forening

Fritid og Folkeoplysning søger eksempler på foreningers udfordringer med banker, hvidvask, GDPR og andet.

Rådmand Christoffer Lilleholt rejste den 2/2 2021 et initiativretsforslag i By- og Kulturudvalget vedr. det foreningerne bliver udsat for i forbindelse med banker, hvidvask, gdpr og andre ting.

Her ligestilles ofte store virksomheder og den lille forening.

Vi er i Fritid og Folkeoplysning ved at udarbejde en sag til udvalget til den 13/4 2021, hvor vi vil underbygge hans forslag med eksempler. Christoffer ønsker, at BKF-udvalget skal henvende sig til de relevante ministrer på området.

Har I som organisation nogle eksempler på ting, hvor det er ”at skyde myg med kanoner”?

Vi har lige et eksempel på en forening der søgte coronastøtte på 1.400 kr. Det kostede foreningen 1.000 kr. at oprette en konto i banken.

Og så har vi en forening der er kommet i Gældstyrelsens faste greb med renter, rykkergebyr m.m., men de kan ikke få besked om, hvad de samlet skylder, hvad de skylder for og hvordan de kan betale.

Kan I også nogle eksempler, så vil vi rigtig gerne bede om det senest den 1. marts 2021.

Vi mærker, at der på landsplan er en stemning for at gøre noget ved dette for at bevare vores foreningskultur, og for ikke at ”tage livet af” de frivillige.

Vi har også bedt om eksempler via vores nyhedsbrev fra sidste uge. Der er desværre ikke indkommet nogen endnu.

Venlig hilsen

Vivian Glasdam Sørensen

Fuldmægtig

Direkte tlf.: 65515311

Mail: vgs@odense.dk

Odense Kommune

By- og Kulturforvaltningen

Fritid og Folkeoplysning

Israels Plads 3

5200 Odense V

www.odense.dk

625 mio. – mulighed for prioritering

625 mio. til lokalområderne – giver mulighed for prioritering af idrætsområdet

Som en del af Velfærdens Fundament har forligspartierne i Odense Byråd bevilget 625 mio til udvikling af samtlige lokalområder i Odense. 

I SIKO er vi selvfølgelig meget tilfredse med denne prioritering. 

Politikere og embedsmænd har nu fordelt midlerne til hver skole fordelt på vedligehold, modernisering og lokalaftaler.

Nu starter den demokratiske proces i hvert lokalområde omkring fordelingen og prioriteringen af disse midler.

På baggrund af dette er der nu en unik mulighed for at lokalområderne kan igangsætte en længe savnet investering i idrætsområdet.

Både i forhold til vedligeholdelse og modernisering af ídrætsfaciliteterne er der et markant behov for en indsats.

Alle undersøgelser viser at vedligeholdte og moderne idrætsfaciliteter afsætter et  karakteristisk løft af sammenhængskraften i lokalområdet. Dette at et stort antal børn, unge, voksne og ældre kan samles på et centralt sted til idrætsudøvelse og socialt samvær giver en lokal identitet og fællesskabsfølelse, som er en uundværlig faktor for alle. I denne tid har vi alle erfaret hvor vigtigt det er at have et fællesskab på tværs af familier, interesser, social status, køn og alder.

De lokale idrætsforeninger bør derfor stå klar til at argumentere og kæmpe for en prioritering af idrætsområdet. Alle odenseanske idrætsforeninger repræsenterer netop det ønskede fællesskab.

Forligspartierne understreger netop at midlerne også skal anvendes til ”at forvandle folkeskolerne til et naturligt omdrejningspunkt og ad den vej styrke fællesskabet og sammenholdet i byens lokalområder”.

De kommunale gymnastiksale og idrætshaller trænger både til en kærlig hånd og ikke mindst en modernisering, der modsvarer de nutidige behov for idrætsfaglighed og fleksible muligheder for et aktivitetsindhold, der skal appellere til alle deltagergrupper. I den forbindelse har en ny undersøgelse af det markante frafald blandt piger fra 13 – 20 år i idrætsforeningerne angivet den manglende mulighed for socialt samvær i forbindelse med træningen som en helt afgørende faktor. De fleste piger prioriterer mulighederne for fællesskab meget højt. Spørgsmålet er nu om der findes tidssvarende lokaler til dette fællesskab i tilknytning til de nuværende haller og gymnastiksale i Odense ? Altså har deltagerne mulighed for at hygge sig i indbydende lokaler, der kan anvendes før, under og efter aktiviteten ? I mange tilfælde er svaret nej desværre. Konsekvensen er desværre at mange holder op med at dyrke idrætten i foreningen.

Desuden er omklædningsrummenes standard og fremtræden også et område, der bør have lokalområdernes bevågenhed.

Idræt for alle i Odense kan nu få langt bedre ben at gå på !

Vi skal derfor opfordre idrætsforeningerne til at være særdeles aktive lige nu i forhold til fremlæggelse af alle de gode argumenter for idrættens og foreningens muligheder for at der også i fremtiden kan være moderne rammer for idrætsområdet.

I SIKO vil vi gøre alt for at alle lokalområder udnytter denne mulighed til fordel for foreningsfællesskabet.

Niels Kildelund, “Årets Frivillige Idrætsleder på Fyn 2020”.

Niels Kildelund, “Årets Frivillige Idrætsleder på Fyn 2020”.

Henrik Schmidts hyldesttale til Niels  Kildelund

Rigtig hjertelig til lykke , Niels ,med titlen som Årets Frivillige Idrætsleder på Fyn i 2020

Kriterierne  for at blive Årets Frivillige Idrætsleder, er at den indstillede, gennem sit personlige virke, skal udvise en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække eller udvise initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde-eller elite området

Niels Kildelund leverer kort og godt det lange, seje og uegennyttige træk hvert eneste år, hver eneste måned, hver eneste uge og hver eneste dag.

Niels går selvfølgelig også forrest, når der skal afholdes arrangementer og fester i klubben, ligesom han deler ud af sit engagement og viden som næstformand  i Fyns Håndbold Forbund.

Niels har gennem en længere årrække  været en yderst aktiv  del af bestyrelsen i Idrætssamvirket Sport og Idræt i Svendborg, hvor han har arbejdet for hele idrætslivet i Svendborg.

Endnu engang hjertelig til lykke.

Herefter fik Niels overrakt  en check på 10000 kr.

en bronzefigur af Jens Galschiøt og diplomet på, at han er Årets Frivillige Idrætsleder 2020 på Fyn

Fynske Bank Sportslørdag/ ugen har lagt en live transmission på facebook.

Herunder link til live transmissioner af kåringerne af:

Årets Fynske Idrætsforening               : 15 minutter inde i transmissionen

Årets Frivillige Idrætsleder på Fyn   : 34 minutter inde i transmissionen

LINK TIL FACEBOOK

Vedr. motorsportsanlægget i Kærby Mose.

Til politikerne i By- og Kulturudvalget, Odense Kommune.

Vedr. motorsportsanlægget i Kærby Mose.

 Vi skal hermed tilkendegive, at SIKO bakker fuldstændig op om skrivelsen fra Fynske Idrætsforbund .

Se brevet her: Brev til Odense kommune

Med venlig hilsen

SIKO

Henrik Schmidt

Billede er fra Fyens Stiftstidende 19 januar 2021.

Tryg Penge til Odenses foreninger

Tryg Penge til Odenses foreninger 

Der er uddelt næsten 3 milioner kroner fra Trygfonden til projekter på Fyn og øerne og en stor del af dem, er landet i Odenses foreninger.

Pengene deles ud i flere kategorier med det til fældes at de skal fremme sikkerheden eller sundheden og trivslen i de områder, der modtager pengene.

Vedrørende sikkerhed har blandt andre Odense Kajakklub fået 11.000 og svømmehaller, som ligger under Odense Idrætspark, har modtaget 10.000. Cykkelklubben Team My Heart Odense, har modtaget 9.750 kr. til indkøb af cykelhjelme. DHG Håndbold har modtaget 32.732 kr. til “lægetasker”, i kategorien sundhed og trivsel.

Hvis du vil søge Trykfonden om en donation er deadline for søgning næste gang 1.marts.

Trykfonden findes på dette link: Trygfonden

Vil du søge andre fonde brug link: SIKO Fundraising

Nyt tiltag for talentudvikling

I forbindelse med at Odense Kommune skal forhandle ny aftale med Team Danmark, har Rune og jeg i den anledning – som I ved – i løbet af efteråret 2020 haft møder med klubber, uddannelsesinstitutioner, organisationer og kommunens Elite-idrætsråd. Vi forventer, at aftalen med Team Danmark bliver godkendt politisk i midten af januar 2021.

Vi havde undervejs også et par fællesmøder, hvor vi blandt andet drøftede mulighederne for at etablere et bredere og tættere samarbejde mellem de forskellige samarbejdspartnere, der er omkring Eliteidrætten og Talentudviklingen i Odense.

Vi kan heldigvis konstatere, at alle er enige om, at etablering af et nyt samarbejde ’Odense Talentudvikling’, er en god ide.

Vi er i gang med at lave en fælles hjemmeside, som kan fungere som én samlet fælles indgang til de mange gode tilbud og muligheder, der er i Odense. Det har været vigtigt for os, at få den i luften så hurtigt som muligt, og så derefter ’asfaltere mens vi kører’.

Tag derfor et kig på: www.odensetalentudvikling.dk

Odense samler talentudvikling og elitesport ét sted

Nyt tiltag samler overblikket over Odenses mange tilbud inden for eliteidræt og talentudvikling. Det skal gøre det nemmere for unge mennesker og deres forældre at træffe det rigtige valg.

Hvor bør jeg tage min uddannelse, hvis jeg samtidig skal holde fast i drømmen om en professionel karriere inden for fodbold, bordtennis, håndbold eller noget helt fjerde? Sådan spørger mange unge mennesker og deres forældre sig selv i øjeblikket, hvor der snart skal træffes vigtige valg om fremtiden.

Hidtil har det været op til familierne selv at danne sig et overblik over byens tilbud, men det ændrer Odense Kommune nu på med hjemmesiden www.odensetalentudvikling.dk. Den helt nye platform skaber nemlig sammenhæng i talentudviklingen i Odense og giver overblik over, hvilke muligheder der findes – uanset om det drejer sig om folkeskoler, ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser.

– Elitesporten er vigtig for Odense. Derfor er det vigtigt at gøre det nemmere for de unge mennesker, som ønsker at gå elitevejen inden for deres sportsgren. Det kan vi blandt andet gøre ved at styrke overblikket og hjælpe vores idrætstalenter med at træffe deres valg på det bedste grundlag, siger rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Christoffer Lilleholt (V).

På hjemmesiden kan der for eksempel findes informationer om, hvilke skoler og uddannelser der tilbyder ordninger for sportstalenter. Det vil gøre det nemmere for familier at beslutte sig for, hvor det vil være bedst at fortsætte sin skolegang.

– Mange unge talenter skal i disse dage tage stilling til, hvilken ungdomsuddannelse de vil tage efter folkeskolen, og på den nye hjemmeside kan man også se, hvornår de forskellige skoler holder virtuelle informationsaftener. Det er vigtigt for vores talentudvikling i Odense, at vi har et sammenhængende miljø inden for elitesport, og det arbejder vi konstant på at udvikle – blandt andet med tiltag som dette, siger chef for Fritid og Folkeoplysning, Rune Bille.

www.odensetalentudvikling.dk er et lokalt samarbejde om eliteidræt og talentudvikling i Odense, der omfatter klubber og talentudviklingsmiljøer, skoler og uddannelsesinstitutioner, særlige boligtilbud, Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO), specialforbund med aktiviteter i Odense, Team Danmark og Odense Kommune.

Kontaktinformation

Christoffer Lilleholt, By- og Kulturrådmand, tlf. 65 51 20 80

By- og Kulturforvaltningens pressetelefon: 65 51 20 80