Remindere til repræsentantskabsmøde 2023

Reminder 1.
Husk lige tilmelding til
SIKO’S Repræsentantskabsmøde fordi
På mødet vil der være mulighed for at drøfte og få ny inspiration til forskellige relevante emner.

Et af de højaktuelle emner :
Hvordan gør vi en god børne og ungdomsidræt bedre ?

Odense Kommune har markant focus på børn og unges trivsel i Odense.
Hvordan kan din idrætsforening bidrage ?

Har din forening lyst til at være med i et udviklingsprojekt indenfor dette område ?

Får vi alle børn og unge med i fællesskabet ?

Ja eller nej til forældretrænere ?

Bliver trænerne set og hørt af lederne ?

Der er mange udviklingsområder indenfor børneidrætten.
I SIKO er vi klar til at igangsætte nye initiativer på dette område .

Kom og deltag i debatten

Torsdag d 30. marts 2023 kl.19.00

Odense Kultur- og Idrætshus
Stadionvej 50, opgang K, stuen, 5200 Odense V

Tilmelding senest 27 marts
mail: siko@siko.dk eller tlf. 66148625

Skriftlig beretning tryk her

Regnskabssammendrag tryk her

Reminder 2.
SIKO’S Repræsentantskabsmøde
er vigtig og spændende
fordi
Idrætspolitikken er det højest prioriterede område i SIKO.

Men hvordan får vi endnu større politisk gennemslagskraft i Odense ?
Har du og din forening nogle forslag til nye metoder ?

Er der behov for et idrætspolitisk forum i Odense, hvor alle idrætsinteressenter kan mødes til uformelle drøftelser?

Er det korrekt eller er det en myte at vi ikke har særlig mange politikere, der brænder for foreningsidrætten ?

I SIKO holder vi en intern bestyrelseskonference d. 15/4, hvor vi kun har focus på dette område.
Her vil vi blive klædt på af Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen hvor vi får et indblik i den kommunale økonomi. Senere vil vi blive inspireret af Klaus Frejo fra Idrættens Udviklingscenter i forhold til nye metoder til påvirkning af beslutningstagerne.


Foto: TV2 Fyn
Din forening har mulighed for at komme med indput til udviklingen af vores metoder indenfor dette vigtige område.
Mød op på repræsentantskabsmødet og giv dit bidrag til debatten.
Reminder 3.
SIKO’S Repræsentantskabsmøde
kan være starten på et udviklingsprojekt
om rekruttering af frivillige i idrætsforeningerne
Evnen til at tiltrække og fastholde frivillige er vigtig.
Der er en kæmpe forskel på vores foreningers evne til at tiltrække og fastholde frivillige ledere.

Hvad skal der til for at trække nye ledere/hjælpere til foreningen?

Handler det i virkeligheden om synlig ledelse ?
Handler det om at skabe et socialt miljø, hvor de involverede oplever en værdi ved at få nogle gode relationer ?
Hvordan får vi de unge involveret ?
Hvilke erfaringer er der fra de foreninger, der lykkes med det ?
Hvilke kompetencer skal der til for at tiltrække nye ledere ?
Er rekrutteringen af nye frivillige i virkeligheden den største udfordring for foreningerne ?
Hvad kan SIKO gøre for at hjælpe foreningerne ?

I SIKO vil vi gerne igangsætte et udviklingsprojekt hvor vi har focus på dette område.

Vil I være med ?
Mød op på repræsentantskabsmødet 30/3 og få ny inspiration. !


Foto: Idrætssamvirket Aarhus
Mød op på repræsentantskabsmødet og giv dit bidrag til debatten.
Torsdag d 30. marts 2023 kl.19.00

Odense Kultur- og Idrætshus
Stadionvej 50, opgang K, stuen, 5200 Odense V

Tilmelding senest 27 marts
mail: siko@siko.dk eller tlf. 66148625