Idrætspolitisk valgmøde

Idrætspolitisk valgmøde.

Tirsdag d. 28/9 kl. 18.00 hos Energi Fyn afholder vi idrætspolitisk valgmøde med alle spidskandidaterne.
Mødet afvikles igennem et samarbejde mellem DGI, Fyn, Fyenske Idrætsforbund og SIKO.

Reserver allerede nu denne aften til dette formål.

For SIKO, er det nu højsæson for idrætspolitik

Vi er nu i gang med forberedelserne af vores idrætspolitiske indsats ieftersommeren og efteråret 2021.

Vi har netop fastlagt augustmøderne med samtlige partier i Byrådet.

Vi vil prioritere flg. områder i dialogen med politikerne:
. Nye investeringer i idrætsfaciliteter i udvalgte lokalområder.
. Ny pulje til kompetenceudvikling i idrætsforeningerne
. Forhøjelse af idrætspuljen med kr. 1. mio.
. Fastholdelse af den halve mio. til sundhedsfremmende initiativer.
. Afbureaukratisering af Bydelspuljen
. Anvendelse af midlerne fra Velfærdens Fundament til idrætsfremmende initiativer.

Alle disse områder er baseret på vores idrætspolitiske 10 års plan.
Vi ser frem til en positiv og fremadrettet dialog med politikerne.

Møderne vil blive afholdt som en optakt til budgetforhandlingerne.

Søg penge til jeres sundhedsfremmende initiativer !

Søg penge til jeres sundhedsfremmende initiativer !

Covidvirussen er snart et overstået kapitel. Det betyder at fællesskabet i idrætsforeningerne er stærkt efterspurgt igen.

I kan nu søge midler til at igangsætte eller understøtte en eller flere aktiviteter, der har focus på at øge sundheden, fællesskabet
og livskvaliteteten.

Det kunne f. eks være:
. På med musklerne – ned med vægten. Målrettet styrketræning for alle
. Et nyt samarbejde med børneinstitutionerne om mere bevægelse til førskolebørnene
. Tag din nabo med til idræt
. Tag din ven eller veninde med til idræt
. Skal vi cykle en tur hver uge – deltagere søges
. Nyt udstyr til træningen, der kan stilles til rådighed for nye medlemmer
. Send jeres ledere eller instruktører på kursus
. Flere sunde varer på hylderne i klubhuset
. Fællesspisning i klubhuset/hallen
. Idræt på tværs – familieidræt for alle generationer.

Kom selv med flere ideer. I kan søge op til kr. 50.000 til at
understøtte et eksisterende initiativ eller til at starte et helt nyt
hold eller tiltag.

I skal blot sende en mail til siko@siko.dk med en kort beskrivelse
af det I søger penge til.

Den nye ansøgningsfrist er 1/9.
Yderligere oplysninger hos sekretariatsleder Preben Rasmussen.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Torsdag d. 2/9 2021 kl. 19.00

Vi indkalder hermed til repræsentantskabsmøde. Mødet afholdes:

 Torsdag d. 2/9 2021 kl. 19.00   Sted: Pucken Møllemarksvej 75, 5200 Odense V.

 Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på rep. møde
skal være sekretariatet i hænde senest torsdag d. 5/8 2021.
Mail: siko@siko.dk

Den endelige dagsorden, beretning, regnskab og budget kan ses på hjemmesiden senest torsdag d. 19/8.

Med sportslig hilsen

SIKO

Friluftsbadet i Odense er nu åben

I strålende sol blev Odense Friluftsbad åbnet med maner af vor Rådmand
Christoffer Lilleholt lørdag 29.5.2021 kl. 10 !

I vandet efter morgenmaden var rådmand Christoffer Lilleholt og direktør i
By-og Kultur, Martin Petersen

Det ser rigtigt fint ud derude, men som vi alle ved trænger den gamle dame
til en hovedreparation. Det skal der tages stilling til i nær fremtid ! En
by af Odenses størrelse kan ikke undvære et friluftsbad!


En dejlig nyhed er ,at Dykkerklubben Neptun har fået klubhus i Odense
Friluftsbad. Det giver rigtigt meget mening at en Dykkerklub kan bruge
Friluftsbadet uden for åbningstiderne!

Henrik Schmidt
SIKO
Formand

Søg om 200.000 til dit lokalområde – Borgerne Bestemmer 2021

I Odense Kommune er vi i øjeblikket ved at lancerer Borgerne Bestemmer-pulje 2021.

Du kender den måske, men det er en tilbagevendende pulje som borgerne i et lokalområde kan ansøge, hvis de opfylder kriterierne. Her kan man blandt andet søge midler til at afvikle arrangementer der støtter de lokale fællesskaber og foreninger, men også til indsatser der støtter op om klima og miljø samt til mindre faciliteter og anlæg, fx borde og bænke i lokalområdet.

Vil du være med til at styrke fællesskabet i dit lokalområde? 🙌😀
Igen i år kan 10 lokalområder i Odense hver få 200.000 kr. til at styrke det lokale fællesskab. Søg puljen Borgerne Bestemmer og vær med til at gøre en forskel for dit lokalområde!
Find sammen med andre i dit lokalområde, og ansøg senest den 27. juni 2021. 👉 Læs mere på: odense.dk/borgernebestemmer
Del gerne opslaget med dine naboer, lokale foreninger og andre ildsjæle i dit lokalområde 👍
Mere om Borgerne Bestemmer:
Odense har mange lokale kræfter, som kan og vil noget med deres lokalområde. Derfor har vi puljen Borgerne Bestemmer. Formålet med puljen er at fremme det lokale engagement og styrke fællesskaber i lokalområderne.
Borgerne Bestemmer har tidligere støttet en lang række af projekter, fx foredrag, musikcaféer, legepladser, shelters, sommerfester, kunst, fodboldstævner og meget mere 🌿🎺🎭

Tilbud om kurser i konflikthåndtering – Det er gratis

Trænere, ledere og undervisere i foreningslivet oplever i stigende grad konflikter blandt deltagere, konflikter
der kan være ødelæggende for aktiviteten. Konflikter kan opstå pga. af mange forskellige faktorer f.eks.
deltagere med forskellig baggrund, psykiske udfordringer, forskellige forventninger eller af helt andre
årsager.
Der er en udbredt usikkerhed og mangel på viden og værktøjer til at tackle sådanne konflikter.
Derfor har BUS, SIKO og DOF Paarup Aftenskole i samarbejde søgt og fået tildelt midler til kurser i
konflikthåndtering fra Odense Kommunes udviklingspulje.
Kurserne er gratis og for alle trænere, ledere og undervisere i Odenses foreninger og aftenskoler.
Vi håber at rigtig mange vil deltage i kurserne til gavn for et bedre foreningsliv for alle.
Vi beder derfor om at I videresender det gode budskab med vedhæftede kursusbeskrivelse og orientering
om tilmelding til alle relevante i Jeres forening eller aftenskole.
Bemærk at det første kursus allerede er 26/5.

Det er afgørende, at du er bevidst om dine egne styrker og begrænsninger – såvel følelsesmæssigt som
intellektuelt, når du vil være god til at håndtere konflikter. Det er også vigtigt, at du får viden om og overblik
over, hvordan uenigheder kan optrappe til konflikter, hvis ikke vi griber ind på en hensigtsmæssig måde.
Derfor skal du kende forskellige redskaber til at nedtrappe konflikter.
Du får viden om
. Hvad er en konflikt?
. Hjernens dagsorden, når vi er pressede
. Konfliktgrupper og konflikttyper
. Konflikttrappen
. Kommunikation – optrappende og neddæmpende sprog – og kropssprogets betydning
. GIRAF-sprog og modellen – tal med autoritet og empati
.Konfliktreaktioner – test dig selv

Vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så når vi laver – mange – øvelser, er det jeres konflikter, vi prøver at håndtere.
De 14 dage mellem kursusdagene kan I bruge til at øve jer på lige de situationer, som er svære for jer at håndtere i dagligdagen.
På den sidste kursusdag taler vi om, hvad I har erfaret, der virker – og hvad der ikke virker. Og vi hjælpes ad
med, at I hver især starter på at udvikle jeres egen ”manual” til konflikthåndtering, som er brugbar netop for jer.
Underviser er Cand. Mag. Anette Ingemann Kirkegaard, som har 15 års erfaring med at undervise i kommunikation og konflikthåndtering.

Kursus 1: Onsdage 26/5 og 9/6 2021 kl. 17.00-21.35
Kursus 2: Lørdage 12/6 og 26/6 2021 kl. 10.00-14.35
Kursus 3: Lørdag 7/8 og 21/8 2021 kl. 10.00-14.35
Kursus 4: Tirsdage 7/9 og 21/9 2021 kl. 17.00-21.35
Kursus 5: Tirsdage 12/10 og 26/10 2021 kl. 17.00-21.35
Kursus 6: Lørdage 13/11 og 27/11 2021 kl. 10.00-14.35
Kursus 7: Lørdage 15/1 pg 29/1 2022 kl. 10.00-14.35
Kursus 8: Tirsdag 8/2 og 22/2 2022 kl. 17.00-21.35

Kurserne er gratis
Sted: DOF Paarup Aftenskole, Pakhusgården 18, 5000 Odense C. Hvis I er nok deltagere til et kursus fra
samme forening, kan kurset evt. afholdes i Jeres egne lokaler.
Tilmelding og yderligere oplysninger: DOF Paarup Aftenskole, info@paarupaftenskole.dk, 66 13 00 82
Ved tilmelding bedes du oplyse på hvilket af kurserne du gerne vil deltage, hvilken forening/aftenskole du er
tilknyttet, dit navn, adresse, tlf.nr. og e-mail.

Søg penge fra vores nye sundhedspulje !

Bevilling fra Odense Kommune åbner nu for ansøgninger til sundhedspuljen.

På baggrund af en bevilling fra Odense Kommune lukker vi hermed op for ansøgninger til Sundhedspuljen.

I Sundhedspuljen kan alle medlemsforeninger søge tilskud til idrætsindsatser for :
. Børn og unge med sundhedsmæssige udfordringer.
. Psykisk syge.
. Misbrugere.
. Isolerede familier.
. Andre udsatte grupper.
Der kan søges tilskud til:
. Udarbejdelse af PR-materiale.
. Indkøb af nødvendigt udstyr.
. Lokaleleje.
. Instruktørhonorering.
. Nedbringelse af deltagergebyr.
. Andre udgiftsposter indenfor puljens formål.
Der kan max. søges kr. 50.000 pr. forening.

I søger igennem en kort beskrivelse af Jeres indsats med en angivelse af formålet, indholdet, målgruppen, tidsplanen, evt. samarbejdspartnere og budget.
I kan også søge tilskud til en indsats I allerede har igangsat.
I skal sende en mail til siko@siko.dk med dette.

Ansøgningsfristen er 1/6 men vi behandler ansøgningerne løbende og der er 450.000 i puljen. Når de er bevilget er der ikke flere muligheder for at søge i 2021.

Når i har brugt pengene skal I indsende regnskab og en kort evaluering af indsatsen hertil.

Yderligere oplysninger:

Preben Rasmussen

preben@siko.dk

66148625./ 30625851

Frivilligcenter Odense – Frivilligbørs 2021

Ved seneste Frivilligbørs blev der indgået 100 nye samarbejdsaftaler på kun 70 minutter.

Frivilligcenter Odense inviterer SIKO og medlemsforeninger til at deltage i Frivilligbørs’21

Normalt ville Frivilligbørsen være en livlig markedsplads og et festligt netværksarrangement – et arrangement hvor man opsøger børsdeltagere for at indgå så mange meningsfulde ”børsaftaler” som muligt -en slags bytte-bytte-købmandsleg – hvor man udveksler ”ressourcer” i bred forstand (men ikke penge).

Online katalog
I år er der tale om et digitalt katalog  – et katalog der gøres tilgængeligt online fra vores hjemmeside og kommunikeres på vores forskellige platforme.
Vi kickstarter ”børsugen” (uge 20) med en åbningsvideo/evt. live stream, og vi lukker den igen den følgende mandag på samme måde.
Om fredagen afsløres antallet af indgåede aftaler og  vindernes  af årets ”børshaj” og bedste præsentation kårs.

I løbet af hele uge 20, har man så muligheden at gå på jagt i  kataloget, finde interessante ressourcer og organisationer og indgå ”børsaftaler” (et sjovere navn for konkrete små samarbejdsaftaler) – Kataloget kan desuden have længere levetid på hjemmesiden og ”skabe værdi”, men vi forsøger at fastholde det som et afgrænset event, med en start og slutning og en særlig kommunikativ indsats før, under og efter uge 20.

Vi har i år tilføjet muligheden for at de medvirkende kan tilføje en video/film til kataloget. En lille kort videooptagelse, hvor man præsentere sig selv, det man søger, og det man efterlyser på børsen. Videoerne kan således også bruges kommunikativt på de sociale kanaler i forbindelse med Frivilligbørsen.

Få inspiration fra 2019 kataloget: Tryk link her
Tilmelding til Frivilligbørs’21, senest 3. maj: Tryk på link

De bedste hilsner

Jess Kahr, centerleder – Frivilligcenter Odense
Østre Stationsvej 15 5000 Odense C
Mobil: 21 16 02 18
E-mail: leder@frivilligcenter-odense.dk

SIKOs repræsentantskabsmøde flyttes til Efteråret

Februar 2021-6 Nyhedsbrev

SIKOs repræsentantskabsmøde flyttes til Efteråret
Afholdes torsdag d 2/9 kl. 19.00.

På baggrund af myndighedernes opretholdelse af forsamlingsforbuddet skal vi hermed meddele at
repræsentantskabsmødet  er flyttet til:

torsdag d. 2/9 kl. 19.00.

Sted meddeles senere.
Beretning, dagsorden og regnskab udsendes medio april.

Med venlig hilsen
SIKO