Udfordrende budget for idrætsforeningerne

Udfordrende budget for idrætsforeningerne
Idrættens organisationer får særdeles travlt

Fredag d. 18.september blev der indgået budgetforlig med deltagelse af S, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.
Først og fremmest er det positivt at SIKO`s langsigtede strategi i forhold til bevillinger til idrætsområdet har båret frugt. Der er nu afsat 95 mio. til idrætsområdet. Disse midler skal understøtte renovering og modernisering samt styrke området til fremtidens behov. Desuden er forligspartierne enige om at der ud af beløbet skal prioriteres investeringer i miljørigtige kunstgræsbaner – eksisterende som nye og en udvidelse af 2:1 puljen.
Desuden: Velfærdsplanen indeholder også 500 mio. til skoleområdet og endelig 125 mio. til udvikling af lokalområderne.

På alle disse områder vil den konkrete udmøntning af bevillingerne bero på en dialog med forvaltninger, organisationer, øvrige samarbejdspartnere og borgere. Der bliver således behov for en kontinuerlig synliggørelse af idrætsforeningernes ønsker og projekter. Fundraising bliver også et væsentligt redskab, idet midlerne hurtigt kan få ben at gå på.

Endelig har forligspartierne indgået en aftale om at der afsættes 35 mio. til renovering og udvikling af Odense Stadion. Stadionområdet skal udvikles til at være et attraktivt og moderne område med en tidssvarende og fremtidssikret fodboldarena. På baggrund af at der, som beskrevet, er afsat midler til breddeidrætten, hilser SIKO denne Stadion bevilling velkommen.

Vores forslag om etablering af en Sundhedspulje fik mange rosende ord med på vejen. Der skal arbejdes videre med denne i Sundhedsudvalget.

Vi holder gryden i kog også på dette område.