Søg penge til jeres sundhedsfremmende initiativer !

Søg penge til jeres sundhedsfremmende initiativer !

Covidvirussen er snart et overstået kapitel. Det betyder at fællesskabet i idrætsforeningerne er stærkt efterspurgt igen.

I kan nu søge midler til at igangsætte eller understøtte en eller flere aktiviteter, der har focus på at øge sundheden, fællesskabet
og livskvaliteteten.

Det kunne f. eks være:
. På med musklerne – ned med vægten. Målrettet styrketræning for alle
. Et nyt samarbejde med børneinstitutionerne om mere bevægelse til førskolebørnene
. Tag din nabo med til idræt
. Tag din ven eller veninde med til idræt
. Skal vi cykle en tur hver uge – deltagere søges
. Nyt udstyr til træningen, der kan stilles til rådighed for nye medlemmer
. Send jeres ledere eller instruktører på kursus
. Flere sunde varer på hylderne i klubhuset
. Fællesspisning i klubhuset/hallen
. Idræt på tværs – familieidræt for alle generationer.

Kom selv med flere ideer. I kan søge op til kr. 50.000 til at
understøtte et eksisterende initiativ eller til at starte et helt nyt
hold eller tiltag.

I skal blot sende en mail til siko@siko.dk med en kort beskrivelse
af det I søger penge til.

Den nye ansøgningsfrist er 1/9.
Yderligere oplysninger hos sekretariatsleder Preben Rasmussen.