SIKO arbejder ihærdigt for at synliggøre idrætsforeningernes udfordringer under Coronakrisen

SIKO arbejder ihærdigt for at synliggøre idrætsforeningernes udfordringer under Coronakrisen.

I SIKO kæmper vi netop nu for at der etableres tilstrækkelige hjælpepakker til idrætsforeningerne, der kan blive hårdt ramt af sundhedskrisen.

Vi er derfor i tæt dialog med både DIF og DGI. Begge organisationer arbejder for at der etableres en central hjælpepakke. I den forbindelse har de sendt et spørgeskema ud til alle foreninger. Vi skal opfordre til at alle foreninger får svaret på dette.
Der forventes en afklaring på de politiske forhandlinger umiddelbart efter påske.

Vi skal henvise til organisationernes hjemmesider, der iøvrigt også har en række nyttige informationer om foreningernes muligheder og vilkår under krisen.

Dansk Idrætsforbund     Dansk Gymnastik Idrætsforbund

Vi er selvfølgelig også i tæt dialog med By og Kultur, Odense Kommune. De har allerede iværksat en række hjælpeforanstaltninger til foreningerne i Odense.
Der er etableret en akutpulje på kr. 300.000 under By og Kultur. Der udsendes yderligere info vedr. denne umiddelbart efter påske.
Puljen kan søges fra https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/ansoegning-til-akutpuljen-covid-19

Vi holder møde med Jane Jegind og hendes embedsmænd umiddelbart efter påske.

Desuden har vi udsendt Nyhedsbrev med den anden akutpulje til initiativer overfor ramte grupper.
Endelig skal vi henvise til Trygs  pulje til nye initiativer under krisen. Yderligere info på www.tryghed.dk.
Vi holder et vågent øje med udviklingen.

Skal vi have et velfungerende foreningsliv efter krisen er det bydende nødvendigt med en tilstrækkelig hjælpepakke.

Mvh og god påske
SIKO