På med de idrætspolitiske arbejdshandsker!

Så er sommerferien slut og vi er i fuld gang med møderne med alle politiske partier i Odense.

Vi arbejder med flg. prioriterede ønsker til det kommende budget:
  • Afsættelse af de nødvendige midler til renovering/opdatering af idrætsfaciliteterne i Odense.
  • Ekstra midler til 2:1-puljen.
  • 1 mio. mere til Idrætspuljen.
Udover disse møder vil vi arbejde med flg. idrætspolitiske virkemidler:
Vi skal hermed opfordre alle foreninger til at tage aktivt del i idrætsdebatten.