Mundtlig beretning repræsentantskabsmøde 2. september 2021

MUNDTLIG BERETNING TIL SIKO´S REP. MØDE 2. SEPTEMBER 2021

VELKOMST:

. REPRÆSENTANTER. FRA SIKOS´S MEDLEMSFORENINGER
. RÅDMAND I BY- OG KULTUR, CHRISTOFFER LILLEHOLT
. CHEFKONSULENT I FRITID OG FOLKEOPLYSNING, MICHAEL JOHANSEN
. SIKO´S SAMARBEJDSPARTNERE INDEN FOR IDRÆTTEN I ODENSE, PÅ FYN OG I RESTEN AF DANMARK

HENVISNING TIL DEN UDSENDTE SKRIFTLIGE BERETNING OM SIKO´S VIRKE I 2020
SIKO´S SEKRETARIAT HAR SAMMEN MED INDKALDELSEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET UDSENDT EN FYLDIG SKRIFTLIG BERETNING FOR 2020, SOM VI HÅBER, AT ALLE HAR LÆST.

 

COVID 19 :
TIDEN FRA SIDSTE REPRÆSENTANTSKABS MØDE, SIKO HOLDT: 17.NOVEMBER 2020 (FOR ÅR 2019) OG TIL NU,
HVOR VI HAR 2.SEPTEMBER 2021, HVOR VI HOLDER REPRÆSENTANTSKABS MØDE (FOR ÅR 2020) ER NOK DEN
MEST MÆRKELIGE TID, VI HAR OPLEVET I VORES ORGANISATION.
Vi HAR HAFT FULD BEMANDING PÅ KONTORET, MEN STORT SET AL KOMMUNIKATION HAR VÆRET AFHOLDT PR.
TLF. ELLER ELEKTRONISK. VI HAR I DEN GRAD MANGLET, FYSISK, AT KUNNE KOMME UD AT TALE MED VORE FORENINGER, OG VI ER IKKE DET MINDSTE I TVIVL OM, AT DET HER HAR VÆRET EN HELT EKSTRAORDINÆR SLEM TID I FORENINGERNE.
SELV OM DER HAR VÆRET MANGE GODE HJÆLPE PAKKER OG LANG KREDIT FRA KOMMUNENS SIDE, HAR TVIVLEN MEGET GÅET PÅ, OM NU KONTINGENT INDTÆGTERNE VILLE KOMME.

ET LANGT STYKKE HEN AD VEJEN SER DET UD TIL AT KONTINGENTER ER BLEVET BETALT TIL VORE IDRÆTSFORENINGER, SELV OM DER IKKE HAR VÆRET, ELLER KUN DELVIS HAR VÆRET AKTIVITET I DEN PERIODE, SOM KONTINGETET HAR DÆKKET. DET ER RET POSITIVT, OG VISER, AT DET GENSIDIGT FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB KAN NOGET HELT SÆRLIGT
OG BETYDER MEGET FOR MEDLEMMERNE!

SIKO´S IDRÆTSPOLITISKE INDSATS

I INDLEDNINGEN TIL DEN SKRIFTLIGE BERETNING 2020 STÅR DER TIL SIDST: I DENNE BERETNING VIL VI BESKRIVE
OG VURDERE VORE HANDLINGER. DETTE SYNES VI FREMGÅR RET KLART AF DEN SKRIFTLIGE BERETNING.

VI VIL DESUDEN PERSPEKTIVERE VORES INDSATS OG SE FREMAD. 2021 BYDER PÅ NYE UDFORDRINGER FOR DEN NYE BESTYRELSE. VI GLÆDER OS TIL DISSE. DET ET DET, JEG VIL KOMME IND PÅ HER I MIN MUNDTLIGE BERETNING:

SIKO FORSØMMER IKKE NOGEN LEJLIGHED OVER FOR POLITIKERNE TIL AT ROSE VELFÆRDENS FUNDAMENT.
I BUDGET 2019 MÅTTE ALLE FORVALTNINGER, INKL. BY-OG KULTUR, HERUNDER FRITID OG FOLKEOPLYSNING, SOM
IDRÆTSLIVET HØRER UNDER, HOLDE FOR MED TUNGE BESPARELSER PÅ PERSONALE MED MERE FOR AT VI ALLE KUNNE SPARE OP TIL, AT DER FREMOVER KOMMER FLERE UNGE OG ÆLDRE.

EFTERFØLGENDE ER DET FANTASTISK AT KONSTATERE ,AT FOKEOPLYSNINGSOMRÅDET MED ALLE DETS FRIVILLIGE
NU ER VELFÆRD OG HERMED EN DEL AF VELFÆRDENS FUNDAMENT.
VELFÆRDENS FUNDAMENT BETYDER:
.  RENOVERING AF UDVALGTE IDRÆTSFACILITETER
ETABLERING/RENOVERING AF KUNSTGRÆSBANER.
.  FORHØJELSE AF 2:1 PULJEN
.  MIDLER TIL SKOLER/ LOKALOMRÅDER, SOM OGSÅ GIVER MULIGHED FOR MODERNISERING AF IDRÆTSFACILITETER
.  ØVRIGE MIDLER TIL ÆLDREOMRÅDET OG DAGINSTITUTIONER ,SOM KAN INDEHOLDE MULIGHEDER FOR IDRÆTSFORENINGER.

PÅ DE POLITISKE MØDER HAR VI ROST POLITIKERNE FOR VELFÆRDENS FUNDAMENT OG IMPLEMENTERINGEN AF
SAMME.

DGI FYN, SIKO OG FYNSKE IDRÆTSFORBUND HAR, AFLEDT AF FIBBL UNDERSØGELSEN, DER VISER AT OP TIL 40 % AF BØRN OG UNGE IKKE DELTAGER I ORGANISERET IDRÆT I ODENSE, LAVET ET NÆRMERE SAMARBEJDE OM AT FINDE ÅRSAGERNE HERTIL.
SAMARBEJDET ER OGSÅ GÅET PÅ EN SAMLET MOBILISERING AF IDRÆTSFORENINGER I LOKALOMRÅDERNE TIL
AT TAGE DEL I DE LOKALE AFTALER, SOM DER ALLEREDE ER LAVET 7 AF I LOKALOMRÅDERNE, MED SKOLERNE SOM
OMDREJNINGSPUNKT. VI MÅ SIGE, AT DET ER LYKKES RET GODT FOR IDRÆTSFORENINGERNE AT KOMME MED I DE 7
AFTALER, DER ALLEREDE ER LAVET!

ENDELIG ER DER ET SAMARBEJDE MELLEM DGI FYN, SIKO OG FI OM AT LAVE ET VALGMØDE 28.9.2021 KL. 18 PÅ
ENERGI FYN!! ALLE TOPPOLITIKERE I ODENSE BYRÅD HAR TAKKET JA TIL AT DELTAGE I VALGMØDET.

UDOVER DE 3 ORGANISATIONS MEDLEMSFORENINGER OG FORBUND INVITERES DER OGSÅ LANDSPOLITIKERE, VALGT PÅ FYN!

PÅ ANLÆGSSIDEN ER DER TÆT SAMARBEJDE MELLEM FOLKEOPLYSNINGSUDVALGT, KOORDINATIONSUDVALGET I
ODENSE IDRÆTSPARK OG SIKO OM AT TYDELIGGØRE ET ANTAL VELBESKREVNE ANSØGNINGER FRA KOMMUNENS
OG SIKO´S DATABASE, PÅ ØNSKER OM ANLÆG FRA MANGE FORSKELLIGE IDRÆTSFORENINGER RUNDT OMKRING I
ODENSE.
PÅ BASIS HERAF HAR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET, I OVERENSSTEMMELSE MED KOORDINATIONSUDVALGET FOR ODENSE IDRÆTSPARK LAVET EN PRIORETET ANLÆSGPRIORITERING FOR EN DEL AF PROJEKTERNE, HVORAF NOGLE HAR  EGENFINANCIERING MED.

I SIKO HAR VI VEDTAGET, AT VI SELVFØLGELIG BAKKER OP OM FOU OG KOO´S ANLÆGSPRIORITERING, MEN VI SYNES
AT STJERNENS PROJEKT: MERE END EN HAL, OM DEN NYE SCT. JØRGENS HAL BØR HAVE 1. PRIORITET, FORDI DER I
FORVEJEN ER GIVET 15.5 MILL. KRONER TIL PROJEKTET. HEREFTER ER DER FONDSANSØGT EET ÅR PÅ PROFESSIONEL VIS, UDEN AT DET ER LYKKES AT FÅ DE MANGLENDE 25 MILL. KRONER HJEM!

SIKO HAR I FLERE ÅR STÅET BAG STJERNENS PROJEKT, FORDI ALLREDE FOR NOGLE ÅR SIDEN VAR MAN I SCT.
JØRGENS HALLEN 14000 BRUGERE OM HALLEN, HVOR MAN I ANDRE HALLER I BYEN- I GENNEMSNIT- ER 4500 OM
EN HAL

PÅ DRIFTS SIDEN -ALTSÅ PULJER, DER KAN SØGES AF SIKO´S MEDLEMSFORENINGER, HAR SIKO I ÅR 3 ØNSKER:

.  NY PULJE TIL KOMPETENCEUDVIKLING I IDRÆTSFORENINGERNE PÅ 1. MIO. KR. ÅRLIGT SOM ADMINISTRERES AF SIKO.DER ER ET MASSIVT BEHOV FOR AT VI FÅR RUSTET VORE FORENINGER BEDST MULIGT TIL AT TAGE IMOD ET STØRRE UDSNIT AF BEFOLKNINGEN, MED DE UDFORDRINGER DET GIVER. TRÆNERKURSER MED MERE HOS DIF OG DGI ER RELATIVT DYRE, OG DET KNIBER MED AT FINDE MIDLER I MANGE FORENINGER TIL AT FÅ SENDT TRÆNERE OG INSTRUKTØRER PÅ KURSUS.
.  IDRÆTSPULJEN, SOM ER ET FASTSLÅET SUCCES MED SAMARBEJDET MELLEM EN LANG RÆKKE IDRÆTSFORENINGER OG HELE DET ODENSEANSKE SKOLELIV. PULJEN HAR VÆRET LUKKET DELVIST NED UNDER COVOD 19, MEN EFTER FORENINGERNE ER LUKKET OP, VIL PULJEN, SOM P.T. ER PÅ 2 MILL. KR. ÅRLIGT , BLIVE BRUGT OP.DER SØGES OM EN
FORHØJELSE PÅ 1 MILL. KR. ÅRLIGT TIL I ALT 3 MILL. KR.
.  FOR FØRSTE GANG, EFTER AT HAVE SØGT I FLERE ÅR, FIK SIKO EN SUNDHEDSPULJE I BUDGET 2020. VI HAVDE SØGT OM 5 MILL. KR. PER ÅR.DER BLEV FRA NOGLE SUNDHEDSMIDLER FUNDET 500000 KR, MED 10 % AF BELØBET TIL ADMINISTRATION I SIKO.PULJEN KOM FØRST I GANG I STARTEN AF JUNI MED GENÅBNINGEN AF VORE IDRÆTSFORENINGER, OG DER ER INGEN TVIVL OM, AT DEN BLIVER SØGT OP I ÅR I ÅR.PULJEN KAN SØGES OG ANVENDES TIL
SUNDHEDSFREMMENDE INITIATIVER I IDRÆTSFORENINGERNE.PULJEN BØR VÆRE PÅ 1 MILL. KR PER. ÅR

.  TIL AT ADMINSTRERE BÅDE SUNDHEDSPULJE OG KOMPETENCEPULJE FORSLÅR SIKO, AT VI SOM ORGANISATION FÅR 10 % AF PULJEBELØBET. HERMED BLIVER DER MULIGHED FOR AT HENTE NOGET AF TABTE TILSKUD TILBAGE EFTER DEVISEN: ”NOGET FOR NOGET ”
. DET ER IKKE NOGEN HEMMELIGHED, AT SIKO, EFTER FLERE ÅRS UNDERSKUD PÅ 2-300000 KR. PR. ÅR, ER I EN STRUKTURERET PROCES OM AT FINDE EN FREMTIDIG FASTERE FINANSIERING AF VORE AKTIVITETER. VI HAR AFHOLDT EN SÆRDELES KREATIV BESTYRELSEKONFERENCE, OG INTERNT HAR VI TIL STADIGHED KIG PÅ NYE INDTÆTSMULIGHEDER OG
STRAMNINGER I UDGIFTER. I DEN FORBINDELSE HAR VI BESLUTTET AT FORHØJE KONTINGENTET MED 200 KR. PR. ÅR FOR ALLE VORE MEDLEMSKLUBBER.

FORENINGSIDRÆT ER DET BEDSTE MIDDEL TIL ØGET TRIVSEL OG SUNDHED. VI HAR NETOP ANALYSERET DE SENESTE FORSKINGSRESULTATER I FORHOLD TIL FORENINGSIDRÆT, TRIVSEL OG SUNDHED.
PÅ EN RÆKKE PARAMETRE ER DET DOKUMENTERET, AT FORENINGSIDRÆT HAR SÆRDELES POSITIVE FØLGEVIRKNINGER:

. BØRN MED EKSTRA IDRÆTSUNDERVISNING HAR NEDSAT RISIKO FOR DIABETES OG HJERTEKARSYGDOMME.
.  EKSTRA IDRÆTSUNDERVISNING KAN HALVERE UDFORDRINGEN MED OVERVÆGT
.  BØRN MED DÅRLIG KONDITION HAR 15 GANGE HØJERE RISKO FOR HJERTEKARSYGDOMME
. BØRN, DER ER AKTIVE I FORENINGSIDRÆT, HAR BEDRE HJERTEFUNKTIONER OG MUSKEL/KNOGLE SUNDHED END DE IKKE FORENINGSAKTIVE
.  FORENINGSAKTIVE VOKSNE OG ÆLDRE HAR EN MINDRE SYGELIGHED OG DØDELIGHED END DE IKKE FORENINGSAKTIVE
.  FORENINGSAKTIVE ER I LANGT BEDRE TILSTAND I FORHOLD TIL HJERTE/KAR, OSTEOPOROSE, DEMENS, PROSTATA-, TESTIKEL -, LUNGE- OG BRYSTKRAFT END IKKE FORENINGSAKTIVE
.  SUND LEVESTIL MED IDRÆLT OG SUND KOST KAN FORLÆNGE LEVETIDEN MED 14 ÅR
.  FYSISK INAKTIVITET ER DEN FJERDESTØRSTE RISIKO FAKTOR I FORHOLD TIL GLOBALT HELBRED
.  FORENINGSAKTIVE VOKSNE OG ÆLDRE HAR EN MARKANT STØRRE TRIVSEL END IKKE FORENINGSAKTIVE
SOM DET FREMGÅR AF DISSE STATEMENTS, ER DET AT VÆRE AKTIV I FORENINGSIDRÆT DET BEDSTE MIDDEL OVERHOVEDET I FORHOLD TIL FYSISK OG MENTAL SUNDHED. DERFOR ER DER BRUG FOR EN LANGT STØRRE PRIORITERING AF RAMMEVILKÅRENE FOR FORENINGSIDRÆT.ODENSE KOMMUNE HAR NETOP NU MULIGHEDEN FOR AT TAGE FØRERTRØJEN PÅ DETTE OMRÅDE!

DET ER IKKE ALENE MULIGT- DET ER FAKTISK NØDVENDIGT, AT ODENSE KOMMUNE OPPRIORITERER IDRÆTSFORENINGERNES RAMMEVILKÅR I DET KOMMENDE BUDGET FORLIG!

DER ER ET ØKONOMISK RÅDERUM, DER KAN ANVENDES TIL NYE FACILITETER OG NYE TILSKUDSPULJER TIL FORENINGSIDRÆTTEN, SÅ ODENSE KOMMER I DEN GULE FØRERTRØJE PÅ IDRÆTSOMRÅDET !!

FOR SIKO´S SEKRETARIAT,PERSONALE OG BESTYRELSE HAR 2021 SOM SAGT VÆRET EN PRØVELSE FOR OS ALLE.
DET ER EN MEGET STOR GLÆDE AT HELE VORES SEKRETARIAT OG KURSUS CENTER HAR VÆRET I GANG I HELE COVID 19 PERIODEN UNDER PROFESSIONEL LEDELSE AF ANETTE OG PREBEN SAMT ALLE VORE DYGTIGE LÆRERE

ENDELIG SKAL DER LYDE EN STOR TAK TIL SIKO´S BESTYRELSE , DET HAR VÆRET EN FORNØJELSE AT SE JERES
ENGAGEMENT I FORBINDELSE MED SIKO´S ØKNOMI, SAMT IKKE MINDST I VORES KONTAKT MED VORE
FORNINGER, EMBEDSMÆND OG POLITIKERE!

AFSLUTNING
HERMED OVERLADER JEG SÅVEL DEN SKRIFTLIGE
SOM DEN MUNDTLIGE BERETNING FOR SIKOS´S
VIRKE I 2022 TIL REPRÆSENTANTSKABETS
GODKENDELSE