Link til SIKOs beretning og regnskab 2018

SIKOs repræsentantskabsmøde Tirsdag 26/3 kl. 19.00
Sted: B1909 Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ

Tilmelding til repræsentantskabsmødet senest 19/3 på tlf. 66148625 eller siko@siko.dk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
 5. Ingen indkomne forslag.
 6. Valg: Næstformand Hans Ole Andersen (modtager genvalg)
  Kasserer Poul Bülow (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Max Pedersen (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Dennis Witek (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Bjarne Frimann (modtager ikke genvalg)
  2 suppleanter
  1 registreret revisor
  1 folkevalgt revisor  Yrsa Larsen (modtager ikke genvalg)
  1 folkevalgt revisorsuppleant Arne Christensen (modtager genvalg)        
 7. Eventuelt.

Mødet afsluttes med et indlæg fra rådmand Jane Jegind.

Beretning findes vedhæftet her, og regnskab og budget her.

Download Materialer