Julehilsen

Vi ønsker hermed alle medlemsforeninger en glædelig jul og et godt nytår.
 

2018 har budt på mange idrætspolitiske udfordringer.
 

Budgetforliget indeholdt som tidligere meddelt en del positive elementer for foreningsidrætten. Vi kæmper ihærdigt videre og har allerede indledt dialogen med de politiske partier i forhold til det kommende budget.
 

Idrætspuljen kører for fuld kraft med et stort antal succesfyldt samarbejdsprojekter  mellem foreninger og skoler. Nu ser vi frem til SDU’s evaluering af puljen.
 

2019 indledes med travlhed, idet vi både har Sportslørdag og vores interne bestyrelses­konference i januar.

På sidste Folkeoplysningsudvalgsmøde fik vi uddelt et stort antal bevillinger fra 2:1-puljen til vores medlemsforeninger. Der bliver imidlertid en ny uddelingsrunde. Mere om det i næste Nyhedsbrev.

Med venlig hilsen SIKO