Jane Jeginds noter til repræsentantskabsmødet 2017

Jane Jegind havde et godt indlæg i forbindelse med SIKOs repræsentantskabsmøde. Herunder er noterne til indlæget.

 

Indledning og tak

Tak for invitationen. Det er altid en fornøjelse at komme på SIKO’s repræsentantskabsmøde og møde jer frivillige ledere.

En stor ros til SIKO for det konstruktive samarbejde vi har med udvikling af idrætten i Odense. Vi sætter pris på jeres bidrag og engagement. Det er jo også lykkes jer, midt i en sparetid, at overbevise os politikere om nødvendigheden af at sætte midler af til Åben Skole samarbejde og til 2:1 ordningen. Det er dygtigt gjort.

I året der er gået har vi sammen med jer også fejret nogle begivenheder:

Flotte OL-medaljer til Victor Akselsen, Lasse Norman, Rikke Møller Pedersen og Stinna Tange Kaastrup, der alle har rødder I Odense. Sportscentrum vandt Danskernes Idrætspris i 2016 foran en række andre gode initiativer og i år var Børnebasket Fonden tæt på. Børnebasketfonden har været meget aktiv i Odense omkring den Åbne Skole og har oprettet flere satellit basketballklubber.

Fritidspolitikken.

Vi arbejder videre med Fritidspolitikken, hvor der er en række initiativer i gang i forhold til vores 3 fokusområder:

 Kobling mellem skole og fritid

 Optimering af faciliteter og anlæg

 Aktive og inspirerende byrum

Kobling mellem skole og fritid

Idrætspuljen har været i gang i 2 år og er en forrygende succes. Vi er i den grad rendt over ende af gode initiativer fra  foreninger, der tilbyder eleverne en mere inspirerende skoledag og et godt link til fritidsaktiviteter. Efterspørgslen er langt højere, end de midler vi har til rådighed. Så for at sikre den bedste kvalitet og de bedste undervisningsforløb, der leder til øget fritidsdeltagelse har vi strammet en smule op.

Det skal fortsat være nemt at søge, men nu bliver der to faste ansøgningsfrister for puljen, så de foreninger, der vil lave aktiviteter i efteråret, skal søge inden 1. maj. Vi melder en tilsvarende ansøgningsfrist ud i efteråret for de foreninger der byder ind med forårsaktiviteter.

Det er en fornøjelse at se den initiativrighed og den bredde, der er i jeres undervisningstilbud. Vi er ude på alle skoler med rigtig mange foreningstilbud og det glæder mig, at der er mange af de ”skæve” og måske normalt ukendte fritidsaktiviteter, der via Idrætspuljen får et vindue, hvor de kan blive synlige i lokalsamfundet og rekruttere nye medlemmer.

Og så kan jeg afsløre, at vi snart lægger en sag frem for folkeoplysningsudvalget, hvor vi foreslår, at en del af udviklingspuljen reserveres til, at andre folkeoplysende aktiviteter end idræt kan søge til skolesamarbejder på samme vilkår som idrætten.

Optimering af faciliteter og anlæg

Vi har snuden i sporet i forhold til den store facilitetsanalyse i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og SDU. Vi er ved at være færdige med tællinger i udvalgte idrætsanlæg med endog rigtig stor hjælp fra Odense Sportsfisker Klub, der står for optællingerne. Vi har efter lang tids tilløb sat fokus på en facilitetsstrategi og lavet en aftale med Dansk Idræts Forbund om processtøtte. Her er SIKO selvfølgelig en vigtig samarbejdspartner.

Vores 360 graders eftersyn af de selvejende haller er ligeledes godt i gang. Vi har lavet aftaler med flere haller, som vi venter os meget af.

Der har hos flere af boldklubberne og i pressen været stor fokus på de 16 mio.kr., der i sidste budgetforlig blev afsat til nye boldbaner, med fokus på optimering af OB’s spredte faciliteter, baner til kvindefodbolden og renovering af kunstgræsbanen i Hjallese. Her nærmer vi os en afslutning og i løbet af april og maj udløser det sig i en politisk beslutning.

Vores fællesprojekt med ”En indgang” i forbindelse med anlægsbyggerier og fast kontortid i foreningsværkstedet første tirsdag i måneden har ikke givet mange kunder. Men jeg fornemmer, at det alligevel er en god investering i forhold til de foreninger, der gør brug af tilbuddet. Man skal naturligvis ikke vente på, at foreningsværkstedet er åbent, hvis man har et projekt, men rette henvendelse til Fritid og Eliteidræt i alle tilfælde.

Aktive og inspirerende byrum

Fritid og Eliteidræt byder sig med, når der skal etableres byrum og laves planer og strategier for nye bydele. Vi har været med omkring havneplanen og er med omkring ”Gartnerbyen” der har fokus på Bolbro og hvad vi gør, når GASA flytter ud. Afdelingerne i By- og Kultur koordinerer arbejdet fint og vi er forhåbentlig snart klar med et skateranlæg ved havnen og andre tiltag i dette område.

I Tarup Davinde er der igangsat en proces om et nyt mødested for de mange nuværende og fremtidige brugere af området. Jeg håber og tror, at processen ender i et sted hvor såvel de organiserede, de selvorganiserede, skoler, institutioner, gæster og turister kan finde et holdepunkt i dette fantastiske område. Der er allerede etableret Mountainbike spor, ridestier og hundeskov, lige som lystfiskerne har fået adgang til en fiskesø til undervisning af skoleelever.

Afslutning

Som I kan fornemme, så er der gang i den og mere kommer til at ske.

Bydelsmøder

Her i 2017 har By- og Kulturforvaltningen igangsat en række bydelsmøder under overskriften ”Det gode liv”. Vi kommer rundt i 12 forskellige bydele. Formålet med bydelsmøderne er at understøtte det gode liv. Det gør vi bl.a. ved

 en fortælling om forvaltningens arbejde i bydelen(e) – både den fysiske og den mentale transformation,

 at sætte særlig fokus på ”det gode liv” og åbne op for, at borgerne kan blive klogere på mulighederne i lokalområdet(-områderne)

 at italesætte bydelen som en del af byen med en unik fortælling og identitet. Ved alle bydelsmøder er de forskellige kontorer i By- og Kulturforvaltningen repræsenteret, og de lokale foreninger og kulturaktører indbydes til at komme og ”vise sig frem”.

Vi har nu været i 3 områder – Bellinge/Dyrup/Højme, Munkebjerg/Hunderup/Centrum og i sidste uge var det Højby/Hjallese/Lindved/Skt. Klemens. Og indtil nu må jeg sige, at borgeren har taget rigtig godt i mod både forvaltningen og de foreninger, der har stillet op til bydelsmøderne.

 

Forstadspuljen

Forstadspuljen bliver fortsat søgt af mange foreninger, der lykkes med at få tilskud til anlæg, der bredt kommer lokalområdet til gode. En del bliver også afvist fordi projekterne ikke er brede nok i forhold til indragelse af lokalområdet. Hvis I går rundt med projekttanker, kan det være en god idé at besøge foreningsværkstedet, der er åbent den første tirsdag hver måned. Her vil I kunne få rådgivning om anlægsprojekter og fundraising med videre.

Fra næste år bliver puljen bydækkende. Det vil sige, at lokalområder i bymidten nu også får mulighed for at søge puljen. Det håber jeg, I vil gøre brug af.

Det er valgår i år og det bliver spændende at se, hvordan det nye byråd griber fritidsområdet an. Jeg håber, at et samlet Byråd fortsat holder snuden i sporet og sikrer gode rammer og vilkår for aktiviteter og udvikling af hele fritidsområdet.