Indkaldelse af kandidater til Årets frivillige idrætsleder 2021

September 2021

Det er nu tid til at I indsender kandidater til Årets frivillige idrætsleder i Odense.

Den pågældende person skal gennem deres personlige virke have:

  • Udvist en uegennyttig og engageret indsats for idrættens område gennem en årrække eller

  • Udvist initiativer til gavn for idrættens udbredelse, beståen eller fremme, på bredde eller eliteområdet.

Skriv en mail med de nødvendige oplysninger om Klub og den indstillede kandidat.

Navn – For og Efternavn-Alder- telefonnummer og mail.
Billede (portræt 300 dpi)
Oprindelse/fynsk islæt 
Idrætsklub/funktion

Begrundelse, hvad er ganske særligt ved nominerede, hvilken forskel/betydning har han/hun gjort lokalt, for idrætsforeningen, medlemmerne, udviklingen ect.

Udtalelser fra borgmester, idrætsudøvere, kollegaer m.m. er altid et plus.

Oplys hvem der indstiller og kontaktoplysninger for disse.

Skriv Årets frivillige idrætsleder i emnefelt og send mail  til: siko@siko.dk

Tidsfristen for indstillinger af kandidater er senest 8/10 -2021.

Derefter vurderer bestyrelsen de indkomne kandidater og vælger Årets
frivillige idrætsleder.

Vedkommende modtager et kontant beløb på kr.5000

og bliver indstillet til kåringen af Årets frivillige idrætsleder på Fyn.

Vinderen offentliggøres ved ”Sportslørdag” i januar 2022.
Vedkommende bliver desuden hyldet på næste års rep. møde.
Vi glæder os til at modtage et stort antal indstillinger.