Godt Nytår og dato for repræsentantskabsmøde Tirsdag d 31.03.2020

Godt Nytår til alle foreninger og samarbejdspartnere

SIKO Repræsentantskabsmøde 2020

Afholdes Tirsdag d 31/3 kl. 19.00
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet afholdes. Dog kan der vedtages ændringsforslag i tilknytning til bekendtgjorte forslag.

Den specificerede dagsorden, årsberetning og det reviderede regnskab, budget samt indkomne forslag skal være tilgængelig for foreningerne på hjemmesiden senest 2 uger før mødet.