Danske idrætsråd & Samvirker er en realitet

SIKO var i slutningen af september med til at stifte Danske idrætsråd & Samvirker. Forkortet (DIS)

Som uafhængig idrætsorganisation og et forum for dialog mellem relevante idrætspolitiske aktører skal DIS være med til at skabe de bedst mulige rammer for idrætsforeningerne i landets kommuner. DIS varetager medlemmernes idrætspolitiske interesser og er således disses talerør i idrætsdebatten både regionalt og på landsplan.
Gennem de lokale organisatoriske fællesskaber er det DIS `S formål at være:

. Talerør for kommunernes idrætsråd og samvirker regionalt og på landsplan
. Formidler af erfaringsudveksling, analyser ,debatmøder og konferencer med henblik på at styrke det enkelte idrætsråd.
. Idrættens øjne på idrættens udfordringer lokalt , herunder også på
folkeoplysningsområdet.