Dagsorden for SIKOs repræsentantskabsmøde 2022

  1. marts 2022

DAGSORDEN 

for 

SIKO´S repræsentantskabsmøde 

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19.00 

i B1909 

Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ. 

  1. 1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
  5. Ingen indkomne forslag:
  6. Valg.

Formand Henrik Schmidt (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Pernille R. Egdal (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Michael Mai (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem William Bond (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Niels Peter Knudsen (modtager genvalg)

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år af gangen.

1 registreret revisor (1 år):

PK Revision

1 folkevalgt revisor (2 år):

Hanne Clemmensen (modtager genvalg)

  1. Eventuelt.

Mødet afsluttes med et indlæg fra rådmand Søren Windell.

Beretning, regnskab og budget kan nu findes på vores hjemmeside www.siko.dk.

På bestyrelsens vegne

SIKO