625 mio. – mulighed for prioritering

625 mio. til lokalområderne – giver mulighed for prioritering af idrætsområdet

Som en del af Velfærdens Fundament har forligspartierne i Odense Byråd bevilget 625 mio til udvikling af samtlige lokalområder i Odense. 

I SIKO er vi selvfølgelig meget tilfredse med denne prioritering. 

Politikere og embedsmænd har nu fordelt midlerne til hver skole fordelt på vedligehold, modernisering og lokalaftaler.

Nu starter den demokratiske proces i hvert lokalområde omkring fordelingen og prioriteringen af disse midler.

På baggrund af dette er der nu en unik mulighed for at lokalområderne kan igangsætte en længe savnet investering i idrætsområdet.

Både i forhold til vedligeholdelse og modernisering af ídrætsfaciliteterne er der et markant behov for en indsats.

Alle undersøgelser viser at vedligeholdte og moderne idrætsfaciliteter afsætter et  karakteristisk løft af sammenhængskraften i lokalområdet. Dette at et stort antal børn, unge, voksne og ældre kan samles på et centralt sted til idrætsudøvelse og socialt samvær giver en lokal identitet og fællesskabsfølelse, som er en uundværlig faktor for alle. I denne tid har vi alle erfaret hvor vigtigt det er at have et fællesskab på tværs af familier, interesser, social status, køn og alder.

De lokale idrætsforeninger bør derfor stå klar til at argumentere og kæmpe for en prioritering af idrætsområdet. Alle odenseanske idrætsforeninger repræsenterer netop det ønskede fællesskab.

Forligspartierne understreger netop at midlerne også skal anvendes til ”at forvandle folkeskolerne til et naturligt omdrejningspunkt og ad den vej styrke fællesskabet og sammenholdet i byens lokalområder”.

De kommunale gymnastiksale og idrætshaller trænger både til en kærlig hånd og ikke mindst en modernisering, der modsvarer de nutidige behov for idrætsfaglighed og fleksible muligheder for et aktivitetsindhold, der skal appellere til alle deltagergrupper. I den forbindelse har en ny undersøgelse af det markante frafald blandt piger fra 13 – 20 år i idrætsforeningerne angivet den manglende mulighed for socialt samvær i forbindelse med træningen som en helt afgørende faktor. De fleste piger prioriterer mulighederne for fællesskab meget højt. Spørgsmålet er nu om der findes tidssvarende lokaler til dette fællesskab i tilknytning til de nuværende haller og gymnastiksale i Odense ? Altså har deltagerne mulighed for at hygge sig i indbydende lokaler, der kan anvendes før, under og efter aktiviteten ? I mange tilfælde er svaret nej desværre. Konsekvensen er desværre at mange holder op med at dyrke idrætten i foreningen.

Desuden er omklædningsrummenes standard og fremtræden også et område, der bør have lokalområdernes bevågenhed.

Idræt for alle i Odense kan nu få langt bedre ben at gå på !

Vi skal derfor opfordre idrætsforeningerne til at være særdeles aktive lige nu i forhold til fremlæggelse af alle de gode argumenter for idrættens og foreningens muligheder for at der også i fremtiden kan være moderne rammer for idrætsområdet.

I SIKO vil vi gøre alt for at alle lokalområder udnytter denne mulighed til fordel for foreningsfællesskabet.