Velfærdens Fundament – Få indflydelse i dit lokale område

Odense Kommune udruller i disse måneder Velfærdens Fundament, hvor din forening har mulighed for at få indflydelse på udviklingen i jeres lokalområde.

Velfærdens Fundament bygger på, at der etableres partnerskaber mellem lokale borgergrupper og kommunen. Derigennem skal der i fællesskab sættes mål for og handling på udviklingstiltag i de enkelte lokalområder i kommunen. I er som idrætsforening en vigtig aktør i det lokale samarbejde og i den lokale dialog.
Vi håber derfor, at I vil være interesseret i at involvere jer, når kommunen inviterer til de kommende dialogprocesser i jeres lokalområde.

Se mere om de enkelte lokalområder Link: Velfærdens Fundament

Sæt fokus på idræt, fællesskab og fritidsaktiviteter i dit lokalområde
Udviklingstiltagene kan igangsættes på mange områder, men vi håber, at idrætten, fællesskabet, fritidsaktiviteterne og rammerne for disse også tilgodeses i den fælles udviklingsplan via jeres konstruktive involvering.
I de lokale partnerskaber er den lokale folkeskole et vigtigt omdrejningspunkt, og den lokale skoleleder er derfor også indgangen til mulig deltagelse i de lokale borgerupper.

SIKO, Fynske Idrætsforbund og DGI Fyn håber, at I finder muligheden relevant og interessant og at samarbejdet i jeres lokalområde vil udvikle sig konstruktivt til glæde for flest mulige. Som lokale idrætsorganisationer står vi gerne til rådighed med yderligere info og data vedrørende netop dit lokalområde.

Du er til enhver tid velkommen til at rette henvendelse til vores idrætsorganisationer

DGI: tlf. 79 40 46 17 – mail: anders.nielsen@dgi.dk                          

SIKO: tlf. 66 14 86 25 – mail: siko@siko,dk

Fynske IF: tlf. 22 41 75 20 – mail. konsulent@fynske-if.dk

Sæt fokus på idræt, fællesskab og fritidsaktiviteter i dit lokalområde
Udviklingstiltagene kan igangsættes på mange områder, men vi håber, at idrætten, fællesskabet, fritidsaktiviteterne og rammerne for disse også tilgodeses i den fælles udviklingsplan via jeres konstruktive involvering.
I de lokale partnerskaber er den lokale folkeskole et vigtigt omdrejningspunkt, og den lokale skoleleder er derfor også indgangen til mulig deltagelse i de lokale borgerupper.

BOLBRO Dialogproces er i gang start 23. marts

Skoleleder på Provstegårdsskolen er: Annemette Hovmand Petersen, Tlf: 61 55 82 14, AHPET@odense.dk

Udvalgt data for lokalområde Bolbro:

 • 14% af drenge og 20% af piger på mellemtrinnet (4.-6. klasse) deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 23% af drenge og 20% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Demografisk udvikling: Der forventes en stigning i befolkningstal i lokalområdet på 2300 fra 2018 til 2028 –
 • Der er en stor andel af unge i den studieparate alder 19-24 år.
 • Befolkningstilvæksten presser kapaciteten i idrætsfaciliteterne i lokalområdet

Næsby Dialogproces uge 15 til 18

Skoleleder på Næsby Skole er: Berith Emilie Eberhardt Bonnesen, tlf. 63751500, mail: bereb@odense.dk

Udvalgt data fra Næsby:

 • 24% af drenge og 20% af piger på mellemtrinnet deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 27% af drenge og 30% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Demografisk udvikling: Der forventes et fald i befolkningstal i lokalområdet på 250 fra 2018 til 2028 som det eneste område i kommunen. – dog stigning i aldersgruppen 60+
 • Stort pres på faciliteter ved Næsby Hallerne og Næsby Boldklub

DALUM Dialogproces Uge 17 til 20

Skoleleder på Dalumskolen er: Thomas Elm Mahler, tlf. 63750300, mail: tema@odense.dk

Udvalgt data fra skoledistrikterne Dalum, Hjallese, Tingløkke, Sanderum

 • 24% af drenge og 10% af piger på mellemtrinnet deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 26% af drenge og 10% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Demografisk udvikling: Der forventes en stigning i befolkningstal i lokalområdet på 2400 fra 2018 til 2028
 • Andel af børnefamilier og ældre er højere end gennemsnittet i andre lokalområder.
 • Befolkningstilvæksten presser kapaciteten i idrætsfaciliteterne i lokalområdet.
 • Kendetegnet ved en række meget store idrætsforeninger.
 • Stort potentiale for udvikling af fritidsaktiviteter ifm. Elmelundsskoven

HØJME Dialogproces uge 25 til 33

Skoleleder på Højmeskolen er: Anna-Cecilie Winther, tlf. 63750600, mail: ancep@odense.dk

Udvalgt data fra Højme

 • 24% af drenge og 11% af piger på mellemtrinnet deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 29% af drenge og 11% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Fritidslivet præget af foreningerne i Bellinge og Sanderum
 • Gode rekreative naturområder
 • Planer for opgradering af faciliteter i området
 • Demografisk udvikling: Der forventes en stigning i befolkningstal i lokalområdet (inkl. Bellinge og Dyrup) på 1500 fra 2018 til 2028 .
 • Væksten stammer især for 0-18 årige og 27-44 årige (børn/børnefamilier)

SANDERUM Dialogproces uge 13 til 16

Skoleleder på Sanderumskolen er: Claus Fagerlund, tlf. 63752404, mail: cfc@odense.dk

Udvalgt data fra skoledistrikt Sanderum

 • 24% af drenge og 10% af piger på mellemtrinnet deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • 26% af drenge og 10% af piger i udskolingen deltager ikke i en fritidsaktivitet (kilde: Odense Kommunes Fritidsvejledning)
 • Demografisk udvikling: Der forventes en stigning i befolkningstal i lokalområdet på 2400 fra 2018 til 2028 (for hele område Sanderum, Dalum, Tingløkke, Hjallese)
 • Andel af børnefamilier og ældre er højere end gennemsnittet i andre lokalområder.
 • Befolkningstilvæksten presser kapaciteten i idrætsfaciliteterne i lokalområdet.
 • Stort potentiale for udvikling af fritidsaktiviteter ifm. Elmelundsskoven