Mundtlig Beretning fra SIKO´s Repræsentantskabsmøde 20. marts 2018

MUNDTLIG BERETNING – SIKO´S REP. MØDE 20.MARTS 2018

VELKOMST:

REPRÆSENTANTER FRA SIKO´S MEDLEMSFORENINGER

KONTORCHEF DORTE NIELSEN OG ANDRE ANSATTE I FRITID OG ELITEIDRÆT

SIKO´S SAMARBEJDSPARTNERE INDEN FOR IDRÆTTEN I ODENSE, PÅ FYN OG I RESTEN AF DANMARK

PRESSEN

HENVISNING TIL DEN UDSENDTE SKRIFTLIGE BERETNING OM SIKO´S VIRKE I 2017

SAMMEN MED INDKALDELSEN TIL SIKO´S REP. MØDE ER DER UDSENDT EN FYLDIG SKRIFTLIG BERETNING OM SIKOS VIRKE I 2017- DEN HÅBER JEG ,AT ALLE HER TIL STEDE HAR LÆST.

 

DET ER MIN FORVENTNING, AT SÅVEL DEN SKRIFTLIGE SOM DEN MUNDTLIGE BERETNING KAN DANNE

GRUNDLAG FOR EN GOD OG SAGLIG DEBAT HER I AFTEN OM DE AKTUELLE EMNER, DER RØRER SIG I DEN

ODENSEANSKE IDRÆT LIGE NU.

SIKO ´S BESTYRELSE ER OGSÅ MEGET KLAR TIL AT TAGE EN DISKUSSION OM, HVAD MAN I VORE MEDLEMSFORENINGER HAR AF BUD PÅ PRIORITERINGSOMRÅDER I FREMTIDEN, NÅR DET GÆLDER IDRÆTTENS RAMMEVILKÅR.

IDRÆTSPOLITIK

IDRÆTSPOLITIK ER I DAG OG HAR I FLERE ÅR VÆRET SIKO´S VIGTIGSTE ARBEJDSOMRÅDE- OG 2017 VAR BESTEMT INGEN UNDTAGELSE:

FODBOLDBANESAGEN:

I BUDGET 2017 VAR DER AFSAT 16 MILL KRONER TIL NYE FODBOLDBANER , GRUNDET ET I MANGE ÅR KENDT BEHOV FOR FLERE FODBOLDBANER TIL OB´S AMATØRER. ALLE INVOLVEREDE KLUBBER, INDIVIDUELT, OG VED FÆLLESMØDE BLEV INDKALDT TIL AT DELTAGE I PROCESSEN SAMT GØRE DERES BEHOV FOR BANER NU OG FREMOVER KLAR I PROCESSEN. SIKO OG DBU FYN BLEV SEPARAT INDKALDT TIL ET ORIENTERINGS MØDE MED DORTE NIELSEN OG BENT JUHLER OM PROCESSEN OG SCENARIERNE :

SIKO INSISTEREDE PÅ AT KUNSSTOFBANEN VED HJALLESESKOLEN:HOCKEY KLUBBEN ODIN´S TRÆNINGSBANE, ELITEIDRÆTSKLASSERNE PÅ HJALLESESKOLENS TRÆNINGSBANE,OG ODENSES FØRSTE KUNSSTOFBANE,EJET AF ODENSE KOMMUNE, BLEV TOTALRENOVERET FOR CA. 4,5 MILL. KRONER SOM EN DEL AF FODBOLDBANE BEVILLINGEN

HEREFTER ET RESUME AF DET VIDERE FORLØB:

 1. FØRSTE FÆLLESMØDE MED OB OG KLUBBERNE LANGS FALEN- STOR UENIGHED OM SCENARIERNE
 2. SIKO KNYTTER KONTAKT MED ALLE FODBOLD KLUBBERNE OG DET FYNSKE DYRSKUE FOR EN VARIG, TOTAL OG BÆREDYGTIG LØSNING (DYRSKUETS FLYTNING TIL HØJSTRUP UNDERSØGES)
 3. FLYTNINGEN AF DYRSKUET OPGIVES- FOR DYRT- OG POLITIKERNE FINDER OVER EN NAT 8 MILL. KR. TIL 2 KUNSTOFBANER I ÅDALEN. SIKO ER STOLT OVER FORLØBET I FODBOLDBANESAGEN- MEN IKKE STOLT OVER, AT OB FÅR 2 KUNSTOFBANER, SOM DE IKKE BETALER FOR- DET SKAL ALLE ANDRE KLUBBER !

 

BUDGET 2018:

SIKO´S ØNSKER TIL BUDGET 2018 BLEV,TRADITIONEN TRO, DRØFTET I AUGUST MÅNED MED SAMTLIGE POLITISKE PARTIER I BYRÅDET

 1. EN ØGET BEVILLING TIL RENOVERING OG OPGRADERING AF DE EKSISTERENEDE IDRÆTSFACILITETER
 2. EN FORHØJELSE AF 2:1 PULJEN MED 1 MILL. KR.
 3. EN FORHØJELSE AF IDRÆTSPULJEN MED 1 MILL. KR.
 4. BEVILLINGER TIL STJERNES ANNEKSHAL- ELLER KØB AF HALLEN PÅ RØMERSVEJ

 

IDRÆTTEN FIK:

 1. EN FORHØJELSE AF BÅDE 2:1 PULJEN OG IDRÆTSPULJEN MED 1 MILL KRONER (IP DOG KUN FOR

2018)

 1. 14.2. MILL. KRONER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE RAMMER VED FOLKESKOLERNE(GYMNASTIKSALE OG

SKOLEHALLER)

 1. 4.2 MILL. KRONER TIL RENOVERING AF HØJME SVØMMEHAL-I SIDSTE ØJEBLIK

SIKO ER TILFREDS MED RESULTATET FOR BUDGET 2018 FSV. ANGÅR PULJERNE- MEN IKKE MED RESTEN:

 1. DER ER AFSAT – OG BLIVER AFSAT ALT FOR LIDT TIL RENOVERING AF IDRÆTSFACILITETER OG DER ER SLETIKKE MIDLER TIL NYANLÆG
 2. SELVFØLGLIG ER DET VIGTIGT, AT SKOLERNE BLIVER HØJEST PRIORITERET I RENOVERINGSSTRATEGIERNE, MEN DET BETYDER BARE, AT DE KOMMUNALE HALLER FORFALDER YDERLIGERE, OG IKKE TILPASSES DET MODERNE MENNESKES BEHOV FOR ÆNDRINGER I INDRETNINGEN AF DE OPRINDELIGE BADMINTON- OG HÅNDBOLDHALLER
 3. DER ER STIGENDE VÆKST I ODENSE- OG DER BYGGES SOM ALDRIG FØR. DET ER SAGT OFTE, MEN DET SKAL SIGES IGEN: DER ER BEHOV FOR EN LANGT STØRRE SATSNING PÅ IDRÆTSFORENINGERNE SOM DEN ALLERVIGTIGSTE FAKTOR I FORHOLD TIL FÆLLESSKAB OG SUNDHED. HVAD HJÆLPER DET AT ELEVERNE FÅR RENOVERET DERES SKOLER, HVIS DERES FRITIDSLIV SKAL UDFOLDE SIG I TOTALT NEDSLIDTE FACILITETER?

VALGMØDE 8. NOVEMBER 2018 PÅ EAL

SIKO FIK I SOMMEREN 2017 EN HENVENDELSE FRA ERHVERSAKADEMIET LILLEBÆLT(EAL) OM VI IKKE HAVDE LYST TIL AT HOLDE VALGMØDE PÅ EAL. DEN GREB VI OG FIK HURTIGT ETABLERET EN EFFEKTIV ARBEJDSGRUPPE, BESTÅENDE AF FOLK FRA SIKO´S IDRÆTSPOLITISKE UDVALG, SEKRETARIATS CHEF,PREBEN RASMUSSEN, OG IKKE MINDST LEKTOR OG STUDIEKOORDINATOR , ANDREAS KJELDSEN, EAL

VI BESLUTTEDE AT UDGANGSPUNKTET FOR VALGMØDET SKULLE IKKE VÆRE DET TRADITIONELLE MED AT POLTIKERNE HVER FOR SIG GIVER DERES BUD PÅ IDRÆTSLIVET OG IDRÆTSPOLITIK IODENSE KOMMUNE, EFTERFULGT AF DISKUSSION. DET KUNNE, VED HJÆLP AF DE IDRÆTSSTUDERENDE VED EAL VÆRE FORFRISKENDE AT PRØVE NOGET NYT: ET MERE LEVENDE VALGMØDE MED INDSLAG FRA NOGLE AF VORE MEDLEMSFORENINGER OM AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER: SMÅ KORTE FILMKLIP MED INTERVIEWS. DET BLEVTIL FØLGENDE INDSLAG:

 1. FJORDAGER:FACILITETERNES MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE
 2. OIK:MANGLENDE IDRÆTSEFTERSKOLE I ODENSE
 3. ØB:ANLÆGSSTRATEGI OG LOBBYISME
 4. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS ROLLE VED HENRIK SCHMIDT

DEBATTEN-SUPER GODT LEDET AF JOURNALIST OLE LARSEN FRA RINGE- OM DE FØRSTE 3 EMNER BLEV SÅ HEFTIG, AT VI IKKE NÅEDE AT TALE OM FOLKEOPLYSNINGS UDVALGETS ROLLE.

HOS SAMTLIGE POLITIKERE VAR DER ENIGHED OM, AT DE KOMMUNALE IDRÆTSHALLER TRÆNGER TIL EN RENOVERING, MEN AT DET IKKE KAN SKE PÅ ÉN GANG. ALLE ANLÆG MÅ KORTLÆGGES, OG VED EN RENOVERING SKAL ALLE AKTUELLE OG FREMTIDIGE BRUGERGRUPPER INVOLVERES, SÅLEDES AT HALLERNE KAN UDNYTTES MEST HENSIGTSMÆSSIGT. DET ARBEJDE VIL SIKO I DEN GRAD MEGET GERNE VÆRE EN DEL AF, SÅLEDES AT VORE MEDLEMSFORENINGER FÅR DE BEDSTE LØSNINGER LOKALT.

DER VAR DERIMOD IKKE SAMME ENIGHED OM EN IDRÆTSEFTERSKOLE I ODENSE- SELV OM STORT SET ALLE SYNES, AT DET ER EN GOD IDE, SÅ ER DER MANGE OPGAVER, BL.A. VEDLIGEHOLDELSE/RENOVERING AF IDRÆTSFACILITETER, DER KOMMER FØRST ENDLIG GAV INDSLAGET OM ANLÆGSSTRATEGI OG LOBBYISME ANLEDNING TIL EN SÆRDELES OPHIDSET DEBAT, HVOR FLERE FORENINGSLEDERE FRUSTRERET SLOG PÅ DE IDRÆTSFORENINGER, SOM VED LOBBYISME SKAFFER SIG FORDELE FREM FOR ANDRE

I SIKO ER VOR STRATEGI HELT KLAR. VI KAN IKKE ACCEPTERE, AT ENKELTE FORENINGER VED LOBBYISME

SKAFFER SIG NYE FACILITETER ELLER RENOVERING AF BESTÅENDE FACILITETER. VI SKAL HURTIGST MULIGT HAVE KORTLAGT VEDLIGEHOLDELSES/RENOVERINGS EFTERSLÆBET I DE BESTÅENDE KOMMUNALE HALLER- OG HEREFTER SKAL DER PRIORITERES EFTER, HVOR RENOVERING HASTER MEST, AFSTEMT EFTER BEHOVENE FRA DE AKTUELLE OG EVENTUELT FREMTIDIGE BRUGERE.

KONKLUSIONEN PÅ DETTE VALGMØDE ER, AT DET VAR SÆRDELES LEVENDE OG ENGAGERENDE I FORHOLD TIL DE TRADITIONLLE VALGMØDER- IKKE MINDST TAKKET VÆRE DET FINE ARBEJDE MED HELE FORBEREDELSEN OG AFVIKLINGEN, SOM ELEVERNE PÅ IDRÆTSLINJEN OG ANDREAS KJELDSEN MESTREDE TIL UG!

DEN LANDSDÆKKENDE TILSKUDSPULJE TIL DEN ORGANISEREDE IDRÆT:

I SIKO KUNNE VI SOM SAGT MEGET GODT TÆNKE OS EN ØGET PRIORITERING AF IDRÆTSLIVET I ODENSE FORDI:

 1. IDRÆTSFORENINGERNE ER DEN ALLERVIGTIGSTE FAKTOR I FORHOLD TIL FÆLLSESKAB OG SUNDHED
 2. AT BEVÆG DIG FOR LIVET, HVIS ODENSE KOMMUNE BESTEMMER SIG FOR AT VÆRE MEDSPILLER, KAN BLIVE EN GLIMRENDE LØFT TIL AT FORENINGERNE KAN FÅ FLERE MEDLEMMER
 3. AT DIF OG DGI, SELV OM DER ALLEREDE ER LAVET EN PULJE, SOM ALLE FORENINGER KAN SØGE(DE TIDLIGERE SPILLEHALSMIDLER)- OGSÅ TÆNKER PÅ, AT NOGLE AF DE TILSKUD,DE FÅR, RETTELIGEN BURDE KANALISERES DIREKTE UD I DE LOKALE IDRÆTSFORENINGER I FORM AF STØRRE TILSKUD!

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET:

I 2017 VAR DER 4 VIGTIGE RESULTATER AF FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS ARBEJDE:

 1. AFVÆRGELSE AF BORTFALD AF TILSKUD TIL DE +65 ÅRIGE I FRITIDSLIVET, BAKKET OP AF SIKO ,OG MED IHÆRDIG LOBBYISME OVER FOR DE POLTIKERE I BYRÅDET, SOM INTERESSERER SIG FOR FRITID OG IDRÆT .ALLE KUNNE SE, AT EN SÅDAN BESPARELSE VILLE RAMME IDRÆTS- OG FRITIDSLIVET. VI HAR NU OG I DEN NÆSTE MANGE ÅR EN KÆMPERESSOURCE I DE +65 ÅRIGE, SOM HAR ET GENERELT GODT HELBRED OG ER KLAR TIL AT TAGE FAT I RIGTIG MANGE ROLLER SOM AKTIVE OG HJÆPERE. EN BESPARELSE AF AKTIVITETESTILSKUDDET TIL DE +65 ÅRIGE VILLE HELT KLART HAVE HÆMMET MULIGHEDERNE FOR AT UDNYTTE DE ENORME RESSOURCER, DER LIGGER I DEN ALDERSGRUPPE
 2. EN LØSNING AF PROBLEMATIKKEN FOR ALLE DE NYE FODBOLDKLUBBER, SOM STIFTES , SOM FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG RETTELIG HAR KRAV PÅ BANER. DET VAR EFTERHÅNDEN ET PROBLEM FOR DE BESTÅENDE FODBOLDKLUBBER- MEN ET SUPER GODT ARBEJDE AF FRITID & ELITEIDRÆT I SAMARBEJDE MED SIKO OG FIRMAIDRÆT ODENSE HAR SKAFFET MULIGHED OG PLADS TIL EN STOR DEL AF DISSE NYE KLUBBER PÅ DET STORE FODOLDANLÆG, SOM FIRMADRÆTTEN DISPONERER OVER
 3. E- SPORT HAR INDTAGET VORT LAND- OG MAN VEDTOG I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET, AT E- SPORTS KLUBBER KUNNE SØGE UDVIKLINGSPULJEN I LIGHED MED DRAMA OG KREATIVE FAG ETC. DER ER INGEN TVIVL OM, AT E-SPORT ER KOMMET FOR AT BLIVE- OG SIKO SER MED STOR GLÆDE FLERE AF DE STØRRE IDRÆTSFORENINGER TAGE E- SPORT MED I VIFTEN AF TILBUD TIL DE UNGE. DET ER DER ET STORT FRITIDSMÆSSIGT, SOCIALT OG SUNDHEDSMÆSSIGT RATIONALE I.

4 2.1 PULJENS KRITERIER VAR – EFTER AT HAVE VÆRET UÆNDRET NOGLE ÅR- UNDER FORNYET DRØFTELSE. GRUNDLÆGGENDE ER DE 3 HOVEDKRITERIER UÆNDRET MED LIDT MODERNISERING I FORM AF ENERGIOPTIMERING. HOVEDKRITERIENE ER:

 1. MINDRE ANLÆGSPROJEKTER OM- OG UDBYGNINGER
 2. EKSTRAORDINÆRE OG PRESSERENDE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER
 3. ENERGIOPTIMERING OG NEDSÆTTELSE AF FREMTIDIDIGE DRIFTSUDGIFTER

 

DET ER AF STOR VIGTIGHED AT ALLE IDRÆTS FORENINGER, DER MÅTTE HAVE ET MINDRE PROJEKT FÅR SØGT 2:1 PULJEN. SIKO GÅR IGEN TIL DE NÆSTE BUDGETFORHANDLINGER IND FOR AT 2.1 PULJEN SKAL ØGES MED 1 MILL. KRONER FRA 4. MILL. KRONER NU TIL 5 MILL. KRONER. DET KAN FOR DEN ENKELTE FORENING VÆRE SVÆRT BELØBSMÆSSIG AT AFGRÆNSE EN ANSØGNING, SPECIELT HVAD ANGÅR VEDLIGEHOLDELSE OG MINDRE BYGGEPROJEKTER, FORDI DET ØKONOMISKE ØNSKE SOM REGEL ER BETYDELIGT STØRRE- MEN HER VIL JEG OPFORDRE ALLE VORE FORENINGER TIL AT BESØGE OG GÅ I DIALOG MED FORENINGSVÆRKSTEDET. HER KAN I VED FUNDRAISEREN(TORBEN BÜRGEL NIELSEN)- OG BENT JUHLER(ÉN INDGANG) FÅ LAGT EN SLAGPLAN FOR JERES IDEER OG ØNSKER I MINDRE ELLER STØRRE OMFANG. UDGANGSPUNKTET KUNNE VÆRE AT MØDE OP I FORENINGSVÆRKSTEDETS OFFICIELLE ÅBNINGSTID, HVER DEN FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN KL 17-19 PÅ BOLBRO SKOLE!

KONTAKTEN TIL VORE IDRÆTSFORENINGER

KONTAKTEN TIL SIKOS´S IDRÆTSFORENINGER ER ET SÆRDELES VIGTIGT GRUNDLAG FOR DET IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDE I SIKO. DERFOR ER SIKO KONSTANT I EN TÆT DIALOG MED IDRÆTSFORENINGERNE:

SIKO ER TIL STEDE VED EN RÆKKE FORENINGSARRANGEMENTER

SIKO HAR I SAMARBEJDE MED FRITID OG ELITEIDRÆT FORENINGSVÆRKSTEDET

VI FÅR (GENNEM BESTYRELSEN OG DIREKTE TIL SEKRETARIATET)RET MANGE HENVENDELSER OM RÅDGIVNING FRA FORENINGER, SOM HAR ET PROBLEM

ARBEJDET MED IDRÆTSPULJEN, HVOR PREBEN RASMUSSEN FRA SIKO SIDDER I SEKRETARIATET SAMMEN MED BENT JUHLER FRAFRITID & ELITEIDRÆT,GIVER UTROLIGT MANGE KONTAKTFLADER TIL VORE MEDLEMSFORENINGER

I 2018 VIL VORE MEDLEMSFORENINGER GRADVIS OPLEVE ÆNDRINGER I VOR HJEMMESIDE OG FACEBOOK, MEN SENERE KOMMER DER OGSÅ KONKRETE INVITATIONER FRA SIKO TIL MEDLEMS FORENINGER OM ET BESØG UDE I FORENINGERNE. SIKO ØNSKER AT VÆRE ENDNU MERE SYNLIG, OG LYTTENDE TIL, HVAD DER RØRER SIG UDE I VORE FORENINGER.

BESPARELSER PÅ IDRÆTSOMRÅDET I 2017:

LIDT I BAGGRUNDEN OG IKKE ALTID LIGE SYNLIGT, DUKKER DER AF OG TIL SKJULTE BESPARELSER OP FRA FRITID & ELITEIDRÆT, SOM FØRST BLIVER OFFENTLIGGJORTE, NÅR DE EGENTLIG ER VEDTAGET. SIKO KAN IKKE FÅ FRITID & ELITEIDRÆT GJORT NOK OPMÆRKSOM PÅ, AT BÅDE SIKO OG VORE  MEDLEMSFORENINGER ØNSKER AT BLIVE TAGET MED PÅ RÅD- INDEN DISSE BESPARELSER EFFEKTUERES.

HER ER HVAD DER SKETE AF BESPARELSER I 2017:

FREMSKRIVNINGEN AF TILSKUDDET TIL DE SELVEJENDE HALLER BLEV NULSTILLET FOR 2018, FORDI DER IKKE VAR PENGE TIL FREMSKRIVNINGEN: DET HJÆLPER SELVFØLGELIG PÅ DET, AT MAN FORTSÆTTER FREMSKRIVNINGEN I 2019- MEN DET HAVDE VÆRET OPLAGT AT FREMLÆGGE OG BEGRUNDE NULSTILLINGEN!

KOORDINATIONSUDVALGET FOR ODENSE

IDRÆTSPARK SOM STÅR FOR HELE ODENSE IDRÆTSPARK, INKL. IDRÆTS -OG SKØJTEHALLERNE, ODENSE CYKELBANE OG ALLE BYENS SVØMMEHALLER, ER GANG PÅ GANG BLEVET BEDT OM AT SPARE PÅ OMKOSTNINGER TIL AT DRIVE ANLÆGGENE. VI I SIKO ER TEMMELIG UFORSTÅENDE OVER FOR DE FORTSATTE KOMMUNALE BESPARELSER- ER VI FREMME VED AT VI SKAL HAVE SMADRET ET SÆRDELES VELFUNGERNEDE IDRÆTSANLÆG, SÅLEDES AT KOMMUNEN TAGER OVER MED STYRINGEN. HVIS DET ER MÅLET, SÅ KAN SIKO SIGE, AT DET KOMMER ALDRIG TIL AT SKE – SÅ ENKELT ER DET!

PÅ DET GRØNNE MØDE I 2017 OM VEDLIGEHOLDELSEN AF FODBOLDBANERNE BLEV KRIDT TILSKUDDET BESKÅRET I FORHOLD TIL 2016, PÅ GRUND AF STØRRE OMKOSTNINGER I 2016 END FORVENTET. DET ER DER FLERE AF SIKO´S MEDLEMSFORENINGER, DER HAR SVÆRT VED AT FORSTÅ- SÅ DET VIL VÆRE EN MEGET STORT ØNSKE FRA FORENINGERNE OG FRA SIKO, AT DETTE UNDGÅS FREMOVER,OG HVIS DER INGEN VEJ ER UDEN OM ,AT FÅ TALT OM DET- INDEN BESPARELSEN SKER.

BESPARELSER PÅ ÅBNE – OG LUKKEFUNKTIONEN HAR RAMT ET STORT ANTAL AF VORE IDRÆTSFORENINGER. DET ER KLART, AT NÅR FORHOLDENE FOR AT ÅBNE OG LUKKE – OVER TID- HAR FORANDRE SIG, SÅ ER DET TIDE AT RATIONALISERE. PROBLEMET ER AT FORENINGERNE HAR BUDGETTERET MED DISSE ÅBNE OG LUKKE TILSKUD, OG MÅSKE BRUGT DEM TIL AT LUKKE ANDRE HULLER I FORENINGERNES FINACIERINGS GRUNDLAG- OG SÅ TJENER DET ABSOLUT IKKE TIL NOGET SOM HELST FORMÅL- OVER EN NAT AT FJERNE TILSKUDDENE. DET SKULLE DA LIGE VÆRE FOR AT FÅ FORENINGERNE PÅ FALITTENS RAND OG SÅ MÅ DER SØGES NØDHJÆLP I FORENINGSPAKKEN-UNDERE FRITID- OG ELITEIDRÆT… NEJ LAD OS FÅ ”SVESKEN PÅ DESKEN”- TAL PÅ FORHÅND MED SIKO OG FORENINGERNE OM EN SÅDAN BESPARELSE!

IDRÆTSPULJEN

IDRÆTSPULJEN ER EN FORLÆGNST FASTSLÅET SUCCES, HELT ENESTÅENDE I DANMARK, MED DELTAGELSE FRA SAMTLIGE SKOLERE I ODENSE SAMT OP TIL 50 FORENINGER. EFTER AT PULJEN NU HAR KØRT I NOGLE ÅR, ER DET TIDEN AT EVALUERE IDRÆTSPULJENS EFFEKT ,BÅDE I RELATION TIL FORENINGERNE OG I RELATION TIL SKOLEN. ER UDBYTTET AF PULJEN SÅ STORT, SOM VI EGENTLIG GÅR OG REGNER MED OG GIVER PROJEKTERNE DET ØGEDE ANTAL MEDLEMMER SOM FORENINGERNE FORVENTER OG REGNER MED. FÅR SKOLELEVERNE DEN NØDVENDIGE MOTION I OG UDEN FOR SKOLETIDEN?

I SIKO SER VI FREM TIL AT SE UNDERSØGELSENS RESULTAT OG KONKLUSIONER, SOM KAN BLIVE ET VIGTIGT PEJLEMÆRKE FOR ANSØGNINGS-KRITERIER OG FOR DE PROJEKTER, SOM VORE IDRÆTSFORENINGER FREMOVER SKAL BYDE IND MED.

SAMARBEJDE MED DIF OG DGI

SIKO SER FREM TIL ET FORTSAT GODT SAMARBEJDE MED DIF OG DGI, IKKE MINDST OM AT FÅ BEVÆG DIG FOR LIVET TIL ODENSE I LIGHED MED HVAD DER SKER I ANDRE DANSKE STORBYER I DISSE ÅR. VI HAR I VOR SKRIFTLIGE BERETNING OG VED MØDER MED ODENSES BORGMESTER, DIF OG DGI FASTSLÅET  IGTIGHEDEN AF, AT SIKO, SOM FYNS STØRSTE IDRÆTSRÅD ER EN VIGTIG MEDSPILLER BÅDE I AT FÅ BEVÆG DIG FOR  LIVET TIL ODENSE OG I IMPLEMENTERINGEN OG DEN SUCCESFULDE VIDEREFØRELSE AF BEVÆG DIG FOR LIVET. MÅLET MED BEVÆG DIG FOR LIVET ER , AT I 2020 SKAL 75% AF BEFOLKNINGEN VÆRE IDRÆTSAKTIVE- OG 50 % VÆRE MEDLEM AF EN IDRÆTSFORENING.

SAMARBEJDET MED ERHVERSVAKADEMIET LILLEBÆLT:

SOM TIDLIGERE NÆVNT, HAVDE VI ET RIGTIGT GODT VALGMØDE 8. NOVEMBER 2017 PÅ EAL. HERUDOVER HAR VI FORTSAT SAMARBEJDET MED ANDRES KJELDSEN OG HANS IDRÆTS-STUDERENDE. EFTER EN FORELÆSNING AF PREBEN RASMUSSEN OG MIG SELV PÅ EAL FIK ELEVERNE EN OPGAVE OM SIKO. DE HAR NU VÆRET OPPE TIL EKSAMEN- OG DET HOLD, DER LAVEDE EN OPGAVE I

UNGDOMMENS ADVISORY BOARD, ER TIL STEDE HER I AFTEN OG VIL PRÆSENTERE DERES BUD PÅ ET SÅDANT ADVISORY BOARD, BÅDE HOS SIKO, MEN OGSÅ I VORE MEDLEMSFORENINGER. HERUDOVER ER DER MULIGHED FOR SIKO OG VORE MEDLEMSFORENINGER FOR AT TILKNYTTE EN PRAKTIKANT I 3 MÅNEDER I FORBINDELSE MED AT ELEVERNE SKAL SKRIVE EN STOR AFSLUTTENDE OPGAVE.

SIKO´S ØKONOMI:

SIKO´S STÆRKT ØGEDE AKTIVITETER PÅ ADSKILLIGE OMRÅDER:SEKRETARIATSARBEJDE, HJEMMESIDE,

FACEBOOK, KURSUSCENTER SIKO, ÆLDREIDRÆTTENS HUS, IDRÆTSPULJEN OG ALLE DE POLISKE KTIVITETER KRÆVER MANPOWER. SIKO´S SEKRETARIAT ER SÆRDELES HÅRDT SPÆNDT FOR, OG DER ER STÆRKT BRUG FOR AFLASTNING- MEN DET ER DER I DISSE ÅR IKKE MIDLER TIL. HERUDOVER ØNSKER SIKO AT UDVIKLE SIG TIL EN MODERNE ORGANISATION, SOM PÅ BEDST MULIG MÅDE ER SYNLIG OVER FOR SINE MEDLEMSFORENINGER-OG SAMTIDIG OPTIMALT VARETAGER SINE MEDLEMS-FORENINGERS INTERESSER. SIKO SKAL ENDELIG HAVE EN UNG PROFIL, STARTENDE MED ET UNGDOMMENS ADVISORY BOARD, HVORFRA VI MÅSKE KUNNE FÅ NOGLE UNGE BESTYRELSES-MEDLEMMER SIKO´S FINANCIERING ER DISSE ÅRS HOVEDPINE. VI BLEV I 2013 FRATAGET EN STOR DEL AF VORT TILSKUD FRA ODENSE KOMMUNE:FRA 265.000 KR. ÅRLIGT TIL 65.000 KR. ÅRLIGT. DET HAR GJORT ONDT SIDEN. BEGRUNDELSEN FOR AT FRATAGE OS EN STOR DEL AF TILSKUDDET VAR, AT VI HAR EN FOND, SOM KUNNE FINANSIERE SIKO´S AKTVITETER. DET HAR BARE ALDRIG VÆRET MENINGEN MED FONDEN. DEN SKULLE BRUGES TIL RENTEFRI LÅN TIL FORENINGER, SOM MANGLEDE EN DEL FINANCIERING, NÅR DE HAVDE ET OMBYNINGS- ELLER VEDLIGEHOLDELSESPROJEKT.

DET DER SKER NU ER, AT SIKO BRUGER AF SIN FORMUE- OG DET KAN BETYDE, AT SIKO OM 5 ÅR ER EN ORGANISATION UDEN EGENKAPITAL. DET ER DER VIST IKKE NOGEN DER ØNKER.

SIKO BYDER IND PÅ OG HJÆLPER MED LØSNINGEN AF SÅ MANGE OPGAVER I SAMARBEJDE MED FRITID & ELITEIDRÆT, AT ET STÆKKET SIKO UDEN HANDLE- FRIHED, GRUNDET MANGLENDE ØKONOMI VIL KOSTE KOMMUNEN ADSKILLIGE MILLIONER KRONER, FORDI MAN SÅ SELV MÅ ANSÆTTE DE FOLK, SOM SKAL TIL FOR AT SERVICERE FORENINGERNE. HVEM KAN HAVE INTERESSE I EN SÅDAN UDVIKLING: AT BYTTE ET HAV AF FRIVILLIGE TIMER UD MED DYRE OFFENTLIGE ANSÆTTELSER-OG SÅ BLIVER DER HELLER IKKE RÅD TIL EN STÆRK POLITISK INDSATS I EN AKTIVT ARBEJDENDE BESTYRELSESFORMAND I SIKO!

SIKO´S SEKRETARIAT, PERSONALE OG BESTYRELSE

TIL SIDST SKAL JEG TAKKE SIKOS´S SEKRETARIAT, ANETTE OG PREBEN FOR ET STORT OG GODT STYKKE ARBEJDE. DET SAMME GÆLDER SIKO´S ØVRIGE PERSONALE, LÆRERERNE I KURSUSCENTER SIKO OG ÆLDREIDRÆTTENS HUS. SAMME TAK GÅR TIL HELE SIKO´S BESTYRELSE – TAK FOR JERES STORE ENGAGEMENT I RELATION TIL VORE MØDER I BESTYERLSE OG UDVALG SAMT I RELATION TIL VORT SAMARBEJDE MED MEDLEMSFORENINGERNE

MED DISSE ORD OVERLADER JEG SÅVEL DEN SKRIFTLIGE BERETING SOM DENNE MUNDTLIGE BERETNING FOR SIKO´S VIRKE I 2017 TIL REPRÆSENTANTSKABETS GODKENDELSE