Synspunkt sendt til Fyens Stiftstidende 13.03.2018

Kæmpe behov for en markant idrætspolitisk satsning

Af Henrik Schmidt, formand SIKO

 

Som interesseorganisation for de odenseanske idrætsforeninger har SIKO fingeren
på pulsen i forhold til udviklingen på idrætsområdet. Vi har en meget tæt dialog med
vores medlemsforeninger.
Samtidig arbejder vi også med de overordnede udviklingstendenser indenfor idræt,
kultur og sundhed og følger med i debatten på mange planer.
Odense Kommune har vækst på mange områder.
På idrætsområdet halter vi imidlertid langt bagefter.
De fleste af de kommunale og selvejede idrætshaller er bygget i 70 érne, flere af
dem endda før.
Indretningen og funktionaliteten blev bygget til datidens behov.
Dette er over 40 år siden.
Der er i den grad brug for en opdatering og renovering.
Faciliteterne skal være langt mere fleksible i forhold til de ændrede aktivitetsbehov.
Hvor der tidligere kun var håndbold, badminton og gymnastik i hallen skal den nu
også kunne rumme andre populære aktivitetsformer som dans, yoga, afspænding,
styrketræning,pilates, kampsport og meget andet. Desuden er der konstant et
behov for indholdsmæssig fleksibilitet.
De omkringliggende lokaler fremstår nedslidte og uhumske og opfylder ikke den
moderne idrætsudøvers behov for velvære og efterfølgende socialt samvær.

På sundhedsområdet udnytter kommunen overhovedet ikke idrætsforeningernes
forebyggende og genoprettende potentialer. Hvorfor ikke ?
Idrætsforeningerne har simpelthen ikke lokalerne til initiativer på dette område.
Hvem vil genoptrænes i et klasseværelse hvor stole og borde skal flyttes først. ? Det
er mission impossible.

På centralt niveau kan vi konstatere at de etablerede idrætsorganisationer pustes
mere og mere op med nye enorme bevillinger, der primært anvendes til
nyansættelser af konsulenter, der skal overbevise foreningerne om at der er brug
for nye initiativer, hvis fitnesscentrene ikke skal løbe med hele idrætskagen.
Samtidig sander foreningerne til i deres manglende ressourcer både på facilitets og
ledersiden.
Vores svar er: Omdiriger alle millionerne direkte ud til foreningerne så de kan
investere i nye faciliteter som kan tilvejebringes fordi foreningerne er enormt
dygtige til at få pengene til at række meget langt.

Odense Kommune har et budget på 11 milliarder. Forsvindende få af disse mange
penge anvendes til idrætsforeningerne.
Nu er det tid til at sadle om.
SIKO er klar til at deltage aktivt i en hurtig udarbejdelse af en plan, der kan
idrætsvækst.
Hvilke politikere vil være med ?