Motorbanen i Kærby Mose – Giv et høringssvar nu

Motorbanen Kærby Mose:

Planklagenævnet den 21. december 2020 erklærede gocart- og motocrossbanerne for ulovlige grundet en mulig forekomst af den stærkt fredede stor vandsalamander i et vandhul, som er opstået efter jordopgravning til en støjvold ved motorvejen Grusgravssøen er nu omsluttet af den ene af motorbanerne. Der er også kritik fra en borgergruppe, der blandt andet består af naboer til banerne.

Blandt sportsfolk indenfor idrætten og motorsportsfolk, kan der ikke herske nogen tvivl om, at anlægget har fuld opbakning i hele Danmark.

Med 10 dage tilbage af høringen af de nyskrevne tilladelser til motorbanerne er der således indleveret knap 5800 høringssvar, der stort set allesammen bakker op om, at anlægget skal have lov til at bestå

Fra SIKOs side vil vi gerne opfordre til at vores medlemsforeninger aktiverer deres medlemmer og vil indgive er positivt høringssvar.

Link til høringsportal:

https://odense.viewer.dkplan.niras.dk…

SIKO har for længe siden indgivet svar, læs det her:

http://www.siko.dk/motorsport-center-fyn-kaerby-mose/

Fynske Idrætsforbund har også indgivet høringssvar, læs det her:

https://fynske-if.dk/hoeringssvar-kaerby-mose/

Niels Becker fra firmael High On Cars, har netop lagt en video på Youtube.

I videoen taler Niels Becker med tovholder Steen Fredsøe om sagens gang og der vises rundt på anlæget. Sidst i videoen vises hvordan man hurtigt kan afgive et høringssvar til kommunen.

Håbet er at den store opbagning kan give den endelige tilladelse til at tage motorsportsanlæget i brug.

Se video her:

https://www.youtube.com/watch?v=OMQRqPJOpCs

Torsdag fra klokken 17 til 20 inviterer High on Cars og motorsportscentret således til træf på anlægget på Kærbygårdevej. Alle er velkommen til at komme forbi og se banerne, der altså fortsat ikke kan tages i brug.

Der forventes at der kommer ca. 2000 mennesker og der vil blive solgt forskelligt merchandise, som vil gå direkte ned i projektets kasse.

Håbet er at politikerne når de ser de mange høringssvar, vil se positivt på åbning af baneanlægene, når en række forskellige forbedringer af naturen omkring baneanlæget er udført.

Arrangement i morgen torsdag:

https://www.facebook.com/events/2214712378676390/?ref=newsfeed