Kæmpebehov for foreningsfællesskabet

August 2022 synspunkt

Kæmpebehov for foreningsfællesskabet – Vil Odense tage førertrøjen på ?

De seneste undersøgelser om børn og unges mentale og fysiske trivsel viser desværre at en, stor del af disse ikke har det særlig godt, hverken i forhold til den selvoplevede livskvalitet eller i forhold til de objektive fysiske parametre.
Mange børn og unge er i dårlig fysisk form, de har en dårlig kondition, de har en relativ lav muskelstyrke og mange af dem har en decideret
risiko for at få en diabetes diagnose.
Mange børn og unge oplever også en ikke selvvalgt ensomhed.
Disse tendenser gælder desværre også for odenseanske børn og unge.

Odense Kommune har i den forbindelse indkaldt en række interessenter til en rundbordssamtale om årsagerne og løsningsforslag på området.
SIKO kommer selvfølgelig gerne til dette.
Samtidig er vi netop nu i gang med den årlige møderække med samtlige partier i Odense Byråd. Vores spørgsmål til samtlige partier nu: Hvilken udvikling ønsker det enkelte parti på idrætsområdet ?

Hvordan løser vi de aktuelle og langsigtede udfordringer ? Hvordan skaber vi rammerne for at alle børn og unge kan blive og forblive aktive
deltagere i foreningsfællesskaberne ?

I SIKO har vi fremlagt vores 10 årsplan, hvor der skal afsættes de nødvendige ressourcer både i forhold til anlæg, faciliteter og
udviklingsmuligheder.
Lige nu er der voldsomme ventelister indenfor en række idrætsgrene i Odense. Et stort antal børn og unge kan ikke komme til at dyrke den idræt de gerne vil.
Træningstiden reduceres for de nuværende medlemmer for at skaffe plads til de nye. De frivillige instruktører flyver rundt mellem flere
forskellige haller for at imødekomme børnenes behov.
De frivillige ledere knokler ihærdigt for at få enderne til at hænge sammen samtidig med at det er blevet sværere at rekruttere frivillige.

Behovet for nye faciliteter er således særdeles synligt. Samtidig er der også en klar bevidsthed om at der skal en kvalitetsudvikling til i forhold til de grundlæggende værdier.

Hvilken idrætsfaglighed og idrætspædagogik arbejder man ud fra. ? Hvordan skaber man det fede fællesskab for alle ?

Her står vores idrætsforeninger overfor en udfordring både her og nu men også på længere sigt.
I SIKO har vi etableret en række puljer, der kan give foreningerne tilskud til denne udvikling. Det drejer sig om idrætspuljen og kursuspuljen. Begge puljer er meget efterspurgte blandt vores foreninger, f. eks er Idrætspuljen allerede brugt op for dette år.
Det samme gælder ikke kursuspuljen, men det er kun fordi vi har skåret i bevillingerne så der kan etableres en tredje ansøgningsrunde 1/10.

Vores ønsker til partierne går derfor på at disse puljer øges markant, så vi kan booste den ønskede kvalitetsudvikling i foreningerne. Desuden bør der etableres tilsagn om tilskud til mindst to nye træningshaller i Odense.
Både SIKO og foreningerne er klar til at yde en ekstra indsats for at fremme trivslen for alle børn og unge i Odense.

Hvilke partier vil tage førertrøjen på ?