Forslag til ny foreningsstruktur i Odense Kommune er en ommer

Høringssvar i forhold til forslaget om den nye forvaltningsstruktur i Odense Kommune

 

I SIKO har vi læst forslaget om den nye forvaltningsstruktur med stor interesse.

Ikke mindst fordi vi , sammen med vores medlemsforeninger, har gang i en særdeles positiv proces henimod ambitionen om at skabe  optimale muligheder for at realisere ambitionen om ” Idræt for alle” i Odense.

 

Forslaget indeholder en forflytning af alle udviklingspuljerne fra By og kultur, Fritid og Folkeoplysning, til den nye sundhedsforvaltning.

Det drejer sig om Idrætspuljen, Udviklingspuljen, Aktivitetspuljen, Vollsmosepuljen og Kompetenceudviklingspuljen.

Alle disse puljer har til formål at give de odenseanske idrætsforeninger mulighed for at igangsætte nye udviklingsforløb.

 

Idrætspuljen har igennem de sidste 7 år givet tilskud til foreningernes samarbejdsforløb med alle odenseanske folkeskoler. Puljen kan fremvise positive resultater på alle parametre:

Både skoler og foreninger er tilfredse, børnene er særdeles glade for forløbene og projekterne er med til at tiltrække endnu flere børn til foreningernes fællesskab.

 

Idrætspuljen ledes og koordineres igennem et tæt samarbejde mellem SIKO og Fritid og Folkeoplysning. Samarbejdet omkring Idrætspuljen bygger på et fagligt og indgående kendskab til foreningerne i Odense, som findes hos begge samarbejdspartnere.

Både hos SIKO og i Fritid og Folkeoplysning er der skabt et unikt netværk af viden og kompetencer.

Disse kompetencer omfatter blandt andet et nært kendskab til bredden og nuancerne i idrætsforeningerne, således at skolesamarbejderne kan udfoldes i et tæt samspil med de øvrige initiativer, der er i gang i foreninger og skoler.

Dette kompetencefællesskab udnyttes optimalt igennem et tæt samarbejde, hvor alle ressourcer udnyttes til fordel for foreningerne og ikke mindst til fordel for børnene.

Flere og flere af de idrætssvage børn får dermed glæde af idrætsforløbene og flere og flere bliver integreret i det daglige foreningsfællesskab.

 

SIKO vil hermed påpege at denne overflytning af udviklingspuljerne  ikke kan anbefales. Der vil være tale om et eklatant selvmål, idet vi dermed mister særdeles nyttige kompetencer, mange års opbyggede erfaringer og ikke mindst det netværk, der udgør et unikt fundament for puljernes succes.

Der er ingen faglige argumenter for en overflytning af puljerne som hører under Fritid og Folkeoplysning og Folkeoplysningsudvalget.

I forhold til den nye Sundhedsforvaltning har SIKO allerede sendt en ansøgning om etablering af en Sundhedspulje, som foreningerne kan søge til særlige indsatser for specifikke målgrupper.

De puljer der foreslås overført har et bredt udviklingsperspektiv for foreningerne som indholdsmæssigt grundlag. I disse puljer bygges der på foreningernes rødder i folkeoplysningen, hvor foreninger er en del af det interessebaserede fællesskab for borgere, der brænder for specifikke områder, herunder idræt.

Endelig vil forslaget indebære endnu en opsplitning af de kommunale afdelinger, der administrerer foreningsområdet, d.v.s at foreningernes indgang til det kommunale system bliver tungere og langt mere besværligt. I SIKO arbejder vi kontinuerligt på at begrænse de administrative byrder  for foreningerne. Dette forslag går i den stik modsatte retning.

 

Med venlig hilsen

Henrik Schmidt

SIKO