Motorsport Center Fyn Kærby Mose

Som formand for SIKO(Samvirkende Idrætsforeninger i Odense) kan vi kunne 100 % bakke op om det høringssvar , som Fynske Idrætsforbund har afgivet. Vi har fulgt vores medlemsforening, Fyns Motorsport, siden lukningen af Højbjergbanen, i tykt og tyndt i deres bestræbelser på at finde et sted til at dyrke deres idrætsgren Til alt held er det en forening med særdeles ressourcestærke ledere, som IKKE giver op! Der har været mange placeringer på tale: en af dem var sågar i umiddelbar nærhed af Beldringe lufthavn(nu HCA International Airport), men her var der kraftig modstand fra politikere og andre fra lokalområdet. Det, man ikke var tilfreds med, er støjniveauet ,selv om det lå tæt på en dengang meget trafikeret lufthavn. Endelig fandt man placeringen i Kærby Mose tæt op ad en motorvej, en jernbane og et skydeanlæg. Vi er mange her i Odense S ,SV og Sø, som har en motorvej, der støjer væsentligt over det tilladte niveau, men det bliver vi nødt til at finde os i, indtil Staten kommer i gang med at lave støjdæmpende foranstaltninger. På Motorsportcenter Fyn har Fyns motorsport nu lavet alle de støjdæmpende foranstaltninger der skal til, og skabt det ønskede miljø for Vandsalamanderen , så nu er vejen banet for en genåbning af anlægget! Placeringen i Kærby Mose blev 100 % godkendt og accepteret af BKF, og tilladelse til at bygge blev givet, desværre ikke på et korrekt grundlag. Der blev lagt utroligt mange frivillige timer i at bygge Motortsportcenter Fyn, og så blev ibrugtagelsen underkendt af Planklagenævnet- efter 3 års behandlingstid. BKF har erkendt, at der er sket procedurefejl, og har nu ved grundigt arbejde fået redegjort for Planklagenævnets indsigelser. I SIKO glæder vi os nu til ,at Fyns Motorsport ,langt om længe, kommer i gang med bruge Motorsportcenter Fyn!